Až tri štvrtiny Európanov si želajú, aby EÚ riešila nezamestnanosť viac ako doteraz

Miera nezamestnanosti v EÚ stále zostáva nad 8%. Nedávny prieskum Eurobarometer ukázal, že až tri štvrtiny Európanov si želajú, aby EÚ na riešenie tejto situácie robila viac ako doteraz. Predseda parlamentného výboru pre zamestnanosť Thomas Händel v reakcii na výsledky prieskumu vyzval európskych lídrov k tomu, aby sa postarali o investície a vysokokvalitné a udržateľné pracovné miesta.

Nezamestnanosť je v súčasnosti najnižšia od jari 2009, klesla na úroveň 8,6%. Mladí ľudia sú však na tom o poznanie horšie – nezamestnaných ich je až 18,6%. Situácia je odlišná i v jednotlivých štátoch, najlepšie je na tom Česko (4%) a najhoršie Grécko (24%). Na Slovensku je to o čosi viac ako európsky priemer – rovných 10%.

Riešenie nezamestnanosti je pre občanov druhou najdôležitejšou prioritou, ktorej by sa mala EÚ venovať. Na prvom mieste sa ocitol boj proti terorizmu. Vyplýva to z výsledkov nedávneho prieskumu Eurobarometer na objednávku Európskeho parlamentu. Až 77% z 28 tisíc opýtaných si želá, aby EÚ v tejto oblasti podnikla dôraznejšie kroky (na Slovensku 73%), pričom 69% považuje súčasné opatrenia za nedostatočné.

„Výsledky ukazujú, že pôvodný cieľ EÚ – zastaviť vojnu – už nestačí. EÚ sa teraz musí zamerať na sociálnu spravodlivosť a skoncovať s nezamestnanosťou a chudobou. Jedna zo štyroch osôb žije na prahu alebo pod prahom chudoby, nezamestnanosť mladých je i naďalej neprijateľne vysoká, zatiaľ čo nárast nestabilných pracovných miest vedie ľudí k pochybnostiam o tom, že hospodárska spolupráca vedie k prosperite,“ okomentoval výsledky prieskumu predseda výboru EP pre zamestnanosť Thomas Händel.

Viac..  Európsky parlament schválil kontroverzný zákon pre odhaľovanie sexuálneho zneužívania detí na internete

Ako sa EÚ snaží riešiť nezamestnanosť?

Riešenie dlhodobej nezamestnanosti je jednou z top priorít Junckerovej komisie. Stratégia 2020 obsahuje ciele týkajúce sa zlepšenia mobility mladých, inovácií, vzdelávania a sociálneho začlenenia. Do konca toho desaťročia by tak EÚ chcela vytiahnuť z chudoby minimálne 20 miliónov Európanov.

EÚ sa v súčasnosti snaží vylepšiť pracovný portál EURES pre firmy aj uchádzačov o prácu a to tak, aby ponuka a dopyt po pracovných miestach do seba lepšie zapadali. Aktualizáciu portáli podporili vo februári 2016 aj poslanci Európskeho parlamentu.

Okrem toho v EÚ existuje aj iniciatíva na podporu zamestnanosti mladých ľudí, ktorá sa zameriava na mladých ľudí, ktorí neštudujú, nepracujú, ani sa nezúčastňujú na odbornej príprave. Ľuďom, ktorí stratili prácu v dôsledku toho, keď veľké firmy rušia alebo znižujú výrobu v EÚ, pomáha Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii.

Počas júlového plenárneho zasadnutia poslanci prijali uznesenie, v ktorom požadujú aktualizáciu dlhodobého finančného plánu v záujme boja proti nezamestnanosti, predovšetkým v radoch mladých ľudí. V júni Komisia zverejnila svoju agendu pre zručnosti, ktorej cieľom je zvýšiť zamestnateľnosť uchádzačov o prácu.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

V únii je už proti koronavírusu plne zaočkovaná viac ako polovica dospelých

Proti koronavírusu je už plne zaočkovaných 200 miliónov Európanov, teda viac ako polovica dospelej populácie …