EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Ján Figeľ žiada slovenský parlament o prijatie Deklarácie o genocíde na Blízkom východe
Jan Figel
Ján Figeľ. PHOTO: archív JF.

Ján Figeľ žiada slovenský parlament o prijatie Deklarácie o genocíde na Blízkom východe

Na území Iraku a Sýrie, obsadenom militantmi z takzvaného Islamského štátu, prebieha masové vraždenie a likvidácia kresťanov, jezídov a iných náboženských a etnických menšín. Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo EÚ Ján Figeľ preto dnes odovzdal predsedovi NR SR Andrejovi Dankovi osobný list, v ktorom mu odporúča, aby slovenský parlament prijal počas predsedníctva v Rade EÚ Deklaráciu o genocíde na Blízkom východe.

Vážený pán predseda,

dovoľujem si Vás osloviť ako občan, ktorý si ctí svoje slovenské korene a univerzálne, základné hodnoty, ako politik so skúsenosťami zo slovenského parlamentu a ako v súčasnosti prvý Osobitný vyslanec pre podporu slobody náboženstva alebo viery mimo Európskej únie.

Slovenská republika je predsedajúca krajina Rady EÚ. Je to naša premiéra v EÚ. Spoločne nám záleží na dobrých výsledkoch slovenského predsedníctva a na pozitívnom prínose Slovenska pre riešenie pálčivých problémov a veľkých výziev tejto doby nielen v Európe. Súčasťou našej zodpovednosti je úsilie o viac spravodlivosti vo svete. Rád by som preto upriamil Vašu pozornosť na jeden z ťaživých problémov súčasného svetového výboja. Je ním rastúci tlak na slobodu myslenia, presvedčenia, svedomia, náboženstva alebo viery, ktorý znamená novodobé formy prenasledovania a diskriminácie. Pritom táto Sloboda je základom dôstojnosti a práv človeka. Najhorším je stav na Blízkom východe. Na území Iraku a Sýrie obsadenom militantami z tzv. Islamského štátu/Daesh prebieha masové vraždenie a likvidácia kresťanov, jezídov a inych náboženských a etnických menšín. Táto brutálna likvidácia je cielená, systematická a dlhodobá. V roku 2003 žilo na území dnešného Iraku viac ako 1,4 milióna kresťanov; dnes ich je tam menej ako 260 tisíc. V Sýrii pred vypuknutím ozbrojeného konfliktu v roku 2011 žili 2 milióny kresťanov; dnes ich tam žije menej ako milión. Podľa mnohých odborníkov i podľa mojich poznatkov toto prenasledovanie spĺňa kvalifikáciu zločinu zločinov — genocídy, ako ju od r. 1948 definuje Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorého zmluvnou stranou je Slovenská republika. Kým v minulosti pri iných obdobných tragických udalostiach boli tieto skrývané a zatajované pred medzinárodnou verejnosťou, dnes sa militantní fundamentalisti z organizácie Islamský štát/Daesh vystatujú masovými popravami nevinných v priamom prenose a na mediálnych záznamoch, aby tak šírili svoju ideológiu, nenávistné posolstvá a strach. Dôkazy vidí a pozná celý svet. Preto sa obraciam na poslancov NR SR a na Vás ako jej predsedu s výzvou a návrhom, aby sa k tomuto tragickému vývoju v bezprostrednom susedstve Európy vyjadril slovenský parlament jasným a zásadným politickým stanoviskom.

Viac..  Európsky parlament chce zvýšiť budúci rozpočet programu Erasmus+

Viaceré vyspelé krajiny sa k opísanému vývoju v nedávnej dobe veľmi vážne postavili. Urobil tak Kongres Spojených štátov amerických, britský parlament a austrálsky parlament. Začiatkom tohto roku pomenovalo zločinný vývoj na Blízkom východe ako genocídu Parlamentné zhromaždenie Rady Európy. 4. februára prijal rezolúciu aj Európsky parlament (text v prílohe, link v dodatku). Rezolúcia žiada medzinárodné spoločenstvo o konkrétne kroky na pôde OSN. Totiž existencia a uznanie genocídy znamená aj priamu povinnosť konať tak, aby bola zastavená a nepokračovala, aby bola obetiam prenasledovania poskytnutá nevyhnutná a účinná pomoc a aby boli súdne stíhaní páchatelia genocídy. Rezolúcia tiež vyzvala Európsku úniu na vytvorenie postu Osobitného predstaviteľa pre náboženskú slobodu vo svete. Pre EÚ a pre naše spoločné medzinárodné pôsobenie bol týmto vyslaný dôležitý a dlho očakávaný signál. Je to však len prvý a nepostačujúci krok.

O dac

Odporúčame pozrieť

Irak

EÚ začala novú civilnú misiu SBOP v Iraku

Misia sa zameria na poskytovanie pomoci irackým orgánom pri vykonávaní civilných aspektov irackej národnej bezpečnostnej stratégie. …