Monika Benova
Monika Flašíková Beňová, PHOTO: © European Union- EP.

Monika Beňová: Neprimerané rozdiely v odmeňovaní žien a mužov sú začarovaným kruhom, ktorý musíme preťať

Po rokoch šetrenia, ako neúčinného receptu na boj s hospodárskou krízou, sa konečne treba oveľa viac sústrediť na potreby tých najzraniteľnejších. Z hľadiska ohrozenia chudobou sú takouto skupinou preukázateľne ženy.

Boj proti ich chudobe je pritom otázkou sociálnej spravodlivosti. „Účinné opatrenia pre zlepšovanie životnej úrovne žien matiek, zároveň znižujú hrozby súvisiace s chudobou detí,“ zdôraznila europoslankyňa Monika Flašíková Beňová. Téme účinného odstraňovania chudoby s dôrazom na ochranu žien sa bude v rámci plenárneho zasadnutia venovať Európsky parlament. Nanajvýš aktuálna je však aj na Slovensku. „Pozitívny trend znižujúcej sa nezamestnanosti musíme využiť aj na výrazné zlepšenie podmienok a posilnenie postavenia pracujúcich žien,“ zdôraznila. Pretrvávajúcim problémom sú neobhájiteľne vysoké rozdiely v ich odmeňovaní v porovnaní s mužmi, ktoré sa v priemere blížia takmer k 20 percentám.

Viac..  EP rokoval o prípade policajnej brutality voči J. Chovancovi. Slovenskí europoslanci reagovali

„To sa následne v ešte výraznejšej miere premieta do rozdielnej výšky dôchodkov. Tie majú ženy aj o viac ako tretinu nižšie. Ide skutočne o začarovaný kruh, ktorý je už konečne potrebné preťať,“ zdôraznila poslankyňa. Opatrenia pritom musia byť pozitívne cielené smerom k ženám. „Tak na európskej, ako aj národnej úrovni musíme ísť cestou pevne stanovených priorít s jednoznačnými, vykonateľnými postihmi v prípade ich neplnenia. V opačnom prípade budú neprávosti týkajúce sa odmeňovania žien pretrvávať ďalšie desaťročia,“ uzavrela Monika Flašíková Beňová.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Bilióny eur putujú na záchranu EÚ. Štáty sa ale na finančnom balíku nevedia dohodnúť

EÚ/SLOVENSKO / Neuveriteľné dva bilióny eur majú natiecť do európskych ekonomík na záchranu po koronakríze. Takáto …