EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Európska komisia zaviedla štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Európska komisia zaviedla štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Tento nový rámec chráni základné práva každej fyzickej osoby v EÚ, ktorej osobné údaje sa prenášajú do Spojených štátov, a podnikom, ktoré sú odkázané na transatlantickú výmenu údajov, prináša právnu zrozumiteľnosť.

Podpredseda Komisie pre jednotný digitálny trh Andrus Ansip v tejto súvislosti uviedol: „Schválili sme nový štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Bude chrániť osobné údaje našich občanov a podnikom zabezpečí zrozumiteľné pravidlá. So všetkými našimi partnermi v Európe a USA sme usilovne pracovali na tom, aby sme dospeli k tejto dohode a dosiahli ju čo najskôr. Toky údajov medzi našimi kontinentmi majú zásadný význam pre našu spoločnosť a hospodárstvo – teraz máme spoľahlivý rámec, ktorý zabezpečí, aby sa tieto prenosy uskutočňovali za najlepších a najbezpečnejších podmienok“.

Vĕra Jourová, komisárka EÚ pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť v tejto súvislosti uviedla: Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je nový spoľahlivý systém, ktorý chráni osobné údaje Európanov a firmám zabezpečuje právnu istotu. Prináša prísnejšie normy ochrany údajov, ktoré sa lepšie vymáhajú, záruky týkajúce sa prístupu vlády, jednouchšie prostriedky nápravy pre fyzické osoby v prípade sťažností. Novým rámcom sa obnoví dôvera spotrebiteľov pri prenose ich údajov cez Atlantik. Aby sme dosiahli zavedenie mechanizmu s najvyššími normami ochrany osobných údajov Európanov, spolupracovali sme s európskymi orgánmi pre ochranu údajov, Európskym parlamentom, členskými štátmi a našimi partnermi v USA.

Štít na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA je založený na týchto zásadách:

  • Prísne povinnosti pre spoločnosti pri nakladaní s údajmi: V rámci nového mechanizmu bude Ministerstvo obchodu USA vykonávať pravidelné aktualizácie a preskúmania zúčastnených spoločností, s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti dodržiavali pravidlá, ktorým sa samé podriadili. Ak ich spoločnosti nebudú v praxi dodržiavať, budú musieť čeliť sankciám a vyradeniu zo zoznamu. Sprísnenie podmienok ďalšieho prenosu údajov tretím stranám umožní garantovať rovnakú úroveň ochrany v prípade prenosu od spoločnosti, ktorá je zapojená do štítu na ochranu osobných údajov.
  • Jasné záruky a povinnosti týkajúce sa transparentnosti v súvislosti s prístupom vlády USA k údajom: Spojené štáty poskytli EÚ záruky, že prístup verejných orgánov k údajom na účely presadzovania práva a národnej bezpečnosti podlieha jasným obmedzeniam, zárukám a mechanizmom dohľadu. Každý občan v EÚ bude môcť takisto prvýkrát využívať mechanizmy nápravy v tejto oblasti. USA vylúčili nerozlišujúce hromadné sledovanie osobných údajov, ktoré budú do USA prenášané v rámci nového štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA. Úrad riaditeľa národnej spravodajskej služby ďalej objasnil, že hromadný zber údajov sa bude môcť použiť len za osobitných podmienok a musí byť čo najviac cielený a čo najužšie zameraný. Úrad uvádza podrobné informácie o zavedených zárukách na použitie údajov za takýchto výnimočných okolností. Minister zahraničných vecí USA vytvoril pre Európanov možnosť nápravy v oblasti spravodajských informácií, a to zriadením funkcie ombudsmana pri ministerstve zahraničných vecí.

O dac

Odporúčame pozrieť

Irak

EÚ začala novú civilnú misiu SBOP v Iraku

Misia sa zameria na poskytovanie pomoci irackým orgánom pri vykonávaní civilných aspektov irackej národnej bezpečnostnej stratégie. …