EÚ podpísala s Monakom dohodu o automatickej výmene daňových údajov


Európska únia a Monako podpísali dohodu zameranú na zlepšenie dodržiavania daňových právnych predpisov zo strany súkromných sporiteľov.

Táto dohoda prispeje k úsiliu o obmedzenie daňových únikov tým, že sa v nej od členských štátov EÚ a Monaka vyžaduje automatická výmena informácií.

Táto výmena umožní ich daňovým správam lepší cezhraničný prístup k informáciám o finančných účtoch obyvateľov zmluvných krajín.

Aktualizácia

Uvedenou dohodou sa aktualizuje dohoda z roku 2004, na základe ktorej sa zabezpečilo, že Monako uplatňovalo opatrenia rovnocenné s opatreniami smernice EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor. Cieľom je rozšíriť automatickú výmenu informácií o finančných účtoch, a tak zabrániť tomu, aby daňovníci skrývali kapitál, ktorý predstavuje príjem, alebo aktíva, z ktorých nebola zaplatená daň.

Znenie dohody podpísali v Bruseli:

  • v mene EÚ Peter Kažimír, minister financií Slovenskej republiky a predseda Rady;
  • v mene Monaka Serge Telle, štátny tajomník.

Pri podpisovaní bol prítomný Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, ktorý dokument takisto podpísal.

Rada 12. júla 2016 prijala rozhodnutie, ktorým povolila podpísanie v mene EÚ.

EÚ a OECD

Uvedenou dohodou sa zabezpečuje, že Monako bude uplatňovať posilnené opatrenia rovnocenné s opatreniami, ktoré platia v EÚ. Keďže dohoda z roku 2004 vychádzala zo smernice EÚ o zdaňovaní úspor, táto smernica sa teraz zrušila. Smernica 2003/48/ES bola zrušená v novembri 2015 s cieľom odstrániť prekrývanie so smernicou 2014/107/EÚ, ktorej súčasťou sú posilnené ustanovenia zamerané na predchádzanie daňovým únikom.

Dohoda tiež spĺňa požiadavky na automatickú výmenu informácií o finančných účtoch, ktoré presadzujeglobálny štandard OECD z roku 2014.

Viac..  Únia pripravuje núdzový plán, ako sa zaobísť bez ruskej energie

EÚ podpísala podobné dohody so Švajčiarskom 27. mája 2015, Lichtenštajnskom 28. októbra 2015, San Marínom 8. decembra 2015 a Andorrou 12. februára 2016. EÚ schválila uzavretie dohôd so Švajčiarskom a Lichtenštajnskom 8. decembra 2015 a so San Marínom 16. apríla 2016.

Oblasť pôsobnosti

V dohode sa obmedzujú možnosti daňovníkov vyhnúť sa oznamovaniu daňovým orgánom tým, že presúvajú aktíva. Informácie, ktoré sa majú vymieňať, sa týkajú nielen príjmov, ako sú úroky a dividendy, ale aj zostatkov na účtoch a výnosov z predaja finančných aktív.

Daňové správy členských štátov a Monaka budú môcť:

  • správne a jednoznačne identifikovať dotknutých daňovníkov;
  • vykonávať a presadzovať svoje daňové právne predpisy v cezhraničných situáciách;
  • posúdiť pravdepodobnosť daňového úniku;
  • vyhnúť sa ďalším zbytočným vyšetrovaniam.

EÚ a Monako teraz musia dohodu včas ratifikovať alebo schváliť, aby mohla nadobudnúť platnosť. Zmluvné strany sa budú usilovať o to, aby nadobudla platnosť 1. januára 2017.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

I. Korčok: Európska únia je mierový projekt a Slovensko je jeho pevnou súčasťou

Slovenská republika si dnes, 9. mája 2022, pripomína spolu s ďalšími dvadsiatimi šiestimi členskými štátmi …