EÚ prijala nové obmedzenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike

Rada prijala ďalšie reštriktívne opatrenia voči Kórejskej ľudovodemokratickej republike (KĽDR). Týmito opatreniami sa dopĺňa a posilňuje sankčný režim stanovený v rezolúciách Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN).

Ako odpoveď na jadrový test, ktorý KĽDR vykonala 6. januára 2016, a vypustenie družice s použitím technológie balistických rakiet 7. februára prijala BR OSN 2. marca 2016 rezolúciu č. 2270, v ktorej uložila ďalšie reštriktívne opatrenia voči KĽDR. Rada 5. a 31. marca 2016 transponovala túto rezolúciu do zákona EÚ.

Vzhľadom na to, že kroky KĽDR predstavujú vážnu hrozbu pre medzinárodný mier a bezpečnosť v regióne a aj mimo neho, rozhodla EÚ o ďalšom rozšírení svojich reštriktívnych opatrení zameraných na programy KĽDR týkajúce sa jadrových zbraní, zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet. Tieto ďalšie opatrenia obsahujú:

  • v odvetví obchodu: zákaz dovozu ropných výrobkov a luxusného tovaru z KĽDR, zákaz dodávok, predaja alebo transferu ďalších položiek, materiálov alebo zariadenia súvisiaceho s položkami s a technológiami s dvojakým použitím do KĽDR a zákaz akejkoľvek verejnej finančnej podpory obchodu s KĽDR,
  • vo finančnom sektore: zákaz prevodu finančných prostriedkov do KĽDR a z nej, pokiaľ nie sú stanovené na vopred vymedzené účely a aj vopred povolené,
  • pokiaľ ide o investície: zákaz všetkých investícií zo strany KĽDR v EÚ, zákaz investovať zo strany štátnych príslušníkov alebo subjektov EÚ v ťažobnom, rafinérskom a chemickom priemysle, ako aj v akýchkoľvek subjektoch zapojených do nelegálnych programov KĽDR,
  • v odvetví dopravy: zákaz pristátia, vzletu alebo preletu lietadiel prevádzkovaných prepravcami z KĽDR alebo pôvodom z KĽDR na území alebo nad územím EÚ, zákaz vstupu pre každé plavidlo, ktoré vlastní alebo prevádzkuje KĽDR alebo ktorému KĽDR poskytuje posádku, do prístavov EÚ.
Viac..  Slovensko-maďarský plynovod naplno ožil

Reštriktívne opatrenia EÚ voči KĽDR sa zaviedli 22. decembra 2006. Existujúcimi opatreniami EÚ sa vykonávajú všetky rezolúcie BR OSN, ktoré sa prijali po jadrových skúškach KĽDR a vypustení družice s použitím technológie balistických rakiet, a zahŕňajú už dodatočné autonómne opatrenia EÚ. V platnosti už boli zákazy vývozu a dovozu zbraní, tovaru a technológií, ktoré by mohli prispievať k jadrovým programom a programom týkajúcim sa zbraní hromadného ničenia a balistických rakiet, a iné obmedzenia v odvetví financií, obchodu a dopravy.

Rada 5. marca transponovala prvý súbor opatrení v rámci rezolúcie BR OSN č. 2270 tým, že pridala 16 osôb a 12 subjektov do zoznamu tých, na ktorých sa vzťahujú cestovné obmedzenia a zmrazenie aktív. Rada 19. mája 2016 zvýšila celkový počet osôb, na ktoré sa vzťahujú reštriktívne opatrenia EÚ voči KĽDR, na 66 a počet subjektov na 42.

Právne akty sú zverejnené v úradnom vestníku z 28. mája 2016. Rozhodnutie sa prijalo písomným postupom.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

koronavirus

Oddnes budeme musieť dodržiavať tieto opatrenia. Začína sa 1. fáza uvoľňovania zákazov

BRATISLAVA / Úrad verejného zdravotníctva zverejnil v utorok večer podrobnosti opatrení, ktoré sú platné od stredy, …