EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Slovenskí ministri predstavili priority slovenského predsedníctva výborom EP
ministri
Slovenskí ministri predstavujú priority výborom EP. PHOTO: © European Union- EP.

Slovenskí ministri predstavili priority slovenského predsedníctva výborom EP

Slovenskí ministri postupne predstavili priority slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ na pôde jednotlivých výborov Európskeho parlamentu. Diskusie niektorých ministrov s poslancami prebehli v júli, ďalšie sú naplánované na september.

Zahraničné veci: rozšírenie EÚ, vzťahy EÚ-NATO a víza

Medzi priority slovenského predsedníctva patrí prinavrátenie dôveryhodnosti politike rozširovania EÚ, ktorá je najlepším nástrojom Únie na podporu reforiem v jej susedstve, a to pri zachovaní princípu podmienenosti a individuálneho hodnotenia dosiahnutého pokroku každej krajiny. Poslancom výboru EP pre zahraničné veci to dňa 12. júla povedal minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák.

Poslanci ocenili zameranie slovenského predsedníctva na rozširovanie a vyjadrili nádej, že aktuálne spomalenie je možné prekonať. Niektorí zákonodarcovia požiadali ministra Lajčáka, aby sa v nadväznosti na vyhlásenie EÚ a NATO z Varšavy zasadzoval za intenzívnejšiu spoluprácu a spoločné využívanie vlastných obranných kapacít a aby presadzoval včasné zrušenie vízovej povinnosti pre občanov Gruzínska a Ukrajiny.

Právne veci: elektronická justícia, autorské práva, ochrana informátorov

Ministerka spravodlivosti SR Lucia Žitňanská a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Ivan Sečík, ktorí 12. júla vystúpili na pôde výboru EP pre právne veci, uviedli, že predsedníctvo sa zameria na efektívnejšiu cezhraničnú spoluprácu v justičnej oblasti s dôrazom na elektronickú justíciu. Medzi priority bude patriť aj dosiahnutie pokroku v oblasti vytvorenia jednotného digitálneho trhu a reformy autorských práv.

Poslanci poukázali na potrebu zvýšenia ochrany informátorov a posunu pri smernici o právach akcionárov. Prioritou, na ktorej sa zhodli obe strany, je revízia takzvaného nariadenia Brusel IIa, ktorá by mala uľahčiť riešenie sporov medzinárodných párov v súvislosti s rozvodovým konaním či zverením detí do starostlivosti.

Rybolov: udržateľný manažment rybárskych flotíl, rámec pre zber údajov a Severné more

Ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná zdôraznila dňa 12. júla na pôde výboru EP pre rybárstvo potrebu zaistiť udržateľnosť populácií rýb a chrániť prosperujúci sektor rybolovu. Slovenské predsedníctvo sa podľa jej slov plánuje zamerať na nasledujúce legislatívne akty: rámec pre zber údajov, udržateľné riadenie vonkajších rybárskych flotíl, nariadenie o technických opatreniach a v lete očakávaný návrh Komisie na plán manažmentu rybolovu v Severnom mori.

Odpovedajúc na otázky poslancov týkajúce sa dopadov brexitu ministerka uviedla, že zaoberať sa touto problematikou je predčasné, a to až do momentu, kým britská vláda využije článok 50 Zmluvy o EÚ.

Doprava: bezpečnosť letectva, elektromobily, ICAO a IMO

Medzi priority slovenského predsedníctva bude patriť prebiehajúca revízia pravidiel bezpečnosti leteckej dopravy a príprava pozície EÚ pred nadchádzajúcimi zasadnutiami Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) a Medzinárodnej námornej organizácie (IMO). Pred členmi výboru EP pre dopravu a cestovný ruch to 12. júla vyhlásil minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely. Minister Brecely tiež podčiarkol potrebu podporiť elektromobily a cyklistiku.

Viac..  Od januára vstupujú do platnosti ďalšie opatrenia na posilnenie transparentnosti eurofondov

Poslanci sa ministra pýtali na dopady nemeckých a francúzskych pravidiel o minimálnej mzde na vnútorný trh v oblasti dopravy, iniciatívy v oblasti cestnej dopravy a dekarbonizácie, zabezpečení financií EÚ na projekty v oblasti dopravy, výhodnosti úniového alebo globálneho prístupu k obchodovaniu s emisiami (ETS) a pokrok v oblasti práv cestujúcich v leteckej doprave.

Rozvoj: humanitárna pomoc pre ženy a deti v krízových oblastiach

Využitie impulzu vytvoreného nedávnym Svetovým humanitárnym samitom na zefektívnenie, skoordinovanie a spružnenie medzinárodného humanitárneho systému bude pre predsedníctvo kľúčovou otázkou, uviedol dňa 12. júla na pôde výboru EP pre rozvoj štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek. Situácia žien a detí si taktiež vyžaduje dôraznejšiu reakciu, dodal.

Poslanci privítali túto agendu a vyzvali slovenského štátneho tajomníka, aby zabránil presmerovaniu prostriedkov pôvodne určených na rozvoj na financovanie iných opatrení, napríklad v oblasti bezpečnosti.

Priemysel, výskum a energetika: telekomunikácie, 5G, Čína, Horizont 2020

Telekomunikačný balík, ktorého súčasťou je prechod k systému bez roamingových poplatkov od roku 2017, a rokovania o využívaní mobilného spektra pre 5G budú medzi prioritami slovenského predsedníctva. Poslancom výboru EP pre priemysel, výskum a energetiku to 11. júla povedal minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Roman Brecely.

V otázke priznania či nepriznania štatútu trhovej ekonomiky Číne bude predsedníctvo postupovať veľmi opatrne, vyhlásil pred poslancami minister hospodárstva SR Peter Žiga. Zároveň však dodal, že európsky priemysel bude dostatočne chránený.

Predsedníctvo sa taktiež zameria na podporu inovácií, plné využitie programu Horizont 2020 a naštartovanie európskeho vesmírneho programu, dodal minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Peter Plavčan dňa 12. júla.

Poľnohospodárstvo: kríza, nekalé praktiky, obchodné dohody, biopotraviny a lesníctvo

Súčasná poľnohospodárska kríza, ale aj nekalé obchodné praktiky v dodávateľskom reťazci, si vyžadujú spoločné európske riešenia založené na princípe solidarity. Na pôde výboru EP pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka to 13. júla vyhlásila ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Gabriela Matečná.

Predsedníctvo sa bude usilovať o dosiahnutie pokroku v rokovaniach medzi EP, Radou a Komisiou o konečnom znení nariadenia o ekologickej poľnohospodárskej výrobe a v rámci Rady pokročiť pri návrhoch týkajúcich sa veterinárnych liekov a medikovaných krmív. Medzi priority bude patriť aj zjednodušenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky, podpora udržateľného lesníctva a ochrana štandardov EÚ pri rokovaniach o obchodných dohodách, napríklad s USA či s krajinami Mercosuru, dodala ministerka Matečná.

O dac

Odporúčame pozrieť

ZITNANSKA

Jana Žitňanská: Neverejným osemročným gymnáziám hrozí likvidácia

Takmer 90 percentné zníženie žiakov prvého ročníka v cirkevných osemročných gymnáziách a 60 percentné zníženie u súkromných. Takéto …