záborská
Anna Záborská.PHOTO:redakcia.dom

Anna Záborská: Dôstojnosť žien a detí porušuje každá forma náhradného materstva

„Všetci ľudia sa rodia slobodní a rovní v dôstojnosti i právach“

Všeobecná deklarácia ľudských práv, článok 1 (10.12.1948)

Na júlovom pléne Európsky parlament prijal Uznesenie o boji proti obchodovaniu s ľuďmi vo vonkajších vzťahoch (2015/2340(INI). Prijatá správa sa odvoláva na viac ako 45 dokumentov prijatých OSN, Radou Európy, EP, OBSE a ďalšími organizáciami a inštitúciami. Nie je to samozrejme prvá správa počas obdobia môjho pôsobenia v EP, ale iné je dôležité. Napriek tomu, že všetky doterajšie rezolúcie požadovali rôzne zlepšenia, opatrenia či zákazy, každá ďalšia správa na túto tému prináša čoraz vážnejšie skutočnosti a hrozivejšie čísla.

Podľa oficiálnych informácii v nadchádzajúcich rokoch sa dokonca situácia môže ešte zhoršiť. Nielen obchodovanie s ľudskými bytosťami, ale aj sexuálne zneužívanie, predaj detí na orgány, detská pornografia, detská prostitúcia, pedofília, ale tiež nútená práca, nútené žobranie, nútené manželstvá, detskí vojaci, obchodovanie s malými deťmi, pašovanie ľudí či rodenie detí určených na obchod sú opakovanými pojmami v tejto správe.

Obchodovanie s ľuďmi je súčasťou organizovanej trestnej činnosti a popri obchodovaní s ilegálnymi drogami a zbraňami je jednou z najvýnosnejších organizovaných trestných činností na svete. Podľa celosvetového indexu otroctva sa odhaduje, že v novodobom otroctve uviazlo 35,8 milióna ľudí po celom svete.

O správe by sa dalo hovoriť veľa, ale spomeniem len jeden, respektíve dva problémy. Stretáme sa v nej s rovnakou logikou veci ako kedysi pri prostitúcii. Politici, ale aj veľa ľudí na rôznych úrovniach života spoločnosti, si desaťročia mysleli, že len nútená prostitúcia (často prepojená na obchodovanie s ľuďmi) je neprípustná a mala by byť trestaná.

Tá “iná” je v podstate OK, veď je dobrovoľná a nemala by byť postavená mimo zákon. Podľa niektorých je dokonca rovnakým povolaním ako hocijaké iné. Až kým sme nezistili, že dobrovoľná v podstate neexistuje a všetky druhy prostitúcie nerešpektujú ľudskú dôstojnosť. Rovnakú filozofiu teraz presadzujú niektorí politici a za nimi skupina lobistov aj o náhradnom materstve. V tejto správe, napriek pozmeňovacím návrhom, ktoré sme podali, poslanci odsúdili len nútené náhradné materstvo ako porušenie práv žien a práv dieťaťa.

Logika však nepustí: ak správa uznáva, že pri nútenom náhradnom materstve sú porušené práva dieťaťa, aký je to pre dieťa rozdiel či ho matka porodila dobrovoľne alebo nútene. Jeho práva sú porušené v oboch prípadoch. Navyše správa konštatuje, že dopyt po takto narodených deťoch stimulujú rozvinuté krajiny na úkor zraniteľných a chudobných ľudí často v rozvojových krajinách. Už na prvý pohľad je zrejmé, že prenajímanie maternice a kupovanie si dieťaťa od kliniky spĺňa všetky charakteristiky obchodovania s ľudskými bytosťami. Som presvedčená, že základné ľudské práva a dôstojnosť žien a detí porušuje každá forma náhradného materstva.

A to si myslím nie len ja, ale aj množstvo právnikov, gynekológov, psychológov, psychiatrov, ďalších odborníkov či politikov. Žena nie je továreň na deti a dieťa nie je tovar, ktorý si môže hocikto kúpiť. Náhradné materstvo v každej podobe musí byť súčasťou boja proti obchodovaniu s ľuďmi. Inak sa otvorí priestor pre toleranciu tohto hanebného obchodu, ktorý už dnes generuje miliardové obraty. V prípade prostitúcie sme otvorili Pandorinu skrinku a problém nám prerástol cez hlavu. Nepoučení alebo nepoučiteľní sa zahrávame s ďalším problémom. Pre peniaze alebo pre bezbrehú slobodu? Ako keby Zmluvy či Dohovory, podľa ktorých sa riadi Európska únia a členské štáty poznali niekoľko typov ľudskej dôstojnosti.

V závere správa, už po niekoľkýkrát, nabáda EÚ, aby vypracovala novú stratégiu boja proti obchodovaniu s ľuďmi po roku 2016 so silnejším a cielenejším vonkajším rozmerom. Ak si však naďalej budeme zamieňať pojmy z dojmami, tá najbližšia správa EP bude len konštatovať, že situácia sa znova zhoršila. Odmietnutie akejkoľvek formy prostitúcie a všetkých druhov náhradného materstva by bolo významným krokom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi.

Komentár pre spravodajský portál EuropskeNoviny.sk pripravila europoslankyňa Anna Záborská.

Viac..  Michal Wiezik: Pestrosť, odolnosť, stabilita. Takto to dopadne, keď prestaneme lesu predpisovať, ako má vyzerať. VIDEO

O red

Avatar

Odporúčame pozrieť

psep

Liberálni europoslanci z viacerých krajín EÚ sa postavili proti Záborskej, s podporou aktivistiek z Poľska

Poslankyne a poslanci Európskeho parlamentu vyjadrili solidaritu so ženami na Slovensku, ktorých reprodukčné práva sa …