Ministerka Žitňanská sa zúčastní zasadnutia Rady ministrov v Luxembursku

Podpredsedníčka vlády a ministerka spravodlivosti L. Žitňanská dnes odcestovala do Luxemburska. Počas trojdňovej cesty sa zúčastní na poslednej Rade ministrov pre spravodlivosť a vnútorné veci počas holandského predsedníctva v Rade EÚ. Okrem štandardnej agendy ministerka predstaví priority nadchádzajúceho slovenského predsedníctva a čaká ju aj viacero významných bilaterálnych stretnutí.  

Ešte dnes sa ministerka L. Žitňanská stretáva s predsedom Súdneho dvora EÚ, Koenom Lenaertsom, ako aj so slovenskými sudcami  Súdneho dvora. Okrem toho má v ďalších dňoch naplánované stretnutia s nemeckým ministrom spravodlivosti, H. Maasom, s rakúskym ministrom spravodlivosti, W. Brandstetterom.  Na záver Rady sa ministerka stretne s ministrami spravodlivosti a vnútra predsedníckeho tria Holandsko – Slovensko – Malta pod vedením holandského  ministra pre bezpečnosť a spravodlivosť, A. van der Steura.

Vo štvrtok sa ministerka zúčastní na zasadnutí Rady ministrov. Na programe bude aj viacero návrhov, o ktorých rokovania budú pokračovať aj počas slovenského  predsedníctva:

  • Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady, pokiaľ ide o výmenu informácií o štátnych príslušníkoch tretích krajín a pokiaľ ide o Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS) – Európska komisia sa usiluje o rozšírenie využitia exitujúceho elektronického systému výmeny informácií z trestných registrov (ECRIS) o predchádzajúcich odsúdeniach aj na štátnych príslušníkov tretích krajín. Boj proti cezhraničnej trestnej činnosti a terorizmu patrí medzi priority EK s cieľom zvýšiť bezpečnosť v EÚ aj v nadväznosti na teroristické útoky v Paríži z decembra 2015.
  • Návrh nariadenia Rady o zriadení Európskej prokuratúry (EPPO) – tento návrh si kladie za cieľ zefektívniť stíhanie trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ.
  • Návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu – návrh z oblasti občianskeho práva je súčasťou európskej Stratégie Jednotného digitálneho trhu (DSM). Smernica má napomôcť pri odstraňovaní hlavných prekážok zmluvného práva, ktoré bránia cezhraničnému obchodu s digitálnym obsahom.
Viac..  Brusel vyhlasuje výzvu na novú sieť centier EUROPE DIRECT

Slovensko sa chce počas predsedníctva venovať všetkým rozpracovaným návrhom. Okrem vyššie uvedených má byť medzi našimi prioritami aj očakávaná revízia nariadenia Brusel IIa, ktoré upravuje právomoc a uznávanie a výkon rozsudkov v manželských veciach a vo veciach rodičovských práv a povinností. Pozornosť chceme venovať aj diskusiám v oblasti elektronickej justície, boja proti počítačovej kriminalite a ochrany obetí trestných činov.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Naši študenti vo Veľkej Británii nesmú na brexit doplácať

Poslanci Európskeho parlamentu vyzvali britského ministra školstva, aby Británia nemenila status študentov z krajín Európskej …