EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Slovenskí ministri predstavili priority slovenského predsedníctva výborom EP
ministri
Slovenskí ministri predstavujú priority výborom EP. PHOTO: © European Union- EP.

Slovenskí ministri predstavili priority slovenského predsedníctva výborom EP

Slovenskí ministri postupne predstavili priority slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ na pôde jednotlivých výborov Európskeho parlamentu. Diskusie niektorých ministrov s poslancami prebehli v júli, ďalšie sú naplánované na september.

Zahraničné veci: rozšírenie EÚ, vzťahy EÚ-NATO a víza

Medzi priority slovenského predsedníctva patrí prinavrátenie dôveryhodnosti politike rozširovania EÚ, ktorá je najlepším nástrojom Únie na podporu reforiem v jej susedstve, a to pri zachovaní princípu podmienenosti a individuálneho hodnotenia dosiahnutého pokroku každej krajiny. Poslancom výboru EP pre zahraničné veci to dňa 12. júla povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Poslanci ocenili zameranie slovenského predsedníctva na rozširovanie a vyjadrili nádej, že aktuálne spomalenie je možné prekonať. Niektorí zákonodarcovia požiadali ministra Lajčáka, aby sa v nadväznosti na vyhlásenie EÚ a NATO z Varšavy zasadzoval za intenzívnejšiu spoluprácu a spoločné využívanie vlastných obranných kapacít a aby presadzoval včasné zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska a Ukrajiny.

Právne veci: elektronická justícia, autorské práva, ochrana informátorov

Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, ktorí 12. júla vystúpili na pôde výboru EP pre právne veci, uviedli, že predsedníctvo sa zameria na efektívnejšiu cezhraničnú spoluprácu v justičnej oblasti s dôrazom na elektronickú justíciu. Medzi priority bude patriť aj dosiahnutie pokroku v oblasti vytvorenia jednotného digitálneho trhu a reformy autorských práv.

Poslanci poukázali na potrebu zvýšenia ochrany informátorov a posunu pri smernici o právach akcionárov. Prioritou, na ktorej sa zhodli obe strany, je revízia takzvaného nariadenia Brusel IIa, ktorá by mala uľahčiť riešenie sporov medzinárodných párov v súvislosti s rozvodovým konaním či zverením detí do starostlivosti.

Rybolov: udržateľný manažment rybárskych flotíl, rámec pre zber údajov a Severné more

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná zdôraznila dňa 12. júla na pôde výboru EP pre rybárstvo potrebu zaistiť udržateľnosť populácií rýb a chrániť prosperujúci sektor rybolovu. Slovenské predsedníctvo sa podľa jej slov plánuje zamerať na nasledujúce legislatívne akty: rámec pre zber údajov, udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl, nariadenie o technických opatreniach a v lete očakávaný návrh Komisie na plán manažmentu rybolovu v Severnom mori.

Viac..  Eurobarometer: Väčšina Európanov oceňuje výhody roamingu bez dodatočných poplatkov

Odpovedajúc na otázky poslancov týkajúce sa dopadov brexitu ministerka uviedla, že zaoberať sa touto problematikou je predčasné, a to až do momentu, kým britská vláda využije článok 50 Zmluvy o EÚ.

Doprava: bezpečnosť letectva, elektromobily, ICAO a IMO

Medzi priority slovenského predsedníctva bude patriť prebiehajúca revízia pravidiel bezpečnosti leteckej dopravy a príprava pozície EÚ pred nadchádzajúcimi zasadnutiami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) a Medzinárodnej námornej organizácie (IMO). Pred členmi výboru EP pre dopravu a cestovný ruch to 12. júla vyhlásil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely. Minister Brecely tiež podčiarkol potrebu podporiť elektromobily a cyklistiku.

Poslanci sa ministra pýtali na dopady nemeckých a francúzskych pravidiel o minimálnej mzde na vnútorný trh v oblasti dopravy, iniciatívy v oblasti cestnej dopravy a dekarbonizácie, zabezpečení financií EÚ na projekty v oblasti dopravy, výhodnosti úniového alebo globálneho prístupu k obchodovaniu s emisiami (ETS) a pokrok v oblasti práv cestujúcich v leteckej doprave.

Rozvoj: humanitárna pomoc pre ženy a deti v krízových oblastiach

Využitie impulzu vytvoreného nedávnym Svetovým humanitárnym samitom na zefektívnenie, skoordinovanie a spružnenie medzinárodného humanitárneho systému bude pre predsedníctvo kľúčovou otázkou, uviedol dňa 12. júla na pôde výboru EP pre rozvoj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Situácia žien a detí si taktiež vyžaduje dôraznejšiu reakciu, dodal.

O dac

Odporúčame pozrieť

les

EÚ chce, aby sa využívanie pôdy a lesov stalo udržateľnejším a šetrnejším ku klíme

Rada pre životné prostredie schválila svoju rokovaciu pozíciu (všeobecné smerovanie) k nariadeniu, ktorým sa zavádzajú nové pravidlá …