Plenárne zasadnutie
Plenárne zasadnutie EP. PHOTO: redakcia/dub.

PREHĽAD: Toto je program europarlamentu, riešiť budú najmä Brexit a slovenské predsedníctvo

Priority slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ

Poslanci budú v stredu ráno s premiérom Robertom Ficom diskutovať o prioritách nastupujúceho slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ. V utorok ráno, v rámci rozpravy s premiérom Markom Ruttem, zhodnotia úspechy odchádzajúceho holandského predsedníctva.

Brexit: Rozprava o záveroch samitu Európskej rady

Poslanci budú v utorok diskutovať s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom o záveroch stretnutia lídrov členských štátoch z 28. a 29. júna, v rámci ktorého zareagovali na výsledok referenda v Spojenom kráľovstve o budúcnosti krajiny v EÚ. Hlavy štátov a vlád sa na samite zhodli, že kým Spojené kráľovstvo formálne neoznámi svoj úmysel odísť, nebudú sa konať žiadne rokovania akéhokoľvek druhu.

Hlasovanie o zriadení Európskej pohraničnej a pobrežnej stráže
Návrh na zriadenie spoločnej pohraničnej stráže EÚ, ktorá by podporila úsilie agentúry Frontex a orgánov ochrany štátnych hraníc, bude v utorok predmetom rozpravy a v stredu hlasovania poslancov. Návrh predpokladá ponechanie každodennej správy vonkajších hraníc v rukách štátnych orgánov. V prípade zvýšeného vonkajšieho tlaku im však umožňuje požiadať o pomoc Európsku agentúru pohraničnej a pobrežnej stráže, ktorá by mala byť schopná urýchlene rozmiestniť svoje tímy na ohrozené časti hranice.

Požiadavka na úpravu viacročného rozpočtu EÚ za účelom lepšieho zvládania kríz

Európska únia potrebuje zrevidovať svoj viacročný rozpočet, aby mohla efektívne reagovať na nepredvídané krízy a aktuálne výzvy, napríklad masový prílev migrantov, teroristické hrozby či nezamestnanosť mladých. Vyplýva to z návrhu uznesenia k pripravovanej revízii Viacročného finančného rámca EÚ 2014-2020, o ktorom budú poslanci diskutovať v utorok a hlasovať v stredu.

Spravodlivejšie a jasnejšie zdaňovanie firiem: Odporúčania osobitného výboru

Európsky parlament bude v utorok diskutovať a v stredu hlasovať o dlhom zozname odporúčaní predložených osobitným výborom EP pre daňové rozhodnutia, ktoré by mali prispieť k spravodlivejšiemu a transparentnejšiemu systému zdaňovania právnických osôb.

Kybernetická bezpečnosť: Zvýšenie odolnosti EÚ voči online hrozbám

Poskytovatelia základných služieb v oblasti energetiky, dopravy, bankovníctva či zdravotníctva a digitálnych služieb, ako vyhľadávače a cloudy, budú musieť posilniť svoju odolnosť voči kybernetickým útokom. Vyplýva to z návrhu prvej celoúniovej legislatívy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, o ktorej bude v stredu hlasovať Európsky parlament. Každý členský štát bude tiež musieť vypracovať národnú stratégiu na boj proti kybernetickým hrozbám a určiť štátne orgány zodpovedné za jej implementáciu.

Zmeny v označovaní energetickej efektívnosti domácich spotrebičov

Poslanci budú v pondelok diskutovať a v stredu hlasovať o pozícii Európskeho parlamentu k návrhu nových záväzných pravidiel týkajúcich sa označovania energetickej efektívnosti domácich spotrebičov. Text predložený výborom EP pre priemysel, výskum a energetiku požaduje, aby sa v priebehu piatich rokov zaviedla stupnica pozostávajúca iba zo siedmich tried – A až G. Takzvané plusové triedy, napríklad A+, A++ a A+++, by mali zaniknúť.

Viac..  I. Korčok: Najbližšie desaťročie bude podstatne horúcejšie nielen z pohľadu klímy

Lepšia ochrana informátorov

Poslanci budú v stredu, v nadväznosti na odsúdenie Antoina Deltoura a Raphaela Haleta za odhalenie daňových dohôd medzi luxemburskými orgánmi a nadnárodnými spoločnosťami, ktoré vstúpili do povedomia ako kauza Luxleaks, diskutovať s predstaviteľmi Rady a Komisie o možnostiach lepšej ochrany informátorov v EÚ.  

Ďalšie body programu:

Príprava pracovného programu Komisie na rok 2017 (rozprava a hlasovanie v stredu)

Globálna stratégia pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Európskej únie (rozprava v stredu)

Utečenci: sociálne začleňovanie a integrácia na trhu práce (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Boj proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch EÚ (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Prenosy osobných údajov do Číny – ako chrániť občanov EÚ? (rozprava vo štvrtok)

Návrh opravného rozpočtu č. 2/2016: prebytok z roku 2015 (hlasovanie v stredu)

Námietka: Energetické nápoje – zoznam povolených zdravotných tvrdení o potravinách iných, ako sú tvrdenia, ktoré odkazujú na zníženie    rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (rozprava v stredu, hlasovanie vo štvrtok)

Dohoda medzi EÚ a Peru o zrušení vízovej povinnosti pri krátkodobých pobytoch (hlasovanie v utorok)

Emisné limity necestných pojazdných strojov (rozprava v pondelok, hlasovanie v utorok)

Návrhy uznesení týkajúce sa rozpráv o prípadoch porušovania ľudských práv, demokracie a zásad právneho štátu (rozpravy a hlasovania vo    štvrtok)

Rozhodnutie Japonska obnoviť lov veľrýb v sezóne 2015 – 2016 (hlasovanie v stredu)

Námietka voči rozhodnutiu EK poskytnúť Európskej investičnej banke záruku EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných      projektov mimo Únie, pokiaľ ide o Bielorusko (hlasovanie v stredu)

Minimálne mzdy v sektore dopravy (rozprava vo štvrtok)

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Londyn, brexit

Pre kombináciu brexitu a pandémie zostali regály niektorých britských supermarketov prázdne

Kombinácia vplyvu brexitu a pandémie ochorenia COVID-19 vedie k tomu, že regály niektorých britských supermarketov …