Za každé štvrté euro vyprodukované v ekonomike vďačíme priemyslu

“Asi nikoho neprekvapí ak povieme, že slovenskí priemyselníci sú ťahúňmi našej ekonomiky. V aktuálnej téme sme sa preto pozreli na to, do akej miery sa priemysel podieľa na tvorbe nášho HDP. Porovnali sme nás aj s ostatnými členmi EÚ a zostavili rebríček krajín podľa dôležitosti priemyslu v ich ekonomike. A zaujalo nás aj to, či majú ostatné odvetvia nášho hospodárstva čo povedať k tvorbe nášho HDP, alebo sa iba prizerajú kraľovaniu priemyselníkov. Údaje sme čerpali zo Štatistického úradu SR [ŠÚ SR] a Štatistického úradu EÚ [Eurostat],” uviedol analytický tím Poštovej banky.

Záznam na celú obrazovku 23. 6. 2016 100337.bmpZ hľadiska podielu priemyselnej výroby na našom HDP môžeme Slovensko v podstate označiť za priemyselnú krajinu. Patríme totiž medzi TOP 10 krajín Európskej únie s najvyšším podielom priemyslu na celkovom hrubom domácom produkte. Za každé štvrté euro vyprodukované v ekonomike vďačíme priemyslu, ktorého podiel na vytvorenom HDP vlani dosiahol 22,8 %.

V rámci európskej 28 – čky nás predbehlo 6 krajín. Na prvom mieste sa umiestnila susedná Česká republika, kde priemysel vytvára takmer 30 % HDP, čo je najviac v rámci únie. Striebornú priečku obsadilo Slovinsko, v ktorom sa priemysel podieľa na HDP takmer štvrtinou. V prvej desiatke si našli miesto tie krajiny, v ktorých z priemyslu pochádza minimálne každé piate euro vytvorené v ekonomike.  Túto „podmienku“ splnili aj všetky krajiny V4 a dokonca sa naši susedia umiestnili v rebríčku ešte pred nami. S výnimkou ČR ale významný náskok nezískali a podiel poľského či maďarského priemyslu na HDP krajiny je približne rovnaký ako u nás. Naopak, len minimálny podiel na HDP majú priemyselníci v Luxembursku a na Cypre, teda v krajinách ťažiacich predovšetkým zo sektora služieb.

V hornej polovici rebríčka sa až na zopár výnimiek umiestnili hlavne krajiny s prívlastkom „nováčikovia únie“. Pôvodné členské krajiny EÚ sa vyznačujú skôr nižším príspevkom priemyslu k tvorbe HDP, ktorý ustupuje v prospech sektora služieb. S premenou vyspelých ekonomík na informačné a vedecké spoločnosti sa totiž do popredia dostávajú práve služby. Ruku k dielu však určite pridáva aj premiestňovanie výroby do menej vyspelých krajín vyznačujúcich sa napríklad lacnou pracovnou silou. Ani v tomto prípade však nemôžeme úplne zovšeobecňovať. Výnimkami sú totiž napríklad Nemecko, Írsko či Rakúsko, kde priemysel vytvára zhruba pätinu HDP.

Viac..  Martin Hojsík: Zastavme spoločne európsky biomasaker

Záznam na celú obrazovku 23. 6. 2016 100403.bmpPriemysel je tým odvetvím, ktoré sa najviac podieľa na tvorbe nášho HDP. Nie sú to však iba priemyselníci, z ktorých naša ekonomika „žije“. Takmer pätinu HDP vlani vytvoril  veľkoobchod, maloobchod, doprava, ubytovanie a stravovanie. Práve tieto odvetvia v podstate reprezentujú spotrebu našich domácností. Pravidelne totiž chodíme nakupovať, cestujeme do práce a späť domov a aj tí z nás, ktorí nenavštevujú často reštaurácie a bary, aspoň občas „skočia“ na obedové menu do jedálne. Takto vytvárame dopyt, ktorý umožňuje firmám vyrábať či poskytovať služby a prispievať k tvorbe HDP. Trojku našich najvýznamnejších hospodárskych odvetví dopĺňa sektor verejnej správy, povinného sociálneho zabezpečenia, obrany, vzdelávania, zdravotníctva a sociálnych služieb, ktorého podiel na produkcii našej ekonomiky vlani dosiahol 12 %.

Len približne 3 až 4 % – ný podiel na tvorbe nášho hrubého domáceho produktu mali v roku 2015 činnosti v oblasti umenia, zábavy a rekreácie, ale aj poľnohospodárstvo či finančníctvo a poisťovníctvo.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

priroda

Päť lokalít na Slovensku opätovne zapísali na prestížny Zoznam svetového dedičstva UNESCO

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol v stredu 28. júla o zápise piatich slovenských lokalít výnimočnej …