Komisia podniká právne kroky proti členským štátom, ktoré si nesplnili svoje povinnosti

Európska komisia požiadala Chorvátsko, Cyprus, Dánsko, Luxembursko, Holandsko, Portugalsko a Švédsko, aby správne transponovali a implementovali európske pravidlá o vodičských preukazoch, ako sa uvádza v smernici 2006/126/ES. Komisia identifikovala viacero nedostatkov v transpozícii smernice vrátane toho, že: Cyprus nezabezpečil, že všetky vodičské preukazy vydané v EÚ sú vzájomne rovnako uznávané; Dánsko správne nedefinovalo viaceré kategórie vodičského preukazu; Luxembursko nevydáva iba harmonizované vodičské oprávnenia, ktoré sa stanovujú touto smernicou; HolandskoPortugalsko správne neimplementujú harmonizované obdobia administratívnej platnosti preukazov; a Švédsko nesprávne transponovalo požiadavky na zdravotnú spôsobilosť, a to najmä v prípade vodičov, ktorí sú závislí od alkoholu. Okrem toho Komisia požiadala Chorvátsko, aby sa zapojilo do siete vodičských preukazov EÚ (RESPER), ktorá môže členským štátom pomôcť pri vzájomnej spolupráci a pri zabezpečení, aby boli preukazy vydané v súlade s pravidlami EÚ. Tieto pravidlá takisto pomáhajú znížiť možnosť podvodu, sú zárukou efektívneho slobodného pohybu vodičov EÚ a zvyšujú bezpečnosť na európskych cestách. Príslušné členské štáty majú teraz dva mesiace na to, aby Komisii oznámili opatrenia, ktoré prijali na zosúladenie svojich vnútroštátnych právnych predpisov s právom EÚ. V opačnom prípade sa Komisia môže rozhodnúť, že ich prípady postúpi na Súdny dvor EÚ.

Viac..  DEŇ EURÓPY: Ako sa darí životnému prostrediu za posledné desaťročia?

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Grecko

Grécko zverejnilo zoznam 29 štátov, z ktorých privíta turistov

ATÉNY – Grécko v piatok zverejnilo zoznam 29 krajín, z ktorých od 15. júna privíta …