Pierre Moscovici. PHOTO: © European Union 2016

Rada poslúchla Komisiu. Zrušila pokuty pre Španielsko a Portugalsko

Rada EÚ v rámci Paktu stability a rastu zrušila pokuty pre Španielsko a Portugalsko za to, že neprijali účinné opatrenia na nápravu nadmerných deficitov. Namiesto pokút prijala odporúčania Komisie a stanovila pre krajiny nové rozpočtové postupy.

Prvotné rozhodnutie Rady bolo udelenie pokuty do výšky 0,2 % HDP za neprijatie opatrení. Odporúčania Komisie ale spočívali v zrušení pokuty, predovšetkým kvôli preukázanej snahe krajín o reformné opatrenia v súlade s Paktom stability a rastu. Napriek tomu, že toto odporúčanie nebolo záväzné, Rada sa rozhodla ho prijať.

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici povedal: Toto rozhodnutie odráža inteligentné uplatňovanie Paktu stability a rastu. Nové fiškálne cesty prispejú k posilneniu oboch ekonomík aj eurozóny. Stabilita a rast vyžadujú silné odhodlanie dať do poriadku verejné financie. Komisia posúdi opatrenia prijaté Španielskom a Portugalskom v najbližších mesiacoch v súvislosti s nadmerným deficitom a analýzou návrhov rozpočtových plánov na rok 2017.”

Rada však vyzvala obe krajiny na zníženie svojich deficitov, a to Španielsko na 4,6 % HDP v roku 2016 a na 3,1 % HDP na rok 2017. V prípade Portugalska je to v roku 2016 HDP na 2,5 %. V prípade, že to bude nutné požaduje Rada, aby prijali krajiny ďalšie nevyhnutné opatrenia.

Viac..  Robert Hajšel: Cenový skok energií a protiopatrenia dominujú

O vik

Avatar

Odporúčame pozrieť

Španielsko zaradilo Bratislavský kraj a východ Slovenska medzi oblasti s vysokým rizikom nákazy

Španielsko zaradilo Slovensko do zoznamu štátov s vysokým rizikom nákazy. Medzi problematické oblasti zaradil východné …