EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Slovensko bude viesť rokovania o rybolovných kvótach

Slovensko bude viesť rokovania o rybolovných kvótach

Ciele slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti rybolovu predstavila počas stretnutia s poslancami Výboru pre rybné hospodárstvo ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Slovensko bude počas svojho polročného predsedníctva viesť rokovania o dôležitých politikách Európskej únie (EÚ) v oblasti rybolovu.

Slovensko bude predsedať Radu EÚ počas rokovaní o celkových povolených výlovoch a kvótach, ktoré patria k najnáročnejším rokovaniam Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybárstvo. Jednotlivé štáty totiž počas nich získavajú množstevné kvóty na výlov jednotlivých druhov rýb v Baltskom, Čiernom mori a v ostatných rybolovných oblastiach vo vodách Únie a taktiež pre hlbokomorské populácie. „Pre Slovensko ide o úplne novú situáciu i oblasť. To, že sme vnútrozemská krajina, ktorá nemá priamy záujem v tejto oblasti nás dáva do  najlepšej pozícii na dosiahnutie vyváženej dohody, ktorej výsledkom bude, že populácie rýb budú vo väčšej miere lovené na úrovni maximálneho udržateľného výnosu. Populácie rýb musíme chrániť, aby mali možnosť rozmnožovať sa a prosperovať,“ uviedla Gabriela Matečná.

Viac..  Europoslankyňa Jana Žitňanská už nebude kandidovať do Európskeho parlamentu

Slovensko bude viesť rokovania aj o dôležitých nariadeniach súvisiacich s uplatňovaním reformy spoločnej rybárskej politiky EÚ, ktoré budú mať vplyv na udržateľnosť morí a oceánov. Pôjde napríklad o viacročný plán riadenia rybolovu pre Severné more. Zároveň sa zameriame na splnenie cieľom rybárskej politiky, kde aj prvok regionalizácie zohráva dôležitú úlohu. Tá umožní, aby sa do procesu rozhodovania zapojili aj aktéri, ktorí najlepšie poznajú obmedzenia a špecifické potreby rybolovu.

Ďalšou oblasťou bude zber údajov, ktorý je dôležitou súčasťou spoločnej rybárskej politiky EÚ a zabezpečuje získavanie informácie pre zisťovanie aktuálneho stavu populácií rýb. Významnou témou bude aj zlepšenie v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolov vo vnútri EÚ aj mimo nej.

O dac

Odporúčame pozrieť

ekonomika

Slovenské hospodárstvo nepríjemne prekvapilo. Ekonomika výrazne spomalila

BRATISLAVA / Slovenské hospodárstvo nepríjemne prekvapilo odborníkov. Ekonomika výrazne spomalila a dokonca viac ako sa očakávalo. …