EÚ podpísala s Monakom dohodu o automatickej výmene daňových údajov

Európska únia a Monako podpísali dohodu zameranú na zlepšenie dodržiavania daňových právnych predpisov zo strany súkromných sporiteľov.

Táto dohoda prispeje k úsiliu o obmedzenie daňových únikov tým, že sa v nej od členských štátov EÚ a Monaka vyžaduje automatická výmena informácií.

Táto výmena umožní ich daňovým správam lepší cezhraničný prístup k informáciám o finančných účtoch obyvateľov zmluvných krajín.

Aktualizácia

Uvedenou dohodou sa aktualizuje dohoda z roku 2004, na základe ktorej sa zabezpečilo, že Monako uplatňovalo opatrenia rovnocenné s opatreniami smernice EÚ o zdaňovaní príjmu z úspor. Cieľom je rozšíriť automatickú výmenu informácií o finančných účtoch, a tak zabrániť tomu, aby daňovníci skrývali kapitál, ktorý predstavuje príjem, alebo aktíva, z ktorých nebola zaplatená daň.

Znenie dohody podpísali v Bruseli:

  • v mene EÚ Peter Kažimír, minister financií Slovenskej republiky a predseda Rady;
  • v mene Monaka Serge Telle, štátny tajomník.

Pri podpisovaní bol prítomný Pierre Moscovici, komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá, ktorý dokument takisto podpísal.

Rada 12. júla 2016 prijala rozhodnutie, ktorým povolila podpísanie v mene EÚ.

EÚ a OECD

Uvedenou dohodou sa zabezpečuje, že Monako bude uplatňovať posilnené opatrenia rovnocenné s opatreniami, ktoré platia v EÚ. Keďže dohoda z roku 2004 vychádzala zo smernice EÚ o zdaňovaní úspor, táto smernica sa teraz zrušila. Smernica 2003/48/ES bola zrušená v novembri 2015 s cieľom odstrániť prekrývanie so smernicou 2014/107/EÚ, ktorej súčasťou sú posilnené ustanovenia zamerané na predchádzanie daňovým únikom.

Dohoda tiež spĺňa požiadavky na automatickú výmenu informácií o finančných účtoch, ktoré presadzujeglobálny štandard OECD z roku 2014.

Viac..  Nový záručný program pre firmy od EIB v celkovom objeme financovania 200 miliónov eur

EÚ podpísala podobné dohody so Švajčiarskom 27. mája 2015, Lichtenštajnskom 28. októbra 2015, San Marínom 8. decembra 2015 a Andorrou 12. februára 2016. EÚ schválila uzavretie dohôd so Švajčiarskom a Lichtenštajnskom 8. decembra 2015 a so San Marínom 16. apríla 2016.

Oblasť pôsobnosti

V dohode sa obmedzujú možnosti daňovníkov vyhnúť sa oznamovaniu daňovým orgánom tým, že presúvajú aktíva. Informácie, ktoré sa majú vymieňať, sa týkajú nielen príjmov, ako sú úroky a dividendy, ale aj zostatkov na účtoch a výnosov z predaja finančných aktív.

Daňové správy členských štátov a Monaka budú môcť:

  • správne a jednoznačne identifikovať dotknutých daňovníkov;
  • vykonávať a presadzovať svoje daňové právne predpisy v cezhraničných situáciách;
  • posúdiť pravdepodobnosť daňového úniku;
  • vyhnúť sa ďalším zbytočným vyšetrovaniam.

EÚ a Monako teraz musia dohodu včas ratifikovať alebo schváliť, aby mohla nadobudnúť platnosť. Zmluvné strany sa budú usilovať o to, aby nadobudla platnosť 1. januára 2017.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Európska komisia

Únia odložila najbližšie kolo rokovaní s Austráliou o voľnom obchode

Najbližšie naplánované kolo rokovaní medzi Európskou úniou (EÚ) a Austráliou o voľnom obchode Brusel odložil. …