EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / CESTOVANIE / EÚ investuje 9,6 miliardy eur do dopravnej infraštruktúry na podporu zamestnanosti a rastu

EÚ investuje 9,6 miliardy eur do dopravnej infraštruktúry na podporu zamestnanosti a rastu

Spolu s Investičným plánom pre Európu zohráva Nástroj na prepájanie Európy významnú rolu pri riešení nedostatku investícií v Európe, čo Komisia považuje za jednu z hlavných priorít.

Európska komisia sa jednoznačne zasadila za vrcholovú prioritu predsedu Junckera – podporu rastu a zamestnanosti v EÚ, keď odhalila zoznam 195 dopravných projektov, ktoré získajú financovanie v objeme 6,7 miliardy eur v rámci Nástroja na prepájanie Európy(NPE). Očakáva sa, že táto investícia prinesie dodatočné verejné a súkromné spolufinancovanie, čím sa dosiahne kombinovaná suma 9,6 miliardy eur. Zvolené projekty prispejú najmä k digitalizácii a dekarbonizácii dopravy, čo je v súlade so širším politickým programom Komisie. Takmer 85 % predmetnej sumy získali členské štáty oprávnené na financovanie z Kohézneho fondu, takže zároveň pomôže preklenúť infraštrukturálne rozdiely v rámci EÚ.

Podpredseda pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen uviedol:Teší ma, že Komisia robí ďalší veľký krok v investíciách do dopravy, ktorý Európe prinesie viac pracovných miest a hospodársky rast. Zároveň by som chcel túto príležitosť využiť na oslovenie všetkých potenciálnych predkladateľov projektov, aby preskúmali investičné príležitosti nového Investičného plánu pre Európu, a najmä nový Európsky portál investičných projektov (EIPP), ktorý dopravné projekty zviditeľní celosvetovo.“

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová povedala: „Celkové investície vo výške 9,6 miliardy eur by mohli v európskom hospodárstve do roku 2030 vytvoriť až 100 000 nových pracovných miest. Vďaka týmto projektom bude európska infraštruktúra bezpečnejšia, udržateľnejšia a efektívnejšia tak pre cestujúcich, ako aj pre podniky. Teší ma, že určité prostriedky dostane aj región západného Balkánu, čím sa jeho dopravná infraštruktúra viac priblíži tej v EÚ.“

Vybrané projekty sa realizujú najmä na základnej transeurópskej dopravnej sieti (TEN-T). Medzi príjemcov patria hlavné iniciatívy ako obnova železničného úseku Brasov – Sighisoara v Rumunsku či železničného spojenia Aveiro – Vilar Formoso v Portugalsku, budovanie železnice so štandardným rozchodom v koridore Rail Baltica, program zavádzania výskumu SESAR a modernizácia železničnej trate E30 (úsek Zabrze – Katowice – Krakow) v Poľsku.

Viac..  Motoristi pozor, na benzínkach vás čaká nové označenie benzínu a nafty

Druhá výzva na predkladanie návrhov v rámci NPE bola spustená v novembri 2015 a priniesla 406 oprávnených projektových návrhov. Celkovo požadovali 12,49 miliardy eur, takže dopyt po finančnej podpore EÚ v týchto výzvach výrazne prevýšil ponuku. Komisia tak mohla vybrať projekty s najvyššou európskou pridanou hodnotou a zároveň zaručiť vyvážené geografické rozdelenie, ako aj rozdelenie medzi jednotlivými druhmi dopravy. Pre členské štáty oprávnené na podporu z Kohézneho fondu bolo vyčlenených 5,6 miliardy eur. Vo výberovom procese sa zohľadnil aj prínos pre iné prioritné akcie Komisie, ako napríklad energetická únia či jednotný digitálny trh.

Finančný príspevok EÚ má formu grantov s mierou spolufinancovania od 20 do 50 % oprávnených nákladov daného projektu (v závislosti od jeho typu). Pri projektoch predložených v rámci výzvy spojenej s Kohéznym fondom môže byť maximálna miera spolufinancovania až 85 % oprávnených nákladov.

 Zo Slovenska uspelo  13 projektov s odporúčanou podporou 507.5 miliónov Eur.

„Som veľmi rád, že podporu z Nástroja na prepájanie Európy získalo viacero slovenských projektov v celkovej hodnote viac ako 500 miliónov eur. Medzi inými je to diaľnica  D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec a modernizácia plavebnej komory v Gabčíkove. Zmodernizuje sa aj železničný úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry, ako aj dva železničné úseky v česko-slovenskom pohraničí na trati Devínska Nová Ves. Tieto investície prinesú Slovensku zlepšenie kľúčových dopravných prepojení, čo nepochybne prispeje k rozvoju regiónov a zlepší kvalitu dopravy pre občanov, ” hovorí Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku.

O dac

Odporúčame pozrieť

les

EÚ chce, aby sa využívanie pôdy a lesov stalo udržateľnejším a šetrnejším ku klíme

Rada pre životné prostredie schválila svoju rokovaciu pozíciu (všeobecné smerovanie) k nariadeniu, ktorým sa zavádzajú nové pravidlá …