EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Európska komisia navrhuje podpísanie a uzavretie obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou

Európska komisia navrhuje podpísanie a uzavretie obchodnej dohody medzi EÚ a Kanadou

Európska komisia oficiálne predložila Rade EÚ návrh na podpísanie a uzavretie dohody o voľnom obchode medzi EÚ a Kanadou, známej pod názvom CETA – komplexná hospodárska a obchodná dohoda.

Dohoda má byť hneď od prvého dňa jej uplatňovania prínosom pre ľudí a pre veľké aj malé podniky v celej Európe. S cieľom umožniť rýchle podpísanie a predbežné vykonávanie dohody, aby sa očakávané prínosy dostavili bez zbytočného odkladu, sa Komisia rozhodla navrhnúť CETA ako „zmiešanú“ dohodu. Týmto rozhodnutím nie je dotknuté právne stanovisko Komisie vyjadrené v prípade, ktorý v súčasnosti skúma Súdny dvor Európskej únie a ktorý sa týka obchodnej dohody medzi EÚ a Singapurom. Týmto krokom chce Komisia prispieť k tomu, aby sa dohoda mohla podpísať počas nadchádzajúceho samitu EÚ – Kanada v októbri.

Predseda Komisie Jean-Claude Juncker uviedol: „Obchodná dohoda medzi EÚ a Kanadou je našou najlepšou a najpokrokovejšou obchodnou dohodou a prajem si, aby nadobudla platnosť čo najskôr. Európskym spoločnostiam prináša nové príležitosti a súčasne presadzuje naše prísne normy v prospech našich občanov. Prezrel som si právne argumenty a vypočul som si hlavy štátov a predsedov vlád, ako aj národné parlamenty. Teraz je čas konať. Ide o dôveryhodnosť európskej obchodnej politiky.“

Komisárka EÚ pre obchod Cecilia Malmströmová dodala: „Táto dohoda s Kanadou je míľnikom v európskej obchodnej politike. Ide o najambicióznejšiu obchodnú dohodu, akú kedy EÚ uzavrela, ktorá zároveň prehlbuje naše dlhoročné vzťahy s Kanadou. Prispeje k vytváraniu rastu a zamestnanosti, ktoré dnes veľmi potrebujeme, pričom bude v plnom súlade s prísnymi európskymi normami bezpečnosti potravín, ochrany životného prostredia a pracovných práv. A to je podstatou našej obchodnej politiky. Teraz už len dúfam, že dohodu s Kanadou bude možné rýchlo podpísať a predbežne vykonávať, aby slúžila v prospech spotrebiteľov, pracovníkov a podnikateľov. Toto je dohoda, ktorú Európa potrebuje. Medzitým je na Súdnom dvore Európskej únie, aby v blízkej budúcnosti objasnil otvorenú otázku kompetencií v prípade takýchto obchodných dohôd. Z čisto právneho hľadiska Komisia zastáva názor, že táto dohoda patrí do výlučnej právomoci EÚ. Politická situácia v Rade je však jasná a my rozumieme tomu, že je potrebné návrh predložiť vo forme „zmiešanej“ dohody s cieľom umožniť jej podpísanie bez odkladu.“

Po tom, ako dá Rada návrhu zelenú a Európsky parlament ho schváli, bude možné dohodu predbežne vykonávať. Dohoda CETA od prvého dňa zruší takmer všetky clá, vďaka čomu firmy z EÚ ušetria stovky miliónov EUR ročne, a tým zároveň prinesie priamy úžitok pre európskych spotrebiteľov, keďže sa znížia ceny a rozšíri výber produktov dovážaných z Kanady.

Viac..  Katalánsko vyhlási nezávislosť už v najbližších dňoch, uviedol premiér autonómnej oblasti

Posilní obchod so službami, sprístupní nový trh a zabezpečí lepší prístup európskych poskytovateľov celého spektra služieb, v ktorých sú podniky z EÚ svetovými lídrami, siahajúcich od námorných služieb, cez telekomunikácie, inžinierske a environmentálne služby až po účtovníctvo. Zjednoduší poskytovateľom služieb cestovanie medzi EÚ a Kanadou, aby sa mohli spojiť so svojimi zákazníkmi. Uľahčí uznávanie odborných kvalifikácií v prípade regulovaných povolaní (napr. architekti, účtovníci a inžinieri), čím sa pre odborníkov v týchto sektoroch otvoria nové príležitosti. Okrem toho umožní, aby sa spoločnosti z EÚ uchádzali o verejné zákazky na všetkých úrovniach kanadskej verejnej správy – či už federálnej, provinčnej alebo miestnej – a to v oblastiach siahajúcich od informačných systémov až po cesty a vlaky.

Okrem zníženia ciel CETA pomôže znížiť aj náklady pre firmy z EÚ, najmä pre menšie firmy, a to vďaka vzájomnému uznávaniu takzvaných osvedčení o posúdení zhody v prípade širokej škály výrobkov – od elektrických spotrebičov až po hračky. Ak chce napríklad firma z EÚ vyvážať hračky, na získanie osvedčenia platného v Kanade bude stačiť, aby si nechala svoj výrobok preskúšať jedenkrát, v Európe, čím ušetrí čas a peniaze.

O dac

Odporúčame pozrieť

Irak

EÚ začala novú civilnú misiu SBOP v Iraku

Misia sa zameria na poskytovanie pomoci irackým orgánom pri vykonávaní civilných aspektov irackej národnej bezpečnostnej stratégie. …