Transparentnosť na trhu doručovania zásielok treba posilniť, tvrdia europoslanci

Nové iniciatívy, ktoré by mali uľahčiť zákazníkom a spoločnostiam cezhraničný nákup a predaj produktov a služieb cez internet v rámci EÚ sa stretli počas stredajšej rozpravy s podpredsedom Komisie Andrusom Ansipom s podporou väčšiny poslancov. O konečnom znení legislatívnych návrhov rozhodnú ako rovnocenní spoluzákonodarcovia Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ.

Balík opatrení zameraných na podporu elektronického obchodu, ktorý v stredu napoludnie predstavila Európska komisia, obsahuje návrhy na zamedzenie neopodstatneného geografického blokovania služieb, uľahčenie a zlacnenie cezhraničného doručovania zásielok a posilnenia spotrebiteľských práv v cezhraničnom styku v EÚ. Komisia tiež predložila návrh na úpravu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách a oznámenie o online platformách.

Poslanci v rozprave zdôraznili, že z predstaveného balíka opatrení by mali mať úžitok všetci občania EÚ. Vyzdvihli tiež, že v oblasti online platforiem Komisia nepresadzuje univerzálny prístup pre všetkých bez rešpektovania špecifík, a vyzvali na posilnenie transparentnosti na trhu doručovania zásielok.

Časť poslancov však vyjadrila sklamanie nad návrhmi v oblasti geografického blokovania, ktoré podľa nich mohli byť najmä v súvislosti s autorskými právami ambicióznejšie. Podľa ďalších je v tejto oblasti potrebné vykonať ešte veľa práce.

Viac..  Vedúci predstavitelia EÚ a Spojeného kráľovstva hľadajú východisko z brexitovej slepej uličky

Súvislosti

Stratégia jednotného digitálneho trhu pozostáva zo šestnástich iniciatív (legislatívnych aj nelegislatívnych), ktoré by mali byť predstavované postupne do konca tohto roka. Komisia už predstavila legislatívne návrhy v oblasti zmlúv o poskytovaní digitálneho obsahu (hudba šírená prostredníctvom intrernetu), zmlúv o predaji tovaru online a inými formami na diaľku (napríklad nákup šatstva prostredníctvom internetu), cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu a využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii.

Parlament dňa 19. januára prijal odporúčania v oblasti posilnenia jednotného digitálneho trhu, a to prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktorého spravodajkyňami boli Evelyne Gebhardt (S&D, DE) a Kaja Kallas (ALDE, ET).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Bilcik

V. Bilčík: Aktivity Európskeho parlamentu v súvislosti s úmrtím bývalého policajného prezidenta

Europoslanec Vladimír Bilčík (SPOLU/EPP) sa vyjadril k aktuálnym aktivitám Európskeho parlamentu v súvislosti s úmrtím …