EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DEPONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Inštitúcie EÚ by mali zjednodušiť uchádzanie sa o zákazky, tvrdia audítori

Inštitúcie EÚ by mali zjednodušiť uchádzanie sa o zákazky, tvrdia audítori

Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov by inštitúcie EÚ mali urobiť viac, aby firmám pomohli nájsť ponúkané zákazky, o ktoré by sa mohli uchádzať. Audítori žiadajú obmedzenie byrokracie v súvislosti s verejným obstarávaním EÚ a vytvorenie novej online platformy pre zákazky zo všetkých inštitúcií.

Audítori skúmali, nakoľko inštitúcie sprístupnili svoje verejné zákazky. Zistili, že systémy riadenia a kontroly sú dôkladné a znižujú riziko chýb, ktoré by inak mohli odradiť firmy od účasti a zamedziť spravodlivé zaobchádzanie s nimi. Pri revízii pravidiel v roku 2015 však inštitúcie neuľahčili tento prístup zjednodušením pravidiel a vysvetlením nejasných oblastí v najväčšom možnom rozsahu. Verejné obstarávanie hlavnými inštitúciami EÚ – Európskou komisiou, Európskym parlamentom, Radou a Európskou centrálnou bankou – malo v roku 2014 hodnotu 4 mld. EUR.

Inštitúcie EÚ by mali urobiť viac, aby pomohli firmám – najmä malým a stredným podnikom – a to znížením byrokracie do najväčšej možnej miery a odstránením zbytočných prekážok, ktorým čelia tí, čo chcú zistiť, aké zákazky sú v ponuke,“ uviedol Alex Brenninkmeijer, člen Európskeho dvora audítorov zodpovedný za túto správu.

Audítori tvrdia, že väčšina inštitúcií nemala vo zvyku konzultovať pred začatím oficiálneho postupu obstarávania s účastníkmi trhu. Okrem toho sa zákazky mohli častejšie rozdeliť na viacero častí s cieľom stimulovať účasť, čo by malo pozitívny účinok z hľadiska prístupu hospodárskych subjektov, akými sú aj malé a stredné podniky (MSP). Audítori tiež konštatujú, že príležitosti na získanie verejnej zákazky v inštitúciách neboli na internete dobre viditeľné. Dostupné informácie sú neucelené a roztrúsené na mnohých webových stránkach. Funkcia vyhľadávania v databáze Tenders Electronic Daily neposkytuje vždy uspokojivé výsledky a nástroje na elektronické predkladanie ponúk neboli zatiaľ zavedené uceleným a harmonizovaným spôsobom.

Viac..  Europoslanci spojili svoje sily proti nelegálnym obchodom s voľne žijúcimi zvieratami

Pre firmy, ktoré sa domnievajú, že zaobchádzanie s nimi nebolo spravodlivé, je ťažké dosiahnuť rýchle preskúmanie ich sťažností a náhradu za škody. Informácie o výsledkoch výziev na predkladanie ponúk nie sú dostupné takým spôsobom, ktorý by umožnil účinné monitorovanie zo strany verejnosti.

Audítori predkladajú tieto hlavné odporúčania:

• Inštitúcie EÚ by mali spoločne vytvoriť online jednotné kontaktné miesto pre verejné obstarávanie, kde by uchádzači mohli nájsť všetky potrebné informácie a komunikovať s inštitúciami. Mali by zriadiť jeden verejný archív informácií týkajúcich sa predchádzajúcich verejných zákaziek a všetky právne predpisy v oblasti verejného obstarávania by sa mali skonsolidovať do jedinej príručky pravidiel.

• Účasť MSP by sa mala otvorene podporiť.

• Inštitúcie by mali využívať predbežné trhové konzultácie, kedykoľvek je to vhodné, s cieľom informovať firmy o svojich plánoch.

• Vo vhodných prípadoch by zákazky mali byť rozdelené na časti s cieľom zvýšiť účasť.

• Komisia by mala navrhnúť mechanizmus rýchleho a nezávislého preskúmania sťažností firiem, ktoré sa domnievajú, že sa s nimi nezaobchádzalo spravodlivo.

• Európsky úrad pre boj proti podvodom by mal informovať o obvineniach, ktoré sa vyšetrujú, ako aj o výsledkoch týchto vyšetrovaní.

O dac

Odporúčame pozrieť

Iuliu Winker

EÚ chce, aby si firmy pri dovoze nerastov dávali pozor na to, odkiaľ pochádzajú

Cín, volfrám, tantal alebo zlato. Nerasty, ktoré používame pri výrobe smartfónov alebo áut, sú častokrát …