Matečná: „Mliečna kríza“ je len vrcholom ľadovca problémov poľnohospodárskeho sektoru EÚ

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR organizovalo medzinárodnú odbornú konferenciu na tému posilnenia postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci. Upozorňuje na nerovnomerné delenie marže aj na nekalé obchodné praktiky. Konferencia sa uskutočnila v rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ.

„Jednotkové reálne príjmy potravinového dodávateľského reťazca ako celku klesajú a s tým klesá aj celková disponibilná marža z výroby a predaja potravín. Vznikajú a prehlbujú sa rozdiely v ekonomickej sile medzi jednotlivými subjektmi v dodávateľskej vertikále,“ uviedla ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná vo svojom úvodnom vystúpení. Výsledkom nerovnomerného postavenia jednotlivých článkov agropotravinárskeho reťazca je podľa ministerky stratová poľnohospodárska prvovýroba, predaj pod oprávnené výrobné náklady, likvidácia živočíšnej a špeciálnej rastlinnej výroby a úpadok vidieka sprevádzaný stratou zamestnanosti.

Podľa Gabriely Matečnej nekalé obchodné praktiky zásadným spôsobom deformujú primerané rozdeľovanie marže v potravinovom dodávateľskom reťazci. Nie sú len občasným javom. Stali sa systémovou súčasťou fungovania potravinového dodávateľského reťazca. “Som presvedčená, že tieto praktiky majú svoj podiel na oslabovaní finančnej politiky Európskej únie, ktorá ročne investuje 56 miliárd eur na podporu poľnohospodárstva.” Ani tieto finančné prostriedky však nie sú schopné vykrývať straty poľnohospodárov, ktoré vznikajú tým, že za svoje produkty nedostanú primerané finančné plnenie. Ak ceny pre spotrebiteľov nekopírujú dodávateľské ceny,  je zrejmé, že sa vytvára priestor na zvýšenie zisku maloobchodu na úkor dodávateľov. Podľa ministerky „mliečna kríza“ či nadbytky surového kravského mlieka, sú len vrcholom ľadovca problémov poľnohospodárskeho sektoru Európskej únie. “Nesmieme dopustiť, aby sa popri Spoločnej poľnohospodárskej politike podpora domácich poľnohospodárov zmenila na preteky národných rozpočtov členských krajín o udržanie konkurencieschopnosti vlastných prvovýrobcov,” uzavrela svoje vystúpenie Gabriela Matečná.

Viac..  Robert Hajšel: Spoločná poľnohospodárska politika EÚ mala byť ambicióznejšia. VIDEO

Účastníci odbornej konferencie si vypočuli závery slovenského predsedníctva spracované na základe prednesených informácií, argumentov, súvislostí a odporúčaní vo vzťahu k riešeniu nevyvážených vzťahov v dodávateľskom potravinovom reťazci. Tieto závery budú ďalej rozpracované na rôznych pracovných úrovniach počas slovenského predsedníctva Slovenskej republiky v Rade EÚ. Hlavnými rečníkmi konferencie boli hostia z Európskeho parlamentu, Európskej komisie, členských štátov EÚ ako aj samosprávy na európskej a národnej úrovni.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

polnohospodarstvo

EÚ a USA vytvorili transatlantickú platformu spolupráce v poľnohospodárstve

Európska únia (EÚ) a Spojené štáty americké tento týždeň vytvorili transatlantickú platformu o spolupráci v …