EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Európska komisia predstavila nový balík opatrení na zníženie uhlíkových emisií

Európska komisia predstavila nový balík opatrení na zníženie uhlíkových emisií

Zatiaľ čo celosvetový sociálno-ekonomický model sa mení v nadväznosti na parížsku dohodu o zmene klímy, ktorá predstavuje impulz na prechod smerom k modernému a nízkouhlíkovému hospodárstvu, Komisia sa snaží zachovať konkurencieschopnosť EÚ. Návrhy stanovujú jasné a spravodlivé usmerňujúce zásady pre členské štáty, aby sa pripravili na budúcnosť a Európa zostala konkurencieschopná. Ide o neoddeliteľnú súčasť energetickej únie a výhľadovej politiky v oblasti zmeny klímy.

V roku 2014 sa členské štáty EÚ dohodli na jasnom záväzku: do roku 2030 kolektívne znížiť emisie skleníkových plynov aspoň o 40 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 vo všetkých odvetviach hospodárstva. Návrhy obsahujú záväzné ročné ciele v oblasti emisií skleníkových plynov pre členské štáty v období od roku 2021 do roku 2030 pre odvetvia dopravy, stavebníctva, poľnohospodárstva, nakladania s odpadom, využívania pôdy a lesného hospodárstva, ktorými sa prispeje k opatreniam EÚ v oblasti zmeny klímy. Nový rámec vychádza zo zásad spravodlivosti, solidarity, nákladovej účinnosti a environmentálnej integrity. Dotknuté sú všetky členské štáty, keďže hlavne ony budú rozhodovať o tom, ako zrealizovať opatrenia na splnenie dohodnutých cieľov na rok 2030. Komisia tiež prekladá stratégiu nízkoemisnej mobility, čím sa vydáva na cestu rozvoja celoeurópskych opatrení upravujúcich vozidlá s nízkymi a nulovými emisiami a alternatívne nízkoemisné palivá.

Podpredseda EÚ zodpovedný za energetickú úniu Maroš Šefčovič uviedol: „Energetická únia už teraz prináša svoje ovocie.Spolu s navrhovanou reformou systému obchodovania s emisiami z minulého roka a dnešným návrhom týkajúcim sa cieľov znižovania emisií skleníkových plynov pre členské štáty sa nám podarilo zakotviť rámec politiky v oblasti klímy a energetiky na roku 2030 aj do právnych predpisov. Zároveň sa náš dopravný systém istým krokom vydáva smerom k nulovým emisiám. Dnešný balík je dôkazom, že mobilizujeme všetky naše politiky v záujme konkurencieschopného, obehového a nízkouhlíkového hospodárstva, ktoré sme prisľúbili v stratégii energetickej únie.“

Podpredseda Komisie pre pracovné miesta, rast, investície a konkurencieschopnosť Jyrki Katainen vyhlásil: „Táto stratégia nie je len o doprave a emisiách. Mala by sa vnímať ako ďalší prvok nášho úsilia o modernizáciu európskej ekonomiky a posilnenie nášho vnútorného trhu. Vymedzuje kľúčové priority na ceste k nízkoemisnej mobilite a poskytuje jasné usmernenia pre budúcich investorov. Prispieva k našim cieľom, ktoré sa v priebehu času nemenia – chceme vytvoriť podmienky, vďaka ktorým náš priemysel bude konkurencieschopnejší a dokáže poskytovať kvalitné pracovné miesta.“

Komisár EÚ pre oblasť klímy a energetiky Miguel Arias Cañete povedal: „EÚ si stanovila ambiciózny cieľ zníženia emisií a ja som presvedčený, že ho dosiahneme, ak všetky členské štáty spoja sily. Vnútroštátne záväzné ciele, ktoré navrhujeme, sú spravodlivé, flexibilné a realistické. Vytvárajú vhodné stimuly na uvoľnenie investícií v odvetviach, akými sú napríklad doprava, poľnohospodárstvo, stavebníctvo či nakladanie s odpadom. Týmito návrhmi chceme dať najavo, že sme nezaháľali a že dodržiavame sľuby.“

Komisárka EÚ pre dopravu Violeta Bulcová sa vyjadrila: „Štvrtina emisií skleníkových plynov v Európe pochádza z dopravy, ktorá je hlavným zdrojom znečistenia vzduchu. Prechod na nízkoemisnú mobilitu je preto mimoriadne dôležitý, ak má EÚ dosiahnuť svoje ambiciózne klimatické ciele a zlepšiť kvalitu života v našich mestách. Predstavuje tiež príležitosť zmodernizovať hospodárstvo EÚ a udržať konkurencieschopnosť európskeho priemyslu. Stratégia, ktorú sme prijali, predstavuje plán, ako dosiahnuť nízkoemisnú mobilitu, a bude impulzom na naplnenie tohto zámeru.“

Viac..  Problém kvality potravín sa týka tretiny krajín EÚ

O dac

Odporúčame pozrieť

Komisia vydáva odporúčania na zlepšenie fungovania štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ a USA

Európska komisia zverejnila prvú výročnú správu o fungovaní štítu na ochranu osobných údajov medzi EÚ …