EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Komisia predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2017

Komisia predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2017

Komisia predkladá návrh rozpočtu zameraný na priority – rast, zamestnanosť a rozhodnú reakciu na utečeneckú krízu

Komisia predložila návrh rozpočtu EÚ na rok 2017 vo výške 134,9 miliardy EUR rozpočtových prostriedkov na platby so zameraním na dve hlavné politické priority v Európe: podporu prebiehajúceho oživenia európskeho hospodárstva a riešenie bezpečnostných a humanitárnych výziev v našom susedstve. Zvýšené finančné prostriedky sú určené na investície do rastu, zamestnanosti a konkurencieschopnosti v Európskej únii a na zabezpečenie potrebných zdrojov na ochranu vonkajších hraníc EÚ, posilnenie bezpečnosti v rámci Únie aj mimo nej, poskytnutie podpory na prijímanie a integráciu utečencov a na riešenie základných príčin migrácie v krajinách ich pôvodu a tranzitu.

Podpredsedníčka Európskej komisie Kristalina Georgieva, ktorá má na starosti rozpočet a ľudské zdroje, vyhlásila: „EÚ čelí značným výzvam a cielený a účinný rozpočet EÚ nie je v týchto ťažkých časoch luxusom, ale nevyhnutnosťou. Pomáha tlmiť šoky, poskytuje podporu pre naše hospodárstvo a pomáha zvládať problémy, ako napríklad utečeneckú krízu. Tak ako vždy, rozpočet sa aj teraz zameriava na dosiahnutie výsledkov, aby sa zabezpečilo, že každé euro z rozpočtu EÚ sa vynaloží efektívne.“

Navrhovaný rozpočet sa riadi prísnymi obmedzeniami, ktoré Európsky parlament a členské štáty stanovili vo viacročnom finančnom rámci. V rámci týchto obmedzení Komisia zaujíma čo najviac flexibilný a cielený prístup. Poskytuje prostriedky potrebné na dosiahnutie pokroku v prioritných oblastiach a zároveň obmedzuje výdavky na menej naliehavé činnosti.

Tento návrh teraz spoločne prerokujú Európsky parlament a členské štáty Európskej únie.

Podnecovanie vytvárania pracovných miest, rastu a investícií

Finančné prostriedky konkrétne určené na podporu hospodárskeho rastu dosiahnu v roku 2017 výšku 74,6 miliardy EUR; pre porovnanie v roku 2016 to je 69,8 miliardy EUR. Ide o tieto položky:

  • 21,1 miliardy EUR je určených na rast, zamestnanosť a konkurencieschopnosť. V tom je zahrnutých 10,6 miliardy EUR na výskum a inovácie v rámci programu Horizont 2020, 2 miliardy EUR na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+, 299 miliónov EUR pre malé a stredné podniky v rámci programu COSME a 2,5 miliardy EUR v rámci Nástroja na prepájanie Európy (NPE).
  • 2,66 miliardy EUR do Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI), ktorý je nástrojom na realizáciu Investičného plánu pre Európu. Ide o nástroj, ktorý sa v Európe veľmi osvedčil – za menej než jeden rok sa vďaka nemu v 26 členských štátoch EÚ zabezpečili investície vo výške 106,7 miliardy EUR.
  • 53,57 miliardy EUR na podporu produktívnych investícií a štrukturálnych reforiem na účely podnietenia konvergencie medzi členskými štátmi a medzi regiónmi prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF).
Viac..  Richard Sulík: Ďalšie rozkrádanie eurofondov z ministerstva školstva je už kvalifikované ako zločin

Podpora európskym poľnohospodárom sa navrhuje vo výške 42,9 miliardy EUR.

Lepšie riadenie vonkajších hraníc EÚ a riešenie výziev spojených s utečencami v rámci EÚ aj mimo nej.

V návrhu rozpočtu na rok 2017 sa navrhuje vyčleniť 5,2 miliardy EUR na posilnenie vonkajších hraníc Únie a riešenie utečeneckej krízy a neregulárnej migrácie prostredníctvom financovania posilnených nástrojov na predchádzanie prevádzania migrantov a riešenie dlhodobých faktorov, ktoré sú hybnou silou migrácie, a to v spolupráci s krajinami pôvodu a tranzitu, ako aj financovania silnejších politík v oblasti legálnej migrácie vrátane presídlenia osôb, ktoré potrebujú ochranu, a nástrojov na podporu členských štátov, pokiaľ ide o integráciu utečencov v rámci EÚ.

V návrhu rozpočtu EÚ sú zahrnuté približne €3 miliardy EUR na financovanie činností v rámci , ako napr.:

  • vytvorenie európskej pohraničnej a pobrežnej stráže,
  • návrh nového systému vstup/výstup na posilnenie riadenia hraníc,
  • návrhy na preskúmanie spoločného európskeho azylového systému vrátane reformy dublinského mechanizmu,
  • vytvorenie Agentúry EÚ pre azyl.

V návrhu je zahrnutých aj 200 miliónov EUR na nový nástroj na poskytovanie humanitárnej pomoci v rámci EÚ.

O dac

Odporúčame pozrieť

Irak

EÚ začala novú civilnú misiu SBOP v Iraku

Misia sa zameria na poskytovanie pomoci irackým orgánom pri vykonávaní civilných aspektov irackej národnej bezpečnostnej stratégie. …