EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / EÚ prijala nové pravidlá, ktoré umožnia lepšiu ochranu pred škodcami rastlín

EÚ prijala nové pravidlá, ktoré umožnia lepšiu ochranu pred škodcami rastlín

Novým nariadením sa napomôže boju proti škodcom a chorobám rastlín prostredníctvom lepšieho dohľadu a včasnej eradikácie prienikov nových škodcov. Bude možné lepšie vymedziť najnebezpečnejších škodcov („karanténnych škodcov“) a rozdeliť ich medzi „prioritných škodcov“, ktorí budú podliehať prísnejším pravidlám, pokiaľ ide o eradikáciu a informovanie verejnosti, a teda sa na ne bude vzťahovať väčšia finančná podpora EÚ, a iných karanténnych škodcov.

Novými pravidlami sa rozšíri, zjednoduší a harmonizuje súčasný systém rastlinných pasov, ktorý je potrebný pri každom premiestňovaní medzi profesionálnymi prevádzkovateľmi v rámci EÚ. Od príslušných profesionálnych prevádzkovateľov sa zároveň bude vyžadovať, aby boli zapísaní v registri s cieľom zabezpečiť jednoduchšiu kontrolu a lepšiu vysledovateľnosť.

Nové nariadenie tiež obsahuje opatrenia na boj proti škodcom z krajín mimo EÚ so zameraním na prístup založený na vyhodnotení rizika.

Viac..  Komunálny odpad: Ako s ním hospodária Európania?

Prijatím pozície Rady v prvom čítaní sa potvrdila dohoda s Európskym parlamentom z decembra 2015, ktorú schválil Coreper v máji 2016. Aby bolo možné tento postup ukončiť, Európsky parlament musí ešte schváliť uvedený právny akt v druhom čítaní. Nariadenie má nadobudnúť účinnosť začiatkom roku 2017 a začne platiť po uplynutí trojročného obdobia po nadobudnutí účinnosti.

O dac

Odporúčame pozrieť

rastliny, skodci

Škodlivé organizmy z tretích krajín spôsobujú v Európe vážne ekonomické a hospodárske škody

Slovenský grorezort pripravil návrh nariadenia vlády o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých …