Na Slovensku sa ročne spotrebuje 150 miliónov nelegálnych cigariet

Spotreba nelegálnych cigariet v Slovenskej republike vzrástla oproti roku 2014 o viac ako dva a pol násobok. Spolu s Portugalskom však máme naďalej najnižší podiel nelegálnych cigariet medzi skúmanými krajinami, a to 2,3%. Predstavuje to približne 150 miliónov spotrebovaných kusov. Ak by sa tieto cigarety predali legálne, získané daňové príjmy by dosiahli približne 19 miliónov EUR. Tieto zistenia vyplynuli z novej štúdie KPMG – Sun Report 2015.

Sun Report je štúdia, ktorá analyzuje trh s nelegálnymi cigaretami v členských štátoch Európskej únie (EÚ), Nórsku a Švajčiarsku. Nelegálne cigarety zahŕňajú falzifikované cigarety známych značiek a pašované cigarety z iných krajín nelegálne uvedené na spotrebiteľský trh.

Podľa výsledkov analýzy má najvyšší podiel nelegálnych cigariet v EÚ Lotyšsko a to až 26,7%. Nasleduje Grécko (19,8%) a Litva (18,7%). V Českej republike predstavuje spotreba nelegálnych cigariet 3,2%; v Rakúsku 3,9% a v Maďarsku 7,1%. Jediná krajina zo skúmaných susedných štátov, kde podiel nelegálnych cigariet prekračuje priemer EÚ, je Poľsko. U našich severných susedov tento podiel dosahuje 16,8%. Za rok 2015 sú tak Poliaci zároveň krajinou so štvrtým najvyšším podielom nelegálnych cigariet v EÚ.

Podľa štúdie KPMG klesla celková spotreba nelegálnych cigariet v EÚ oproti minulému roku celkovo o 3,71 miliárd kusov. Vzrastajúcu hrozbu pre legitímny obchod s tabakovými výrobkami však predstavuje prílev neznačkových cigariet, tzv. „Illicit Whites“ z krajín mimo EÚ (napr. z Bieloruska, Ruska, Ukrajiny). Ide o cigarety, ktoré sú obvykle vyrobené legálne, avšak s primárnym účelom pašovania mimo krajinu pôvodu. Počas prevozu do cieľovej destinácie sú pašované do krajín, kde nemajú žiadnu alebo len obmedzenú legálnu distribúciu. Predávajú sa bez príslušnej kontrolnej známky (bez zaplatenia spotrebnej dane).

Viac..  Peter Pollák: Mnohí zabudli na to, čo sa na Slovensku 12 rokov dialo. VIDEO

„Illicit Whites“ s bieloruským označením spolu s „Illicit Whites“ bez označenia krajiny pôvodu tvoria podľa štúdie KPMG takmer polovicu celkového objemu nelegálnych cigariet na Slovensku. Až štvrtinový podiel na celkovom objeme cigariet pochádzajúcich zo zahraničných trhov a spotrebovaných v SR majú „Illicit Whites“ bez označenia krajiny pôvodu.

Zo štúdie je zrejmé, že nezákonné obchodovanie s cigaretami predstavuje pretrvávajúci problém pre legitímny obchod s tabakovými výrobkami. Podľa výrobcov tabakových výrobkov by nelegálnym výrobcom mohla uľahčiť situáciu aj snaha niektorých krajín zaviesť tzv. generické balenie cigariet. Zbavenie balení cigariet dizajnových prvkov a ochranných známok môže podľa nich zjednodušiť falšovanie cigariet, ako aj distribúciu tzv. „Illicit Whites“.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Litva

Únia sľúbila Litve pomoc v súvislosti s nelegálnou migráciou

Európska únia v utorok prisľúbila, že pomôže Litve zvládnuť príliv migrantov z Blízkeho východu a …