Komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu. PHOTO: © European Union 2016

Regióny v EÚ s podobnými priemyslami budú môcť využívať nové fondy

Počas konferencie zvanej Inteligentné regióny spustila Európska komisia platformu, ktorá ma za cieľ modernizovať priemysel a zabezpečiť spoluprácu medzi regiónmi. Tá ma prebiehať na základe spoločných kľúčových požiadaviek jednotlivých regiónov.

Medziregionálna spolupráca sa bude týkať aj inovácií v oblasti služieb či efektívneho využívania zdrojov. Táto európska iniciatíva si kladie za cieľ vytvoriť sieť investičných projektov v nových, stále sa rozvíjajúcich  oblastiach v celej EÚ. Túto sieť chce vytvoriť aj vhodným poradenstvom a pomocou regiónom nadviazať kontakty vo vedeckých a obchodných komunitách.

Komisárka pre regionálnu politiku Corina Cretu hovorí: Regióny s podobnými konkurenčnými priemyselnými aktívami a investičnými prioritami budú môcť spolupracovať na inovatívnych projektoch, ktoré budú mať prospech aj pre EÚ. Takéto projekty budú môcť plne využiť investičné ponuky z fondov vo výške 120 miliárd eur na obdobie 2014 – 2020.”

Osobitná podpora sa bude venovať aj regiónom, ktoré by mohli kombinovať rôzne investičné nástroje ako sú Európske štrukturálne investície, Európsky fond pre strategické investície či Horizont 2020. Projekt Inteligentné regióny by mal pomôcť jednotlivým krajinám ťažiť zo svojich silných stránok a vytvoriť tak nové konkurenčné výhody na trhu.  

Viac..  Eurosystém začína s projektom digitálneho eura

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

zamestnanci, priemysel

Európska únia musí podľa štátneho tajomníka Jána Oravca udržať priemyselnú výrobu

Ministri členských krajín Európskej únie (EÚ) sa na dvojdňovom stretnutí v Slovinsku zhodli, že najnovšie …