EÚ schválila zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže

Európsky parlament, Rada EÚ a Komisia dosiahli dohodu o zriadení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Dohodu schválila Rada EÚ na návrh Komisie.

Európsky parlament, Rada EÚ a Komisia dosiahli dohodu, ktorá bola schválená Radou na návrh Komisie o zriadení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Návrh vytvorí predpoklady pre zriadenie pohraničnej agentúry s posilnenými právomocami, ktorej fungovanie začne od tohto leta. Európska pohraničná a pobrežná stráž bude spojená s agentúrou s posilnenými právomocami  a bude založená na základoch položených agentúrou Frontex, s možnosťou oprieť sa o jej personálne a technické vybavenie. Členské štáty EÚ si naďalej ponechávajú svoje kompetencie a suverenitu nad štátnymi hranicami. Budú pokračovať v riadení svojich vonkajších hraníc na každodennom poriadku. Európska pohraničná a pobrežná stráž však bude rozhodne poskytovať podporu všetkým členským štátom, bude môcť rozpoznať slabé miesta a zasiahnuť, aby sa nedostatky vyriešili v predstihu a nie vtedy, keď už je príliš neskoro.

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker uviedol: “Dohoda na vytvorení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže ukazuje, že Európa je schopná jednať rýchlo a rezolútne v  riešení spoločných výziev. Toto je myšlienka, ktorej čas už jednoznačne nastal: Komisia to konštatovala  v máji 2014 a ja som to uviedol  počas mojej volebnej kampane do Európskeho parlamentu – potrebujeme výrazne posilniť agentúru Frontex a rozvinúť ju do plne funkčnej Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže. Komisia spoločne s našimi partnermi v Európskom parlamente a Rade EÚ konštruktívne pracovali odkedy sme položili v minulom decembri tento návrh na stôl a ja by som rád poďakoval predovšetkým holandskému predsedníctvu, môjmu prvému podpredsedovi Fransovi Timmermansovi a komisárovi pre migráciu Dimitrisovi Avramopoulosovi za ich neúnavnú prácu na tomto dôležitom projekte, ktorý dá svetu jasný signál: Európa vníma od dnešného dňa ochranu svojich hraníc ako spoločnú solidárnu misiu.”

Európska pohraničná a pobrežná stráž vyplní chýbajúci článok v posilnení vonkajších hraníc EÚ, aby ľudia mohli pokračovať v živote a voľnom pohybe v Európskej únii – čím pomôže oživiť záväzok Európy vrátiť sa späť k normálnemu fungovaniu Schengenského priestoru a do konca roka odstrániť dočasne zavedené vnútorné hranice, tak, ako bolo vytýčené v pláne Späť k Schengenu (Back to Schengen Roadmap) zo 4.marca 2016.

Viac..  EK začína konania proti Maďarsku a Poľsku pre porušenia základných práv LGBTIQ osôb

Súvislosti

Vytvorenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, ako oznámil predseda Juncker vo svojom prejave o stave Únie 9. septembra, je súčasťou opatrení v rámci európskej migračnej agendy zameraných na posilnenie riadenia a bezpečnosti vonkajších hraníc EÚ.

Dňa 15. decembra 2015 predstavila Európska komisia legislatívny návrh na zriadenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže, zakladajúcej sa na agentúre Frontex.

Návrh, ktorý bol podporený Európskym parlamentom a Radou EÚ, pomôže riadiť migráciu efektívnejšie, zvýši vnútornú bezpečnosť Európskej únie a zachová zásadu voľného pohybu osôb. Založenie Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže zaistí silné a zdieľané riadenie vonkajších hraníc.

 

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

miko

Od rozhľadňe pri Cerovej na krásny hrad Korlátko. Výlet, ktorý je krajší vďaka Bruselu

Na severnom okraji CHKO Malé Karpaty, pri obci Cerová, stojí malá, ale veľmi zaujímavá rozhľadňa. …