Robert Fico
Predseda vlády SR Robert Fico. PHOTO: © European Union- EP.

Robert Fico: EÚ je úžasný a jedinečný projekt, ktorý nie je dokonalý, ale nemá alternatívu

EÚ musí byť súdržnejšia a dosahovať hmatateľné výsledky s jasnými prínosmi pre vlastných občanov, aby obnovila ich dôveru v európsky projekt a porazila silnejúci nacionalizmus v Európe. Na tomto odkaze sa zhodli premiér Robert Fico a väčšina poslancov v rámci stredajšej rozpravy o prioritách slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ.

„Dostali sme sa do fázy, keď musíme prekonať strach. Strach našich občanov z migrácie, z terorizmu a z ekonomických problémov,” ale aj „strach politických lídrov, že sa nám nepodarí súčasné krízy zvládnuť,” ktorý prispieva k úpadku dôvery občanov v Európsku úniu a k rastu popularity extrémistov a nacionalistov naprieč Európou, uviedol vo svojom prejave Robert Fico.

Slovenský premiér vyzdvihol EÚ ako „úžasný a jedinečný projekt,” ktorý nie je dokonalý, ale „nemá alternatívu.” Zároveň však zdôraznil, že „EÚ musí lepšie počúvať kritické hlasy” a stať sa „pružnejšou, menej byrokratickou a vnímavejšou k rôznorodosti.”

„Diskusia o tom, ako urobiť Úniu lepšiu a efektívnejšiu pre nás všetkých je nevyhnutná. Potvrdil nám to aj výsledok britského referenda,” uviedol premiér Fico dodávajúc, že sa „nemôžeme zamerať len na krízový manažment, ale musíme našim ľuďom ponúknuť aj dlhodobú víziu fungovania a usporiadania Európskej únie.”

Robert Fico v tejto súvislosti oznámil, že slovenské predsedníctvo plánuje „otvoriť hlbokú reflexiu o tom, čo nové chce a musí Európska únia ponúknuť európskej verejnosti” a prisľúbil, že v nasledujúcich šiestich mesiacov sa bude usilovať o  „hmatateľné výsledky” s cieľom „znovu získať dôveru ľudí a bojovať proti rastúcemu populizmu, separatizmu a nacionalizmu.”

„Žiadnu zo súčasných a budúcich kríz sa nepodarí vyriešiť nekoordinovanými individuálnymi národnými opatreniami. Žiadny členský štát na toto nie je dostatočne silný. Potrebujeme spoločný európsky prístup a vizionársky postup,” vyhlásil premiér Fico. „Počas šiestich mesiacov vyvinieme maximálne úsilie, aby sme zabránili fragmentácii v Únii. Preto budeme navrhovať riešenia, ktoré sú prijateľné pre členské štáty, ako aj pre Európsku úniu ako celok,” dodal.

 Prvý podpredseda Európskej komisie Frans TIMMERMANS súhlasil s premiérom Ficom, že EÚ „si potrebuje vytýčiť pozitívnu agendu a zamerať sa na to, čo ľudí trápi.” Vo svojom prejave zdôraznil, že „Európa je viac než jednotný trh,” EÚ sa však musí postarať o to, aby tieto neekonomické pozitíva pocítili aj občania. Parafrázujúc nedávno zosnulého laureáta Nobelovej ceny Elieho Wiesela vyhlásil, že „opakom lásky nie je nenávisť. Opakom lásky je ľahostajnosť” a práve proti nej musí dnes EÚ bojovať.

Líder skupiny EPP Manfred WEBER (DE) uviedol, že Slovensko je v Európe príkladom úspešného príbehu, zároveň však zdôraznil, že zjednotenie Európy bolo možné preto, že „sme sa dokázali postaviť populistom,” ktorí ho odmietali. V tejto súvislosti vyjadril ľútosť nad populistickým tónom v ostatných parlamentných voľbách na Slovensku: „Musíme zaistiť, že proti populizmu budeme bojovať vo všetkých našich krajinách,” zdôraznil varujúc pred využívaním utečeneckej krízy na strašenie obyvateľstva.

Líder skupiny S&D Gianni PITTELLA (IT) poznamenal, že Slovensko má pred sebou „veľmi ťažkú úlohu.” Predsedníctvo vyzval, aby „zubami nechtami” bránilo dobré hodnoty, ktoré vzišli zo spoločnej európskej histórie a vyjadril nádej, že Slovensko prispeje k prijatiu „silných návrhov s hmatateľnými výsledkami, ” napríklad v oblasti boja proti daňovým únikom, „ktoré zjednotia Európu. ” Premiérovi Ficovi však zároveň pripomenul, že súčasťou riešenia migračnej krízy je „prijatie a relokácia tých, ktorí utekajú pred vojnami a terorizmom.”

Ashley FOX (UK) v mene skupiny ECR uviedol, že napriek svojej podpore zotrvania Spojeného kráľovstva v EÚ „máme jasné rozhodnutie a to musí byť rešpektované. Teraz sa musíme posunúť ďalej.” Slovenské predsedníctvo bude v tejto situácii zohrávať kľúčovú úlohu, podotkol zdôrazňujúc potrebu „hlbokého a chladného zvažovania” dopadov referenda. Milióny občanov naprieč Európou „chcú efektívnu Európsku úniu,” ale aj „limitovanú Európsku úniu,” dodal. Vyzval tiež na „obnovenie partnerstva” medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom založeného na spoločných hodnotách a histórii vzájomnej spolupráce.

Pavel TELIČKA (CZ) v mene skupiny ALDE vyhlásil, že EÚ „už nie je na križovatke, dostali sme sa do politickej slepej uličky” a „mali by sme si to priznať.” Do slovenského predsedníctva vkladáme „nádej,” že „bude schopné dostať EÚ z krízy.” Obracajúc sa na slovenského premiéra vyhlásil: „Musíme sa rozhodnúť, aká bude Európska únia v budúcnosti buď to bude EÚ so všetkými nedostatkami neschopná ponúkať riešenia, alebo taká Únia, ktorá bude schopná zvládať veľké krízy, ktoré sú zdrojom obáv občanov.”

Kateřina KONEČNÁ (CZ) zo skupiny GUE/NGL vyhlásila, že slovenské predsedníctvo „nemohlo prísť v horšom čase.” Brexit a migračná kríza sú však iba dve z mnohých výziev, ktorý musí Únia čeliť a na ktoré „už nestačí dych.” V súvislosti s migráciou vyhlásila, že „krajiny Vyšehradskej štvorky nie sú nepriateľmi Európy,” majú však „svoje politické špecifiká a žiadame, aby boli rešpektované.” Premiéra Fica následne vyzvala: „Pokiaľ hovoríte o pozitívnej a prospešnej agende, že chcete, aby v srdci agendy boli občania EÚ, vykašlite sa na TTIP.”

Líderka skupiny Zelení/EFA Rebecca HARMS (DE) uviedla, že v EÚ „čelíme množstvu kríz ale k riešeniam musíme prispieť všetci spoločne,” nie iba predsedníctvo. Aj ona poukázala na „priepasť medzi vyšehradskými krajinami a ďalšími členskými štátmi” a zdôraznila potrebu zmierniť vzájomné rozdiely. „Spolu sme na tom oveľa lepšie,” dodala.

Petr MACH (CZ) z EFDD v  reakcii na premiéra Roberta Fica podporil vyhlásenie, že „Európska únia by mala brať ohľad na obavy ľudí z migrácie a jej dopady na bezpečnosť občanov” a v súvislosti s dočasným mechanizmom prerozdeľovania žiadateľov o azyl vyzdvihol „odvahu [vlády SR] spochybniť rozhodnutie EÚ pred Európskym súdnym dvorom.” Predsedníctvo tiež požiadal, aby využilo svoju skúsenosť z rozdelenia Československa v roku 1993 pri usmerňovaní diskusie o brexite.

Nicolas BAY (FR) v mene skupiny ENF uviedol, že „krajina, ktorá nám dala Georga Orwella nám tiež uštedrila lekciu z demokracie.” EÚ sa „neustále približuje k diktatúre,” uviedol a zatiaľ čo sa kriticky vyjadril voči „migračnej politike, ktorú vnucuje krajinám Komisia a pani Merkel,” vyzdvihol premiéra Fica za jeho odhodlanie odmietnuť mechanizmus prerozdeľovania žiadateľov o azyl.

Nezaradená poslankyňa Diane DODDS (UK) kritizovala v súvislosti s britským referendom „tvrdú rétoriku,” ktorá „nám nepomôže.” Vyjadrila tiež nádej, že predsedníctvo sa zameria na nájdenie riešenia, ktoré umožní EÚ a Spojenému kráľovstvu vzájomne obchodovať a spolupracovať pre dobro svojich občanov. 

Reakcie slovenských poslancov

 „Predsedať Rade EÚ je výzva, ale aj šanca, ktorej verím, že sme sa chopili v maximálnej pripravenosti. Rast, zamestnanosť, Energetická únia, reforma migračnej politiky či obnova dôvery občanov voči EÚ sú oblasti, ktoré považujem pre Slovensko za kľúčové. Dôverujem našim diplomatom v schopnosti priniesť v nich želané výsledky,” uviedol poslanec Miroslav Mikolášik (EPP, SK).

Viac..  M. Beňová: Zdravotná únia má pomôcť vyvažovať nedostatky národných systémov zdravotnej starostlivosti

„Témy, ktorým sa bude venovať slovenské predsedníctvo môžu reálne zlepšiť životy našich občanov a firiem. Digitálny trh otvorí nové možnosti pre podnikanie a energetická únia zníži ceny plynu. Najväčšou výzvou, ktorá stojí pred nami je odkomunikovať tieto výhody ľudom a zvýšiť tak dôveru v európsku myšlienku,” uviedol poslanec Ivan Štefanec (EPP, SK).

„Začiatok slovenského predsedníctva je okrem odchodu Veľkej Británie z EÚ spájaný s veľkými témami, ako je vytvorenie jednotného digitálneho trhu alebo energetickej únie. Ja však budem pozorne sledovať a intenzívne pracovať na znižovaní nezamestnanosti mladých, zlepšovaní zručností pre trh práce a dostupnosti tovarov a služieb,” uviedla poslankyňa Jana Žitňanská (ECR, SK).

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

brexit

Európsky parlament schválil fond na zmiernenie dopadov brexitu

Európsky parlament (EP) v stredu presvedčivou väčšinou schválil fond v objeme päť miliárd eur, ktorý …