Photo: European Parliament 2016

Ivan Štefanec: Už ani Nemecko sa nemôže tváriť, že pri Nord Stream 2 ide o ekonomický projekt


Projekt Nord Stream 2 vyvoláva mnohé otázky a čelí kritike z viacerých strán. Rusko-nemecký projekt má obísť strednú Európu a Ukrajinu pri tranzite plynu do Európskej únie. Europoslanec Ivan Štefanec vidí za týmto projektom politické záujmy.

Ako vnímate projekt Nord Stream 2?

Je to projekt, ktorý je momentálne na papieri, pripravovaný ruským Gazpromom a nemeckými firmami s tichým súhlasom nemeckej vlády. Chcú položiť ďalší plynovod po dne Baltského mora, a tak obísť tranzitnú trasu. Okrem toho existuje už Nord Stream 1, ktorý je využitý len na polovičnú kapacitu. Evidentne je tu priestor pre dvojnásobné zvýšenie dodávok, takže to nemá žiadnu ekonomickú racionalitu. Nord Stream 2 je čisto politický projekt, ktorý má poškodiť strednú Európu a Ukrajinu obmedzením tranzitných poplatkov do Únie. Vyvinuli sme voči tomu veľa iniciatív, okrem písomnej deklarácie na pôde Európskeho parlamentu poslali aj premiéri krajín V4, pobaltských krajín Chorvátska a Rumunska list predsedovi Európskej komisie, že proti tomuto projektu protestujú. Takisto aj predseda našej frakcie Manfred Weber sa vyjadril proti tomu, pretože to evidentne poškodzuje európske záujmy.

Akým spôsobom tieto záujmy Nord Stream 2 poškodzuje?

Poškodzuje v tom, že ide proti záujmom Európskej energetickej únie, založenej na spolupráci, lepšej diverzifikácii v rámci EÚ a výbere dodávateľov a zdrojov. Ide proti princípom v tom, že posilňuje postavenie už tak najsilnejšieho dodávateľa plynu do Európy Gazpromu, ktorý je v skutočnosti vyšetrovaný pre podozrenie z nedodržiavania európskych pravidiel. Hrozí mu naozaj veľká pokuta od Európskej komisie. Vieme, že Gazprom je štátny podnik a rozhoduje sa v ňom nie ekonomicky ale politicky už len z toho pohľadu, keď vidíme, aké ceny majú niektoré krajiny podľa toho či sú ich politické vyhlásenia a postoje bližšie k Rusku alebo nie.

O ktoré krajiny podľa vás ide?

Tak napríklad Poľsko má vyššie ceny ako Slovensko, Slovensko má zase vyššie ceny ako Nemecko, nemá to žiadnu ekonomickú racionalitu. V Európe potrebujeme viac spolupracovať, aby sme obmedzili politické vplyvy a aby sme dosiahli čo najlepšiu cenu pre našich ľudí. Gazprom sa, samozrejme, snaží rozdeliť Úniu a preto je tento projekt Nord Stream 2 tak škodlivý. Posilnil by ešte viac už aj tak silnú pozíciu ruského štátu. Pre lepšie ceny potrebujeme zvýšiť počet dodávateľov, vybudovať čo najviac terminálov pre stlačený plyn na európskom kontinente, aby sme si mohli viac vyberať, pretože vo väčšom výbere je vždy zdroj lepšieho konečného úžitku pre ľudí.

Vieme, že ropovody, ktoré idú cez nás, Poľsko, prípadne Ukrajinu tiež nie sú využité na 100%. Dopĺňa, respektíve zvyšuje tento projekt kapacitu plynovodov, ktoré idú cez strednú Európu alebo ich nahrádza?

Už len zo skutočnosti, že plynovody cez strednú Európu sú využité len na polovicu vidíme, že sa nejedná o nič iné len o ich nahradenie, keby nestačili tak jednoducho musíme rozmýšľať o nových rúrach, ale keďže ich máme dosť, musíme rozmýšľať skôr o ich prepojení v rámci Únie a nie o vybudovaní ešte väčšej závislosti na východ. Jedná sa o jasné nahradenie zásobovania cez strednú Európu a cez Ukrajinu a jedná sa len a len o politické zámery.

Ropovod by mohol byť vybudovaný do roku 2020. Ako to v súčasnosti vplýva na EÚ aj v rámci migračnej krízy? Je to ako keby predzvesť plynovej krízy, ktorá bola v roku 2009?

Plynová kríza v roku 2009 mala tiež zdroj v rusko-ukrajinskom konflikte v rámci toho, že sa nedohodlo Rusko s Ukrajinou na tranzite. Vieme, že dva týždne plyn do EÚ nešiel a odvtedy sa stala energetika európskou témou, čo je dobré, uvedomili sme si, že musíme viac spolupracovať, aby sme zabezpečili našu bezpečnosť v energetike, chod tovární a lepšiu konkurencieschopnosť výrobkov. Je dôležité, aby sme naozaj urobili omnoho viac a dotiahli Európsku energetickú úniu do konca. Tá je založená na väčšej spolupráci, diverzifikácii zdrojov a skutočne hrozí, že pokiaľ budeme závislí na jednom dodávateľovi skôr dôjde k výpadkom. V Únii sme v lepšej pozícii len vtedy, keď budeme spolupracovať. Jednotou, pochopením a vzájomným obmedzením národných záujmov nakoniec získajú všetci viac, nielen Slovensko, ale aj všetky ostatné krajiny budú silnejšie, keď budeme viac spolupracovať a nakoniec aj spolu nakupovať energie, pretože tie objemy sa jednoznačne zvýšia a ceny následne znížia.

Viac..  Robert Hajšel: Označenie Ruska za štát sponzorujúci terorizmus nijako nepomôže

Ak by sa tento projekt realizoval, prichádza do úvahy fakt, že Slovensko by nebolo tranzitnou krajinou ale práve naopak, museli by sme plyn nakupovať z Nemecka alebo z Ukrajiny?

Áno, museli by sme presmerovať tok z východu na západ, zo západu na východ, čo sa mimochodom už podarilo a máme s tým skúsenosti z roku 2009. Znamenalo by to, že by sme museli kupovať plyn z iných zdrojov, no treba povedať, že Slovenský plynárenský priemysel má dlhodobý kontrakt s Gazpromom, ktorý zrejme bude chcieť dodržať, takže dodávky na Slovensko by tým neboli úplne obmedzené. Gazprom má záujem obmedziť tranzit cez Slovensko. V našom záujme je, aby sme mali takisto čo najviac dodávateľov, čo najväčšiu ponuku, aby sme prepojili plynovody nielen Slovensko – Maďarsko, čo už je realizované, ale aby sme dotiahli aj slovensko-poľské prepojenie a nakoniec si mohli vybrať, že budeme kupovať nielen z východu, ale napríklad aj stlačený plyn zo severu, z juhu, prípadne zo západnej strany, ako sme toho boli svedkom v čase plynovej krízy.

Keďže Slovensko je tranzitnou krajinou, o akú finančnú čiastku sme možno prichádzali?

Štátny rozpočet ročne profituje zhruba 600 miliónov eur len na úrovni tranzitných poplatkov. Za vlády Róberta Fica došlo k machináciam pri zmene vlastníka v tom, že sa ním stala súkromná firma. 51% doteraz patrilo štátu, teraz sa štát v distribúcii dostal do menšiny, ale aj tak je to stále veľký významný príjem štátneho rozpočtu. Preto každý, kto to myslí so Slovenskom dobre, má záujem na udržaní tohto významného príjmu pre štátny rozpočet aj do budúcna.

Kedy by sa mohlo dospieť k záveru či bude alebo nebude Nord Stream 2 realizovaný? Dá sa to predpovedať?

Myslím si, že toto rozhodnutie musí padnúť tento rok. Realitou je skutočnosť, že pokiaľ by sa nemecké firmy dohodli s Rusmi tak Európska komisia na to nemá iné nástroje než tie, ktoré sú v rámci dodržiavania hospodárskej súťaže. Gazprom je už v rámci týchto praktík riešený a verím, že Komisia nakoniec použije práve hľadisko dodržiavania pravidiel hospodárskej súťaže a jednoducho zakročí voči tomuto projektu. Ten tlak sa zvyšuje a už ani Nemecko sa nemôže tváriť, že ide o ekonomický projekt. Je to jednoducho čisto politický projekt, ktorý má poškodiť mnohé krajiny EÚ plus Ukrajinu, ktorej deklarujeme pomoc cez asociačnú dohodu a cez mnohé iné záväzky. Pomôcť môžeme práve správnymi rozhodnutiami a poradenstvom a nie tým, že im budeme škodiť. Toto je jeden z kľúčových projektov približovania sa európskym štandardom, pravidlám a zlepšenia situácie na Ukrajine o čo je tam momentálne veľký záujem. Verím, že je to obojstranne výhodné. Tento projekt, samozrejme, významne vplýva na všetky krajiny V4 a takisto aj na južnú časť Európskej únie.

O jen

Avatar

Odporúčame pozrieť

nicholsonova

Lucia Ďuriš Nicholsonová: Prečo je dôležité, aby bolo Rusko na zozname štátov podporujúce terorizmus. VIDEO

Chcete byť v obraze? Prihláste sa na bezplatný odber spravodajstva z EÚ 👉 PRIHLÁSENIE. Európsky …