Dnes si pripomíname Svetový deň utečencov

Na základe rezolúcie Valného zhromaždenia OSN (55/79) prijatej v decembri roku 2000 a pri príležitosti výročia prijatia Dohovoru OSN o právnom postavení utečenca z roku 1951 si každoročne 20. júna pripomíname Svetový deň utečencov.

V súčasnosti takmer 60 miliónov ľudí muselo nedobrovoľne opustiť svoje domovy v postavení  utečencov, azylantov, migrantov, alebo vnútorne presídlených osôb. Poskytnutie pomoci a ochrany utečencom, ako aj efektívne zvládanie migračnej krízy, je výzva, ktorá vyžaduje globálne riešenie.

Svetový deň utečencov pripomína utrpenie mužov, žien a detí, ktorí museli opustiť svoje domovy a zanechať svoje rodiny a spoločenské väzby, aby začali nový život v cudzej krajine. Napriek obrovskému úsiliu  a pokroku, ktoré medzinárodné spoločenstvo dosiahlo od prijatia Dohovoru o postavení utečenca, mnohé problémy utečencov zostávajú často nevyriešené.

Slovenská republika v snahe zmierniť ľudské utrpenie v krízových oblastiach sveta dobrovoľne prispela v rokoch 2012 – 2016 do fondov na riešenie dôsledkov a príčin migračnej krízy celkovo sumou 8,65 mil. eur. SR sa hlási k medzinárodným záväzkom spojeným so znižovaním chudoby vo svete, ako aj s presadzovaním udržateľného rozvoja a efektívnej pomoci SR v reakcii na globálne krízy.

Viac..  Vladimír Bilčík: Obchod so zvieratami musíme chrániť na základe spoločných pravidiel

V tejto súvislosti Slovensko vkladá veľké očakávania do stretnutia Valného zhromaždenia OSN na vysokej úrovni k problematike masového pohybu utečencov a migrantov, ktoré sa uskutoční 19. septembra 2016 v New Yorku. SR, aj ako nadchádzajúci predseda Rady EÚ, si je vedomá, že je potrebné posilniť medzinárodný rámec spolupráce pri ochrane utečencov a v otázkach presídlenia cestou prijatia globálnej zodpovednosti všetkých relevantných aktérov. Efektívna a udržateľná migračná politika bude jednou z priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Borrell

EÚ chce aj naďalej zostať vytrvalým a silným ochrancom ľudských práv a demokracie

Európska komisia a vysoký predstaviteľ predstavili priority a ďalší postup v oblasti ľudských práv a …