Transparentnosť na trhu doručovania zásielok treba posilniť, tvrdia europoslanci

Nové iniciatívy, ktoré by mali uľahčiť zákazníkom a spoločnostiam cezhraničný nákup a predaj produktov a služieb cez internet v rámci EÚ sa stretli počas stredajšej rozpravy s podpredsedom Komisie Andrusom Ansipom s podporou väčšiny poslancov. O konečnom znení legislatívnych návrhov rozhodnú ako rovnocenní spoluzákonodarcovia Európsky parlament a Rada (ministrov) EÚ.

Balík opatrení zameraných na podporu elektronického obchodu, ktorý v stredu napoludnie predstavila Európska komisia, obsahuje návrhy na zamedzenie neopodstatneného geografického blokovania služieb, uľahčenie a zlacnenie cezhraničného doručovania zásielok a posilnenia spotrebiteľských práv v cezhraničnom styku v EÚ. Komisia tiež predložila návrh na úpravu smernice o audiovizuálnych mediálnych službách a oznámenie o online platformách.

Poslanci v rozprave zdôraznili, že z predstaveného balíka opatrení by mali mať úžitok všetci občania EÚ. Vyzdvihli tiež, že v oblasti online platforiem Komisia nepresadzuje univerzálny prístup pre všetkých bez rešpektovania špecifík, a vyzvali na posilnenie transparentnosti na trhu doručovania zásielok.

Časť poslancov však vyjadrila sklamanie nad návrhmi v oblasti geografického blokovania, ktoré podľa nich mohli byť najmä v súvislosti s autorskými právami ambicióznejšie. Podľa ďalších je v tejto oblasti potrebné vykonať ešte veľa práce.

Viac..  Ivan Štefanec: Európska únia by mala pre gastrosektor vyčleniť osobitné prostriedky

Súvislosti

Stratégia jednotného digitálneho trhu pozostáva zo šestnástich iniciatív (legislatívnych aj nelegislatívnych), ktoré by mali byť predstavované postupne do konca tohto roka. Komisia už predstavila legislatívne návrhy v oblasti zmlúv o poskytovaní digitálneho obsahu (hudba šírená prostredníctvom intrernetu), zmlúv o predaji tovaru online a inými formami na diaľku (napríklad nákup šatstva prostredníctvom internetu), cezhraničnej prenosnosti online obsahových služieb na vnútornom trhu a využívaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii.

Parlament dňa 19. januára prijal odporúčania v oblasti posilnenia jednotného digitálneho trhu, a to prostredníctvom nelegislatívneho uznesenia, ktorého spravodajkyňami boli Evelyne Gebhardt (S&D, DE) a Kaja Kallas (ALDE, ET).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

pollak

Peter Pollák o uvoľňovaní pravidiel cestovania do EÚ: Rovnaké pravidlá musia platiť aj pre cestujúcich z tretích krajín

EÚ/SLOVENSKO / Brusel navrhuje uvoľňovať opatrenia pre cestujúcich z takzvaných tretích krajín do Európskej únie. Kým …