EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / SPOTREBITEĽ / Vykurovanie a chladenie spotrebuje v Európskej únii 50% celkovej energie

Vykurovanie a chladenie spotrebuje v Európskej únii 50% celkovej energie

Predstavitelia Výboru regiónov diskutovali po prvýkrát o predloženej stratégii Európskej komisie o vykurovaní a chladení. Snahu o rozvoj tohto sektora zo strany Komisie uvítali v pozitívnom zmysle, no zároveň ju vyzývajú, aby prišla s konkrétnejšími odporúčaniami a žiadajú, aby zhodnotila existujúce mechanizmy na finančnú podporu. Táto stratégia bola predložená Rade a Európskemu parlamentu vo februári tohto roku.

„Stratégia Európskej komisie o vykurovaní a chladení je veľkým krokom vpred, no chýba jej určitá jasnosť,“ hovorí o návrhu Daiva Matoniene ako členka Výboru regiónov, poradného orgánu Európskej únie. Podľa jej slov musia práve oni, ako zástupcovia regiónov členských krajín, viesť tento problém a pripraviť konkrétne stratégie na podporu udržateľného vykurovania a chladenia. „Komisia zohráva rolu v tom, že nám poskytne podporu, či už finančnú alebo technickú, no je dôležité, aby si Európska únia uvedomila, že miestni a regionálni zástupcovia sú v tomto prípade srdcom celého procesu.“

Vykurovanie a chladenie spotrebuje v Európskej únii 50% celkovej energie. Konkrétne riešenia tejto veľkej spotreby pri vykurovaní budov by mali pozitívny dopad na okolie a takisto by zvýšili energetickú bezpečnosť.

Viac..  Európski občania budú mať ľahší prístup k pravidlám v oblasti bezpečnosti potravín

V rámci diskusie bola zdôraznená potreba vnímania zástupcov Výboru regiónov ako partnerov v danej práci a takisto rozmanitosť podmienok, ktorým čelia. Množstvo zástupcov na lokálnej a regionálnej úrovni je zodpovedných za vykurovacie systémy, rozvoj infraštruktúry, záujem investorov a komunikáciu so spotrebiteľmi.

Podľa Daivy Matoniene musí EÚ brať do úvahy rozličné podmienky členských štátov. Krajiny sa nachádzajú v rôznych geografických a demografických podmienkach a takisto sa líši aj rozvoj vykurovania a chladenia. „Táto diverzita znamená, že neexistuje jednotný postoj ku všetkým krajinám.“ Potrebu finančnej podpory zo strany EÚ zdôraznila tiež na príklade Litvy, z ktorej pochádza, „finančná podpora od EÚ spolu so súkromnými investíciami hrajú významnú rolu v rozvoji udržateľnej siete oblastného vykurovania a chladenia v našich mestách.“

Miestni a regionálni zástupcovia majú o poslednom návrhu hlasovať v rámci plenárneho zasadania Výboru regiónov 11. až 12. októbra.

O jen

Odporúčame pozrieť

Merkel

EÚ by mala podľa Merkelovej zmeniť protimonopolné pravidlá

BERLÍN – Európska únia by mala zvážiť zmeny svojich pravidiel na ochranu hospodárskej súťaže, pokiaľ …