EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / ŠKOLSTVO / Európska komisia: Slovenský vzdelávací systém vykazuje zhoršujúci sa trend
vzdelavaci-system
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Európska komisia: Slovenský vzdelávací systém vykazuje zhoršujúci sa trend

Podľa hodnotenia Európskej komisie je systém vzdelávania na Slovensku nedostatočne nastavený na zvyšovanie hospodárskeho potenciálu krajiny. Výsledky slovenských žiakov v oblasti vzdelávania sú v medzinárodných porovnaniach podpriemerné a vykazujú zhoršujúci sa trend.

Výkonnosť žiakov v škole je silne ovplyvnená socioekonomickým zázemím, čo významne limituje rozvoj a budúcu uplatniteľnosť detí zo znevýhodnených podmienok. Zlepšeniu študijných výsledkov bráni okrem iného aj nízka atraktivita učiteľského povolania pre nadaných mladých ľudí, ako aj nedostatočný systém prípravy a ďalšieho vzdelávania učiteľov.

Slovenský vzdelávací systém navyše reaguje pomaly na potreby trhu práce, čo brzdí rast a zamestnanosť. Chýba napríklad širšie využívanie duálneho a učňovského vzdelávania ako aj profesijne zameraných bakalárskych programov. Vzhľadom na zameranie a skladbu slovenského hospodárstva vzbudzuje z dlhodobého hľadiska obavy aj nízke množstvo absolventov matematických, technických a vedných študijných odborov.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci s Európskym partnerstvom pre verejné stratégie usporiadalo seminár “Moderné vzdelávanie prispôsobené potrebám trhu práce – hudba budúcnosti?”, ktorého cieľom bolo diskutovať o týchto výzvach vo vzdelávaní a o pripravovaných riešeniach do budúcna, najmä v oblasti zlepšovania študijných výsledkov žiakov, zvyšovaní atraktívnosti učiteľského povolania a prepájania systému vzdelávania s potrebami ekonomiky. Seminára sa zúčastnili zástupcovia ministerstva školstva, ako aj zástupcovia učiteľov, zamestnávateľov, akademickej obce, Národnej rady a experti Európskej komisie.

Vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Dušan Chrenek sa v súvislosti s podujatím vyjadril, že čoraz väčším problémom slovenskej ekonomiky sa stáva nedostatok kvalitných uchádzačov o zamestnanie s potrebnou kvalifikáciou a zručnosťami. „Vzdelávací systém potrebuje jasnú víziu, ktorá bude v súlade so strategickým zameraním hospodárstva, ale aj s globálnymi trendmi. Zároveň by mal systémovo reagovať na tieto zmeny tak, aby absolventi mali kvalifikáciu a zručnosti, ktoré budú zodpovedať meniacim sa nárokom doby, podotkol Chrenek. Podľa vedúceho Zastúpenia EK si zachovanie hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti ekonomiky vyžaduje adekvátne zmeny a dodatočné investície v systéme vzdelávania na Slovensku. Pripomenul, že z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v novom programovom období (2014 – 2020) je na vzdelávacie aktivity a investície do vzdelávacej infraštruktúry vyčlenených približne 732 miliónov EUR a to hlavne v rámci operačného programu Ľudské zdroje ako aj Integrovaného regionálneho operačného programu. Aj tieto zdroje, ak sa budú využívať účinne a efektívne, môžu výrazne napomôcť skvalitňovaniu vzdelávania na Slovensku.

Viac..  Endokrinné disruptory: Európsky parlament vetoval návrh na vyňatie niektorých pesticídov

Panel I: – Kvalita vzdelávania: Ako zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania?

Ekonomická radkyňa Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku Ľudmila Majláthova priblížila, že Európska komisia v rámci európskeho semestra každoročne vykonáva podrobnú analýzu hospodárskych politík, ktorá bola predstavená vo februári v Správe pre Slovensko a následne navrhuje odporúčania na ďalších 12-18 mesiacov. V špecifických odporúčaniach pre Slovensko z mája tohto roku, Komisia zdôrazňuje potrebu zlepšiť výsledky v oblasti vzdelávania a to zvyšovaním atraktívnosti učiteľského povolania a posilňovaním účasti rómskych detí od ranného detstva v hlavnom prúde vzdelávania.

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia vydáva odporúčania na zlepšenie fungovania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Európska komisia zverejnila prvú výročnú správu o fungovaní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ …