EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / CESTOVANIE / EÚ investuje 9,6 miliardy eur do dopravnej infraštruktúry na podporu zamestnanosti a rastu

EÚ investuje 9,6 miliardy eur do dopravnej infraštruktúry na podporu zamestnanosti a rastu

Spolu s Investičným plánom pre Európu zohráva Nástroj na prepájanie Európy významnú rolu pri riešení nedostatku investícií v Európe, čo Komisia považuje za jednu z hlavných priorít.

Európska komisia sa jednoznačne zasadila za vrcholovú prioritu predsedu Junckera – podporu rastu a zamestnanosti v EÚ, keď odhalila zoznam 195 dopravných projektov, ktoré získajú financovanie v objeme 6,7 miliardy eur v rámci Nástroja na prepájanie Európy(NPE). Očakáva sa, že táto investícia prinesie dodatočné verejné a súkromné spolufinancovanie, čím sa dosiahne kombinovaná suma 9,6 miliardy eur. Zvolené projekty prispejú najmä k digitalizácii a dekarbonizácii dopravy, čo je v súlade so širším politickým programom Komisie. Takmer 85 % predmetnej sumy získali členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu, takže zároveň pomôže preklenúť infraštrukturálne rozdiely v rámci EÚ.

Podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol:Teší ma, že Komisia robí ďalší veľký krok v investíciách do dopravy, ktorý Európe prinesie viac pracovných miest a hospodársky rast. Zároveň by som chcel túto príležitosť využiť na oslovenie všetkých potenciálnych predkladateľov projektov, aby preskúmali investičné príležitosti nového Investičného plánu pre Európu, a najmä nový Európsky portál investičných projektov (EIPP), ktorý dopravné projekty zviditeľní celosvetovo.“

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová povedala: „Celkové investície vo výške 9,6 miliardy eur by mohli v európskom hospodárstve do roku 2030 vytvoriť až 100 000 nových pracovných miest. Vďaka týmto projektom bude európska infraštruktúra bezpečnejšia, udržateľnejšia a efektívnejšia tak pre cestujúcich, ako aj pre podniky. Teší ma, že určité prostriedky dostane aj región západného Balkánu, čím sa jeho dopravná infraštruktúra viac priblíži tej v EÚ.“

Vybrané projekty sa realizujú najmä na základnej transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T). Medzi príjemcov patria hlavné iniciatívy ako obnova železničného úseku Brasov – Sighisoara v Rumunsku či železničného spojenia Aveiro – Vilar Formoso v Portugalsku, budovanie železnice so štandardným rozchodom v koridore Rail Baltica, program zavádzania výskumu SESAR a modernizácia železničnej trate E30 (úsek Zabrze – Katowice – Krakow) v Poľsku.

Druhá výzva na predkladanie návrhov v rámci NPE bola spustená v novembri 2015 a priniesla 406 oprávnených projektových návrhov. Celkovo požadovali 12,49 miliardy eur, takže dopyt po finančnej podpore EÚ v týchto výzvach výrazne prevýšil ponuku. Komisia tak mohla vybrať projekty s najvyššou európskou pridanou hodnotou a zároveň zaručiť vyvážené geografické rozdelenie, ako aj rozdelenie medzi jednotlivými druhmi dopravy. Pre členské štáty oprávnené na podporu z Kohézneho fondu bolo vyčlenených 5,6 miliardy eur. Vo výberovom procese sa zohľadnil aj prínos pre iné prioritné akcie Komisie, ako napríklad energetická únia či jednotný digitálny trh.

Viac..  Stanovisko SaS: M. Šefčovič nie je nezávislý kandidát, len sa hanbí za Smer

Finančný príspevok EÚ má formu grantov s mierou spolufinancovania od 20 do 50 % oprávnených nákladov daného projektu (v závislosti od jeho typu). Pri projektoch predložených v rámci výzvy spojenej s Kohéznym fondom môže byť maximálna miera spolufinancovania až 85 % oprávnených nákladov.

 Zo Slovenska uspelo  13 projektov s odporúčanou podporou 507.5 miliónov Eur.

„Som veľmi rád, že podporu z Nástroja na prepájanie Európy získalo viacero slovenských projektov v celkovej hodnote viac ako 500 miliónov eur. Medzi inými je to diaľnica  D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a modernizácia plavebnej komory v Gabčíkove. Zmodernizuje sa aj železničný úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry, ako aj dva železničné úseky v česko-slovenskom pohraničí na trati Devínska Nová Ves. Tieto investície prinesú Slovensku zlepšenie kľúčových dopravných prepojení, čo nepochybne prispeje k rozvoju regiónov a zlepší kvalitu dopravy pre občanov, ” hovorí Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

Navrhované rozhodnutie o financovaní musí teraz formálne schváliť koordinačný výbor Nástroja na prepájanie Európy, ktorý zasadne 8. júla 2016. Očakáva sa, že Komisia rozhodnutie prijme koncom júla 2016. Výkonná agentúra pre inovácie a siete (INEA) potom pripraví jednotlivé dohody o grante, ktoré sa s príjemcami projektov podpíšu v druhom polroku 2016.

Súvislosti

V rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE) sa z rozpočtu EÚ na roky 2014 – 2020 sprístupní 24,05 miliardy eur na spolufinancovanie projektov TEN-T v členských štátoch EÚ. Z toho bude 11,305 miliardy eur k dispozícii pre projekty v členských štátoch oprávnených na financovanie z Kohézneho fondu. Súbor priorít a celková výška finančnej podpory, ktorá sa má vyčleniť na každú z týchto priorít v danom roku, sú podrobne uvedené v ročných a viacročných pracovných programoch. Rok 2014 bol pre NPE prvým rokom programovania. Popri Európskom fonde pre strategické investície (EFSI) a európskych štrukturálnych a investičných fondoch (EŠIF) zohráva Nástroj na prepájanie Európy významnú úlohu pri prekonávaní nedostatku investícií v Európe, čo je jednou z hlavných priorít Komisie.

O dac

Odporúčame pozrieť

potraviny

Európski občania budú mať ľahší prístup k pravidlám v oblasti bezpečnosti potravín

Európski občania budú mať čoskoro ľahší prístup k vedeckým informáciám v základnej otázke bezpečnosti potravín a ľudského …