Slovensko bude viesť rokovania o rybolovných kvótach

Ciele slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie v oblasti rybolovu predstavila počas stretnutia s poslancami Výboru pre rybné hospodárstvo ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Gabriela Matečná. Slovensko bude počas svojho polročného predsedníctva viesť rokovania o dôležitých politikách Európskej únie (EÚ) v oblasti rybolovu.

Slovensko bude predsedať Radu EÚ počas rokovaní o celkových povolených výlovoch a kvótach, ktoré patria k najnáročnejším rokovaniam Rady ministrov pre poľnohospodárstvo a rybárstvo. Jednotlivé štáty totiž počas nich získavajú množstevné kvóty na výlov jednotlivých druhov rýb v Baltskom, Čiernom mori a v ostatných rybolovných oblastiach vo vodách Únie a taktiež pre hlbokomorské populácie. „Pre Slovensko ide o úplne novú situáciu i oblasť. To, že sme vnútrozemská krajina, ktorá nemá priamy záujem v tejto oblasti nás dáva do  najlepšej pozícii na dosiahnutie vyváženej dohody, ktorej výsledkom bude, že populácie rýb budú vo väčšej miere lovené na úrovni maximálneho udržateľného výnosu. Populácie rýb musíme chrániť, aby mali možnosť rozmnožovať sa a prosperovať,“ uviedla Gabriela Matečná.

Slovensko bude viesť rokovania aj o dôležitých nariadeniach súvisiacich s uplatňovaním reformy spoločnej rybárskej politiky EÚ, ktoré budú mať vplyv na udržateľnosť morí a oceánov. Pôjde napríklad o viacročný plán riadenia rybolovu pre Severné more. Zároveň sa zameriame na splnenie cieľom rybárskej politiky, kde aj prvok regionalizácie zohráva dôležitú úlohu. Tá umožní, aby sa do procesu rozhodovania zapojili aj aktéri, ktorí najlepšie poznajú obmedzenia a špecifické potreby rybolovu.

Viac..  Komisia vyzýva 19 členských štátov na vykonanie digitálnych a mediálnych právnych predpisov

Ďalšou oblasťou bude zber údajov, ktorý je dôležitou súčasťou spoločnej rybárskej politiky EÚ a zabezpečuje získavanie informácie pre zisťovanie aktuálneho stavu populácií rýb. Významnou témou bude aj zlepšenie v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolov vo vnútri EÚ aj mimo nej.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Španielsko zaradilo Bratislavský kraj a východ Slovenska medzi oblasti s vysokým rizikom nákazy

Španielsko zaradilo Slovensko do zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy. Medzi problematické oblasti zaradil východné …