Chov, obchod a dovoz plemenných zvierat budú podliehať jednotným podmienkam

Rada EÚ prijala nové pravidlá týkajúce sa podmienok pre chov, obchod a dovoz plemenných zvierat do Európskej  únie. Doterajšie predpisy boli stanovené podľa jednotlivých druhov zvierat, no nové pravidlá sú jednotné pre všetky druhy.

Úpravy sa týkajú samostatných aspektov ako je schvaľovanie programov, registrovanie zvierat v chovných knihách a registroch, testovanie výkonu, genetické hodnotenie či obsah zootechnických certifikátov. Obsahom nariadenia je aj vykonávanie úradných kontrol, ktoré sú šité na mieru pre odvetvie chovu zvierat.

Cieľom týchto pravidiel je zabrániť prekážkam obchodu, ktoré vyplývajú z národných právnych predpisov v EÚ. Okrem toho má prispieť chov zvierat k zachovaniu živočíšnych genetických zdrojov, ale aj k ochrane biodiverzity a výrobe kvalitných regionálnych produktov.

Viac..  Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nariadenie by malo do platnosti vstúpiť v polovici roka 2016 a jeho uplatňovanie v praxi by malo začať od druhej polovice roka 2018.

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých spoločností sa novo prijatá smernica dotkne

Nové povinnosti pre firmy, ktoré pôsobia v krajinách EÚ. Na čo sa pripraviť, a ktorých …

Consent choices