Šesť z desiatich žiadateľov sa uchádzalo o azyl v Nemecku

Počas prvého štvrťroka 2016 (od januára do marca 2016) požiadalo o medzinárodnú ochranu v členských štátoch Európskej únie (EÚ) 287 100 žiadateľov o azyl, čo je o 33 % menej ako v poslednom štvrťroku 2015 (vtedy bolo zaregistrovaných 426 000 nových žiadateľov).

O medzinárodnú ochranu sa v čase od januára do marca 2016 usilovali najmä Sýrčania (102 tisíc nových žiadateľov), potom Iračania a Afganci (s približne 35 000 žiadateľov z oboch krajín). Z týchto troch krajín pochádzalo až 60 % všetkých nových žiadateľov o azyl v členských štátoch EÚ.

 Záznam na celú obrazovku 17. 6. 2016 164927.bmp

Šesť z desiatich žiadateľov sa uchádzalo o azyl v Nemecku

V prvom štvrťroku 2016 zaznamenali najvyšší počet nových žiadateľov v Nemecku (takmer 175 000 nových žiadateľov, čiže 61 % všetkých nových žiadateľov o azyl v členských štátoch EÚ), za ním nasleduje Taliansko (22 300 čiže 8 %), Francúzsko (18 000 čiže 6 %), Rakúsko (13 900 čiže 5 %) a Spojené kráľovstvo (10 100 čiže 4 %). Počet zaregistrovaných žiadateľov sa v prvom štvrťroku 2016 v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom znížil najmä v severských krajinách EÚ, ako je Švédsko (-91 %), Fínsko (-85 %) a Dánsko (-74 %), ale aj v Holandsku (-72 %), Belgicku (-70 %), Luxembursku (-59 %) a Rakúsku (-55 %).

Najviac nových žiadateľov v pomere k celkovému obyvateľstvu bolo v Nemecku a Rakúsku

V pomere k počtu obyvateľov jednotlivých členských štátov sa v prvom štvrťroku 2016 zaregistrovalo najviac nových žiadateľov v Nemecku (2 155 žiadostí na milión obyvateľov), Rakúsku (1 619), na Malte (904), v Luxembursku (888), vo Švédsku (790), na Cypre (749) a v Maďarsku (693).
Naopak najnižšie počty zaznamenali na Slovensku (3 žiadosti na milión obyvateľov), v Estónsku (4), v Rumunsku (11), v Litve (13), v Portugalsku (14) a v Lotyšsku (16). V tomto období požiadalo v EÚ o azyl celkovo 565 žiadateľov na milión obyvateľov.

Viac ako tretina nových žiadateľov naďalej prichádza zo Sýrie

Sýria (36 % z celkového počtu nových žiadateľov) bola aj počas prvého štvrťroka 2016 vlasťou najvyššieho počtu žiadateľov o azyl v členských štátoch EÚ. Zo 102 400 Sýrčanov, ktorí v prvom štvrťroku 2016 požiadali o azyl v EÚ prvýkrát, viac ako 85 % zaregistrovali v Nemecku (88 500). V siedmich členských štátoch EÚ malo najviac žiadateľov o azyl sýrske občianstvo.

Viac..  Robert Hajšel: V rámci EÚ máme ušľachtilé ciele, ale pritom na Slovensku nemáme dobudovanú základnú infraštruktúru

Krajiny pôvodu druhého a tretieho najvyššieho počtu žiadateľov o azyl boli Irak a Afganistan (12 % z celkového počtu nových žiadateľov). Spomedzi 35 000 žiadateľov z Iraku sa takmer tri štvrtiny (25 600) zaregistrovali v Nemecku. Spomedzi 35 000 Afgancov sa v Nemecku zaregistrovala viac ako polovica (19 800).

Noví žiadatelia o azyl v členských štátoch EÚ podľa občianstva, prvý štvrťrok 2016

Záznam na celú obrazovku 17. 6. 2016 165218.bmp

 

Viac ako milión nevybavených žiadostí o azyl

Nevybavené žiadosti o medzinárodnú ochranu sú tie, ktoré boli podané niekedy v priebehu referenčného obdobia a na jeho konci ich zodpovedné vnútroštátne orgány ich ešte stále posudzujú. Inými slovami ide o počet žiadostí, o ktorých sa ešte nerozhodlo. Účelom tohto ukazovateľa je zmerať pracovnú záťaž vnútroštátnych orgánov.

Ku koncu marca 2016 posudzovali zodpovedné vnútroštátne orgány v členských štátoch niečo vyše milióna žiadostí o azylovú ochranu. V minulom roku to na konci marca 2015 bolo približne 560 000.
473 000 nevybavených žiadostí na konci marca 2016 (čiže 47 % z celkového objemu EÚ) nahlásilo Nemecko s ďaleko najväčším podielom v EÚ, Švédsko (147 300 čiže 15 %), v Rakúsku (84 500 čiže 8 %), v Taliansku (60 000 čiže 6 %) a Francúzsko (42 900 čiže 4 %).

Záznam na celú obrazovku 17. 6. 2016 165426.bmp

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Rakúsko od dneška zrušilo všetky epidemické opatrenia pri vstupe do krajiny

Rakúsko od pondelka 16. mája nepožaduje od cestujúcich takzvané COVID pasy. Opatrenia s nimi súvisiace …