EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / SPOTREBITEĽ / Komisia: Porovnávanie cien a reklamné praktiky spoločnosti Google sú v rozpore s pravidlami EÚ

Komisia: Porovnávanie cien a reklamné praktiky spoločnosti Google sú v rozpore s pravidlami EÚ

Komisia zaslala spoločnosti Google dve oznámenia námietok Komisia v doplňujúcom oznámení námietok potvrdila svoj predbežný záver, že spoločnosť Google zneužíva dominantné postavenie tým, že systematicky zvýhodňuje vlastnú službu pre porovnávanie cien na svojich stránkach s výsledkami vyhľadávania.

Komisia tiež prostredníctvom oznámenia námietok osobitne informovala spoločnosť Google o svojom predbežnom stanovisku, že spoločnosť zneužíva dominantné postavenie tým, že umelo obmedzuje schopnosť webových stránok tretích strán zobrazovať reklamu vo vyhľadávaní pochádzajúcu od konkurentov Google.

Komisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová uviedla: „Spoločnosť Google vyvinula mnoho inovatívnych produktov, ktoré zmenili naše životy. Napriek tomu však nemá právo upierať ostatným spoločnostiam možnosť konkurovať a prinášať inovácie. Dnes sa ešte viac posilnil náš argument, že Google nenáležite zvýhodňuje vlastnú službu pre porovnávanie cien na svojich stránkach so všeobecnými výsledkami vyhľadávania. Znamená to, že spotrebitelia nemusia v odpovedi na výrazy vyhľadávania vidieť najrelevantnejšie výsledky. Obávame sa tiež, že spoločnosť Google obmedzuje hospodársku súťaž obmedzovaním schopnosti umiestňovať reklamu vo vyhľadávaní na webové stránky tretích strán, čím sa znižuje spotrebiteľský výber a brzdia inovácie.

Spoločnosť Google má teraz možnosť reagovať na naše obavy. Skôr ako sa rozhodnem, ako postupovať v oboch prípadoch, dôkladne zvážim jej argumenty. Ak však naše vyšetrovanie dokáže, že spoločnosť Google porušila antitrustové pravidlá EÚ, povinnosťou Komisie bude konať tak, aby chránila európskych spotrebiteľov a spravodlivú hospodársku súťaž na európskych trhoch.

Doplňujúce oznámenie námietok v súvislosti s porovnávaním cien nadväzuje na oznámenie námietok vydané pre ten istý prípad v apríli 2015. Obe oznámenia námietok sú určené spoločnosti Google a jej materskej spoločnosti Alphabet. Zaslaním oznámenia námietok nie je nijako dotknutý výsledok vyšetrovania.

Porovnávanie cien

Komisia na základe oznámenia námietok vydaného v apríli 2015 a odpovede spoločnosti Google zo septembra 2015 vykonala ďalšie vyšetrovacie opatrenia. V dnešnom doplňujúcom oznámení námietok sa uvádza široké spektrum dodatočných dôkazov a údajov, ktoré potvrdzujú predbežný záver Komisie, že spoločnosť Google zneužíva dominantné postavenie tým, že systematicky zvýhodňuje vlastnú službu pre porovnávanie cien vo svojich výsledkoch všeobecného vyhľadávania. Tieto dodatočné dôkazy sa okrem iného vzťahujú na spôsob, akým Google zvýhodňuje svoju vlastnú službu pre porovnávanie cien vo vzťahu k podobným konkurenčným službám, vplyv privilegovaného zobrazovania webovej stránky vo výsledkoch vyhľadávania Google na jej návštevnosť a vývoj návštevnosti služby pre porovnávanie cien spoločnosti Google v porovnaní s konkurentmi. Komisia sa obáva, že používatelia nemusia v odpovedi na výrazy vyhľadávania vidieť najrelevantnejšie výsledky, čo je na úkor spotrebiteľov a podpory inovácií.

Viac..  Nová poradenská služba pomôže mestám pri plánovaní investícií

Komisia okrem toho podrobne preskúmala argument spoločnosti Google, že služby pre porovnávanie cien by nemali byť posudzované izolovane, ale spolu so službami, ktoré poskytujú obchodné platformy, ako sú napríklad Amazon alebo eBay. Komisia sa aj naďalej domnieva, že služby pre porovnávanie cien a obchodné platformy patria do samostatných trhov. V dnešnom doplňujúcom oznámení námietok sa v každom prípade konštatuje, že napriek tomu, že obchodné platformy sú súčasťou trhu, ktorý je ovplyvnený praktikami spoločnosti Google, služby pre porovnávanie cien tvoria značnú časť tohto trhu a konanie spoločnosti Google oslabilo alebo dokonca odsunulo na okraj jej najbližších konkurentov.

Komisia zaslaním doplňujúceho oznámenia námietok potvrdila svoj predbežný záver, pričom zároveň chránila práva spoločnosti Google na obhajobu tým, že jej poskytla možnosť formálne reagovať na dodatočné dôkazy. Spoločnosti Google a Alphabet majú 8 týždňov na to, aby odpovedali na doplňujúce oznámenie námietok.

AdSense

Komisia tiež spoločnosti Google zaslala oznámenie námietok týkajúce sa obmedzení, ktoré spoločnosť zaviedla v súvislosti so schopnosťou určitých webových stránok tretích strán zobrazovať reklamu vo vyhľadávaní pochádzajúcu od konkurentov Google.

Podľa predbežného stanoviska Komisie uvedeného v dnešnom oznámení námietok tieto praktiky umožnili spoločnosti Google chrániť dominantné postavenie v oblasti online reklamy vo vyhľadávaní. Spoločnosť tak zabránila existujúcim a potenciálnym konkurentom vrátane iných poskytovateľov internetového vyhľadávania a online reklamných platforiem vstúpiť do tejto obchodne dôležitej oblasti a rozvíjať sa v nej.

Spoločnosť Google umiestňuje reklamu vo vyhľadávaní nielen priamo na stránku vyhľadávača Google, ale tiež sprostredkovane na stránky tretích strán prostredníctvom platformy „AdSense for Search“ („sprostredkovanie online reklamy vo vyhľadávaní“). Medzi ne patria webové stránky online maloobchodných predajcov, telekomunikačných operátorov a novín. Uvedené stránky obsahujú vyhľadávacie okienko pomocou ktorého používatelia hľadajú informácie. Zakaždým, keď používateľ zadá hľadaný výraz, zobrazí sa okrem výsledkov vyhľadávania aj reklama vo vyhľadávaní. Ak klikne na túto reklamu, spoločnosť Google, ako aj tretia strana, získajú províziu.

Komisia v tomto štádiu zastáva názor, že spoločnosť Google má dominantné postavenie na trhu sprostredkovania reklamy vo vyhľadávaní v Európskom hospodárskom priestore (EHP), s podielom na trhu okolo 80 % za posledných 10 rokov. Veľký podiel príjmov spoločnosti Google zo sprostredkovania reklamy vo vyhľadávaní pochádza z jej dohôd s obmedzeným počtom významných tretích strán, nazývaných „priami partneri“. Komisia sa obáva, že uvedené dohody spoločnosti Google s priamymi partnermi sú v rozpore s antitrustovými pravidlami EÚ, pretože stanovujú tieto podmienky:

O dac

Odporúčame pozrieť

utecenecka kriza, migranti

Riadenie migrácie je veľkou výzvou, ktorá vyžaduje finančné investície

Pred tematickou diskusiou vedúcich predstaviteľov EÚ o migrácii, ktorá sa uskutoční 14. decembra, Komisia predkladá …