Kissova
Jana Kiššová, podpredsedníčka SaS. PHOTO: archív SaS.

J. Kiššová: Od TTIP očakávam otvorenie amerických trhov pre malé a stredné podniky

Členovia parlamentného výboru pre hospodárske záležitosti sa stretli s členkou vyjednávacieho tímu medzi USA a EÚ ohľadom zmluvy TTIP Christinou Sevillou, ktorá sa venuje problematike malých a stredných podnikov. Na neformálnej diskusii sa hovorilo o rôznych prekážkach, ktoré bránia malým a stredným podnikom z EÚ uplatniť sa na trhoch USA, čo platí aj naopak, ak chcú americké malé a stredné firmy podnikať v rámci únie.

Medzi tarifné bariéry patria clá, ale ešte väčšie prekážky pre malé a stredné podnikanie medzi USA a EÚ predstavujú odlišné legislatívne a technické normy. Členovia Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti sa prostredníctvom svojej predsedníčky Jany Kiššovej (SaS) stotožnili s výhradami, že negociačné rokovania ohľadom TTIP sú zbytočne vedené v tajnosti, čím sa len pridávajú argumenty kritikom zmluvy.

Predsedníčka Kiššová zároveň vyjadrila zhodu v názore, že práve malé podniky sú najviac postihnuté bariérami pre export svojich výrobkov, pretože nemajú k dispozícii také administratívne zázemie, ako veľké podniky. Predmetom diskusie boli aj rôzne otázky ohľadom vzájomného uznávania si certifikátov zhody. „Stretnutie nám dalo nádej, že bariéry, ktoré dnes bránia malým a stredným podnikom uplatniť sa na trhoch EÚ a USA, sa podarí odstrániť alebo aspoň minimalizovať. Liberalizácia obchodu prispeje k rozvoju podnikania a vzniku nových pracovných miest,“ povedala Kiššová.

Viac..  Vladimír Bilčík: Reakcia na hanlivé výroky Petra Pellegriniho

Zástupkyňa americkej strany Christina Sevilla informovala o postupe negociačných rokovaní s tým, že zmluva by mohla byť uzavretá do konca roku 2016. Rokovanie sa uskutočnilo v rámci série informačných rokovaní americkej delegácie po Európe.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

jurzyca

Eugen Jurzyca: USA a EÚ by mali naďalej prehlbovať obchodnú spoluprácu odstraňovaním existujúcich prekážok

Vzťahy EÚ-USA: Parlament požaduje rovnocenné partnerstvo zamerané na riešenie globálnych výziev • podpora strategickej autonómie …