EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Desať opatrení, ktoré ľuďom v Európe pomôžu nadobudnúť lepšie zručnosti pre vyvíjajúci sa trh práce

Desať opatrení, ktoré ľuďom v Európe pomôžu nadobudnúť lepšie zručnosti pre vyvíjajúci sa trh práce

Komisia prijala nový a komplexný program v oblasti zručností pre Európu. Jeho cieľom je zaistiť ľuďom možnosť rozvíjať odmlada širokú škálu zručností a naplno využiť ľudský kapitál Európy, čo v konečnom dôsledku posilní zamestnateľnosť, konkurencieschopnosť a rast v Európe.

Dnešný nový program v oblasti zručností pre Európu vyzýva členské štáty a zainteresované strany, aby zlepšovali kvalitu zručností a ich význam pre trh práce. Podľa štúdií nemá 70 miliónov Európanov primerané zručnosti v oblasti čítania a písania a ešte viac je tých, ktorí majú slabé matematické a digitálne zručnosti. Tým sa pre nich zvyšuje riziko nezamestnanosti, chudoby a sociálneho vylúčenia. Na druhej strane je veľký počet Európanov, najmä mladých ľudí s vysokou kvalifikáciou, pracujúcich v zamestnaniach, ktoré nezodpovedajú ich nadaniu a ambíciám. Pritom až 40 % zamestnávateľov v Európe hlási, že na zabezpečenie rastu a inovácií nedokážu nájsť ľudí s potrebnými zručnosťami. A len príliš málo ľudí má natoľko vyvinuté podnikateľské zmýšľanie a kompetencie na to, aby si mohli založiť vlastný podnik a priebežne sa prispôsobovať meniacim sa požiadavkám trhu práce.

Na zlepšenie životných šancí a na podporu spravodlivého, inkluzívneho a udržateľného rastu a súdržných spoločností je nevyhnutné zvýšiť úroveň zručností, podporiť prierezové zručnosti a nájsť spôsob, ako lepšie predvídať potreby trhu práce, a to aj na základe dialógu s priemyselnými odvetviami.

S cieľom poradiť si s výzvami v oblasti zručností zavedie Komisia 10 opatrení, vďaka ktorým sa tieto otázky budú riešiť, zručnosti sa viac zviditeľnia a zlepší sa ich uznávanie na miestnej, vnútroštátnej úrovni a na úrovni EÚ, počnúc školami a univerzitami až po trh práce.

Podpredseda Komisie pre euro a sociálny dialóg Valdis Dombrovskis k tomu uviedol: „V súčasnej situácii, keď sú v EÚ bez práce milióny ľudí, musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme im pomohli získať správne zručnosti pre vyvíjajúci sa trh práce. V dnešnom 10-bodovom akčnom pláne sa stanovujú oblasti, v ktorých môže EÚ významne pomôcť, počnúc zabezpečením lepšieho uznávania kvalifikácií v rámci EÚ, až po záruku získania zručností, ktorá dospelým s nízkou kvalifikáciou pomôže dosiahnuť základnú úroveň gramotnosti, matematických a digitálnych zručností.“    

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen k tomu poznamenal: „V tomto rýchlo sa meniacom svete potrebujeme investovať do najvzácnejšieho európskeho aktíva: našich ľudí. Ľudia potrebujú širokú škálu zručností na to, aby mohli využiť svoj potenciál v aktívnom občianskom živote a pri práci. Zručnosti majú zásadný význam pre prosperitu, zamestnanosť, rast a trvalo udržateľný blahobyt. Cieľom nášho nového programu v oblasti zručností je zabezpečiť, aby sa na nikoho nezabudlo a aby Európa podporila vysokošpecializované zručnosti, ktoré sú hnacou silou konkurencieschopnosti a inovácie.“

Komisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová k tomu dodala: „Do zručností v Európe potrebujeme investovať viac. Najkonkurencieschopnejšími krajinami v EÚ a vo svete sú tie, ktoré najviac investujú do zručností, a 70 miliónom Európanov pritom hrozí riziko, že zostanú pozadu. Väčšie investície do zručností majú zásadný význam pre posilnenie konkurencieschopnosti a podporu rastu. A predovšetkým je dôležité pomôcť ľuďom pri realizácii ich profesionálnych snov a cieľov a využití ich potenciálu. Vyzývam členské štáty, sociálnych partnerov a podniky na spoluprácu, aby bol tento nový program v oblasti zručností pre Európu úspešný.“

Viac..  Zamestnanosť v EÚ prekročila úrovne spred krízy

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia vydáva odporúčania na zlepšenie fungovania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Európska komisia zverejnila prvú výročnú správu o fungovaní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ …