Europoslanci chcú posilniť postavenie spotrebiteľov na trhu s energiami

Postavenie spotrebiteľov na trhu s energiami by malo byť posilnené, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré schválil Európsky parlament. Poslanci odporúčajú kolektívny nákup energií, ich výrobu priamo v domácnostiach, lepšie nástroje na porovnávanie cien a uľahčenie zmeny dodávateľa a tarify. Schválený text je príspevkom Parlamentu k budúcim legislatívnym návrhom Európskej komisie v oblasti energetickej únie. Poslanci tiež žiadajú viac financií na boj proti energetickej chudobe.

“V súčasnosti žije 50 miliónov občanov EÚ v energetickej chudobe. Mnoho odoberá energiu na základe zastaraných, takzvaných spiacich zmlúv, ktorých súčasťou sú vysoké poplatky za ich vypovedanie v prípade prechodu k lacnejšiemu dodávateľovi. Chcem, aby energetické spoločnosti poskytovali spotrebiteľom informácie o najlacnejších tarifách a zrušili poplatky za zmenu dodávateľa. V roku 2016 by nikto v EÚ nemal byť nútený vybrať si medzi kúrením (…) a jedlom,” uviedla spravodajkyňa uznesenia, poslankyňa Theresa Griffin (S&D, UK).

V snahe posilniť postavenie spotrebiteľov na trhu s energiami poslanci navrhujú:

  • zavedenie nových podnikateľských modelov, vrátane systémov kolektívneho nákupu a inovatívnych finančných nástrojov, s cieľom motivovať spotrebiteľov k vlastnej výrobe energie a k jej spotrebe čo najefektívnejším spôsobom,
  • zníženie administratívnych prekážok samovýroby na absolútne minimum, skrátenie a zjednodušenie povoľovacích postupov a podporu spoločných /družstevných systémov výroby energie,
  • zavedenie priaznivých podmienok pre nájomníkov a osoby žijúce v bytových domoch, aby aj oni mali možnosť ťažiť z vlastnej výroby energie a využívať opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti.

Jasné ceny a porovnateľné tarify

Poslanci tiež presadzujú sprehľadnenie cien energií prostredníctvom:

  • zvýšenia frekvencie účtov za energiu a väčšej zrozumiteľnosti zmlúv,
  • poskytnutia jednoduchého a čo najaktuálnejšieho prístupu k údajom o svojej spotrebe a súvisiacim nákladom,
  • prístupu spotrebiteľov k porovnávaniu ponúk, a to aj v prípade, že nemajú prístup na internet alebo počítačové zručnosti, aby si mohli overiť, či zmenou dodávateľa ušetria. Tieto porovnania, informujúce o najvýhodnejších tarifách na základe historickej spotreby, musia byť nezávislé, aktuálne a zrozumiteľné a obsiahnuté v účtoch za energiu alebo zasielané spolu s nimi. Spotrebiteľom by zároveň malo byť umožnené čo najjednoduchším spôsobom a bez poplatku za zrušenie alebo akejkoľvek pokuty prejsť na nimi zvolenú tarifu.
  • rozvoja dynamického určovania cien zohľadňujúceho obdobie špičky, ako aj transparentných, porovnateľných a jasne vysvetlených taríf,
  • rozvoja inteligentných sietí a zariadení, ktoré zautomatizujú riadenie dopytu po energii v reakcii na cenové signály.

Boj proti energetickej chudobe

Viac..  Stratégia "z farmy na stôl": 65 spoločností a združení podpísalo Kódex správania EÚ

Energetická chudoba, teda situácia, kedy si domácnosť nemôže dovoliť kúriť alebo využívať elektrickú energiu, by mala byť podľa poslancov riešená pri jej koreňoch. Uznesenie preto požaduje, aby sa financie EÚ na podporu vlastnej tvorby energie a zvyšovanie energetickej účinnosti zamerali aj na energeticky chudobných a nízkopríjmových spotrebiteľov.

“Dobre zacielené sociálne tarify majú zásadný význam pre zraniteľných občanov s nízkymi príjmami, a preto by sa mali podporovať,” pričom ” takéto sociálne tarify musia byť plne transparentné,” uvádza sa v uznesení.

Ďalší postup

Podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič počas stredajšej rozpravy oznámil, že Komisia predstaví legislatívne návrhy v oblasti energetickej účinnosti a trhového dizajnu a usporiadania trhu s energiami v septembri 2016. Nasledovať bude legislatívny návrh týkajúci sa obnoviteľnej energie, správa o cenách energií a návrh – v roku 2018 – ohľadom strediska pre monitorovanie energetickej chudoby.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rekapitulácia prvého polroka 2021 v EP: Covid-19, Konferencia o budúcnosti Európy a klimatický predpis

Počas prvého polroka 2021 Európsky parlament prijal opatrenia na zmiernenie dopadov koronakrízy a spustil Konferenciu …