EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Komisia: Pre spojenie Európskej únie a Číny môžeme a musíme urobiť viac
Podpredsedníčka EK Federica Mogherini. PHOTO: © European Union- EP.

Komisia: Pre spojenie Európskej únie a Číny môžeme a musíme urobiť viac

Vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku a Európska komisia prijali spoločné oznámenie s názvom „Prvky pre novú stratégiu EÚ týkajúcu sa Číny“, ktoré je náčrtom vzťahu medzi Európskou úniou a Čínou na najbližších päť rokov.

Vysoká predstaviteľka a podpredsedníčka Komisie Federica Mogheriniová uviedla: „Európska únia a Čína už spolupracujú v mnohých oblastiach: spolupracujeme v globálnych a politických otázkach našej doby ako je otázka Iránu, Sýrie, Afganistanu, migrácie a zmeny klímy. Pre spojenie Európskej únie a Číny však môžeme a musíme urobiť viac. Naši občania, podniky a organizácie môžu ťažiť z užšieho, lepšieho a lepšie definovaného vzťahu medzi EÚ a Čínou založeného na spoločnej zodpovednosti. Som presvedčená, že spoločné oznámenie, ktoré sme prijali, umožní, aby naše vzťahy naplnili svoj jasný potenciál.“

V spoločnom oznámení sa uvádzajú významné príležitosti pre vzťahy EÚ s Čínou, najmä v záujme vytvárania pracovných miest a podporovania rastu v Európe, ako aj výraznej podpory väčšieho otvorenia sa čínskeho trhu európskym podnikom, čím sa prispeje k prvej priorite Komisie pod vedením predsedu Junckera.

Medzi uvedené možnosti patrí uzatvorenie ambicióznej a komplexnej investičnej dohody, príspevok Číny do Európskeho fondu pre strategické investície, spoločné aktivity v oblasti výskumu a inovácie, ako aj spojenie eurázijského kontinentu pomocou fyzickej i digitálnej siete, vďaka ktorej môžu prúdiť obchody, investície a medziľudské kontakty.

Pokiaľ ide o vzdialenejšiu budúcnosť, po uzavretí ambicióznej investičnej dohody medzi oboma stranami a po vykonávaní reforiem, ktoré zabezpečia rovnaké podmienky pre domáce a zahraničné spoločnosti možno zvážiť väčšie ambície, ako je napríklad prehĺbená a komplexná dohoda o voľnom obchode. V tejto súvislosti musí Čína výrazne, overiteľne a v dohľadnom čase znížiť nadmernú kapacitu priemyslu, najmä v oceliarskom odvetví, a to s cieľom zabrániť negatívnym dôsledkom nekalej hospodárskej súťaže. Ďalšie posilnenie účinnosti nástrojov na ochranu obchodu v EÚ, najmä prostredníctvom rýchleho prijatia návrhu Komisie na modernizáciu nástrojov na ochranu obchodu z apríla 2013, je kľúčové. EÚ bude naďalej podporovať program Číny v oblasti hospodárstva a sociálnych reforiem, a to prostredníctvom početných dialógov s Čínou, aby táto krajina mohla v plnej miere využívať výhody trhom nasmerovanej reformy vrátane odstránenia narušení v oblasti hospodárstva spôsobených štátom a reformy štátnych podnikov.

Viac..  Audítori EÚ: Trustový fond pre Stredoafrickú republiku zabezpečil „pozitívne výsledky“

V spoločnom oznámení sa uvádzajú aj príležitosti na užšiu spoluprácu a partnerstvo medzi EÚ a Čínou v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Na základe pozitívnych skúseností z rozhovorov s Iránom o jadrových otázkach by Európska únia a Čína mali užšie spolupracovať s cieľom vyriešiť medzinárodné konflikty a priority zahraničnej politiky, a to bilaterálne, ako aj v multilaterálnych kontextoch, ako je systém OSN a G20. Otázky všeobecného charakteru, ako je migrácia, medzinárodná rozvojová pomoc, životné prostredie a boj proti zmene klímy, možno vyriešiť len prostredníctvom globálnej reakcie, a z tohto dôvodu je rozhodujúci kooperatívny vzťah medzi EÚ a Čínou.

Spolupráca EÚ s Čínou bude mať zásadový, praktický a pragmatický charakter, pričom EÚ zostane verná svojim záujmom a hodnotám, najmä pokiaľ ide o dodržiavanie medzinárodných pravidiel a noriem a rešpektovanie ľudských práv. EÚ by mala naďalej pracovať súdržne a účinne ako súvislý blok, aby splnila ambiciózne ciele v záujme európskych občanov.

Spoločné oznámenie bude teraz predložené Rade a Európskemu parlamentu.

Súvislosti:

O dac

Odporúčame pozrieť

Tibor Navracsics

EÚ vyzýva na predkladanie návrhov k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018

Komisia v rámci svojho programu Kreatívna Európa pre kultúrne a kreatívne sektory uverejnila  výzvu na predkladanie návrhov, ktorá …