FOTO: European Environment Agency - Catharina Friedberg, Katarzyna Brzozowski

Kvalita pôd v mestách rapídne klesá

Kvalita pôd sa v okolí miest znižuje. Spôsobuje to najmä priemyselná činnosť, znečisťovanie a ťažba. Výrazne na to upozorňuje správa publikovaná Európskou agentúrou pre životné prostredie.

Pôdy v mestách by sa mali využívať efektívnejšie. Často sú podceňované aj keď z nich ľudia mnohokrát čerpajú. K efektivite má dopomôcť lepšie plánovanie vhodného využitia pôd, čo môže prispieť aj k zníženiu efektov klimatických zmien. Európska agentúra zdôrazňuje najmä mapovanie pôd a ich funkcií. Pôda je totiž základnou zložkou systému akejkoľvek krajiny a zohráva významnú rolu v rámci fungovania ekosystémov.

V mestských oblastiach je častým javom pokrytie pôdy cementom, asfaltom, budovami a inými štruktúrami. Toto zanášanie a kontaminácia sú dve najväčšie hrozby, ktoré ovplyvňujú kvalitu pôdy. Správa z Európskej agentúry pre životné prostredie upozorňuje aj na fakt, že toto zahusťovanie a stlačenie pôdy predstavuje rôzne problémy ako napríklad aj zabránenie správnemu absorbovaniu vody.

Viac..  Michal Wiezik: Takto to vyzerá, keď strom vďaka polardovej ťažbe dostane doslova druhú šancu na život. VIDEO

Pôdy produkujú 90% jedla a sú základom pre vodu a zdravie ekosystému. Sú tiež kľúčovým zdrojom životaschopnosti miest. Neposkytujú len miesto na parky a ihriská, no pomáhajú udržiavať biodiverzitu, mestské cintoríny či zachovávajú stopy ľudskej aktivity. Sú priestorom aj pre systém kanalizácie a podzemné transportné systémy.

Odokryté časti pôdy pomáhajú v znižovaní efektov klimatických zmien, správajú sa ako regulátory odtoku vody a pomáhajú zabraňovať potopám či regulovať vyššie teploty v centrách miest.

O jen

Avatar

Odporúčame pozrieť

zaplavy

Zmena klímy by do roku 2050 mohla prinútiť k migrácii 200 miliónov ľudí, tvrdí správa Svetovej banky

Zmena klímy by mohla v nasledujúcich troch desaťročiach prinútiť viac ako 200 miliónov ľudí opustiť …