Rada prijala opatrenia na zlepšenie trestnej justície v kybernetickom priestore

Ministri spravodlivosti EÚ rokovali o ďalšom zlepšení trestnej justície v kybernetickom priestore. Prijali dva súbory záverov, v ktorých sa stanovujú praktické opatrenia na zlepšenie spolupráce, ako aj harmonogram ďalších krokov.

Minister van der Steur, člen holandského predsedníctva, povedal: “Dosiahnutím pokroku v týchto oblastiach sa prispeje k efektívnejšiemu zabezpečovaniu a získavaniu elektronických dôkazov, čo je mimoriadne dôležité na zintenzívnenie boja proti terorizmu a inej trestnej činnosti v kybernetickom priestore alebo prostredníctvom jeho používania.”

Závery Rady o zlepšení trestnej justície v kybernetickom priestore

V záveroch o zlepšení trestnej justície v kybernetickom priestore sa stanovujú konkrétne opatrenia pre nadväzujúci budúci postup a kroky v troch hlavných oblastiach práce:

  • zefektívnenie postupov vzájomnej právnej pomoci a prípadne vzájomného uznávania v súvislosti s kybernetickým priestorom, a to prostredníctvom štandardizovaných elektronických tlačív a nástrojov;
  • zlepšenie spolupráce s poskytovateľmi služieb vytvorením spoločného rámca (napr. používaním zjednotených tlačív a nástrojov) medzi nimi na účely vyžadovania konkrétnych kategórií údajov a
  • začatie procesu úvah o možných kolíznych kritériách právomoci presadzovania práva v kybernetickom priestore.

Zatiaľ čo niektoré opatrenia identifikované v záveroch by sa mohli implementovať okamžite, iné si vyžadujú ďalšie posúdenie a politické usmernenie. Z tohto dôvodu ministri viedli diskusiu o smerovaní o dvoch špecifických otázkach, konkrétne:

  • o možnom základe pre určenie právomoci presadzovania práva, ktorý by bolo možné použiť v kybernetickom priestore, napr. by išlo o základ, na ktorom príslušné orgány môžu vykonať vyšetrovacie opatrenie v kybernetickom priestore v prípade, že existujúce rámce sú nedostatočné, ako napríklad vtedy, keď sú relevantné elektronické dôkazy skryté alebo dochádza k ich rýchlemu pohybu medzi jurisdikciami a
  • o diferencovanom zaobchádzaní s osobitnými kategóriami údajov v trestnom konaní, t. j. ako by diferencovaný prístup – medzi inými údajmi, než sú údaje o obsahu (o účastníkoch alebo prevádzke), a údajmi o obsahu alebo medzi údajmi v reálnom čase a uchovávanými údajmi – ovplyvnil ich vnútroštátny právny rámec, aké prvky by boli relevantné pre spoločný prístup na úrovni EÚ a aké opatrenia by sa v tejto súvislosti mohli zvážiť.
Viac..  Komisia prijala prísnejšie pravidlá na ochranu spotrebiteľov pre online finančné služby

Rada vyzvala Komisiu, aby výsledky týkajúce sa týchto troch pracovných oblastí predložila do júna 2017.

Závery Rady o Európskej justičnej sieti na boj proti počítačovej kriminalite

Závermi sa formalizuje a rozširuje sieť justičných orgánov a expertov v oblasti počítačovej kriminality podporovaná Eurojustom.

Cieľom siete je uľahčiť výmenu odborných znalostí, najlepších postupov a iných relevantných vedomostí a skúseností týkajúcich sa vyšetrovania a stíhania počítačovej kriminality.

Kontext

Ministri v decembri 2015 a na neformálnom zasadnutí ministrov 26. januára 2016 v Amsterdame vyjadrili politickú podporu pre vypracovanie riešení umožňujúcich účinné vyšetrovanie v kybernetickom priestore. V dôsledku teroristických útokov 22. marca 2016 v Bruseli ministri spravodlivosti a vnútorných vecí spoločne zdôraznili, že je potrebné zaoberať sa prioritne týmito otázkami.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …