Európska únia je najväčším svetovým poskytovateľom humanitárnej pomoci

Každý rok 19. augusta sa Európska únia pridáva k tým, ktorí vyjadrujú úctu neoceniteľnému prínosu humanitárnych pracovníkov, ktorí každý deň riskujú svoje životy pri zachraňovaní životov druhých. V rámci svetového humanitárneho dňa si pripomíname výročie bombového útoku na ústredie OSN v irackom Bagdade v roku 2003, pri ktorom zahynulo 22 humanitárnych pracovníkov.

Vedúce postavenie v oblasti humanitárnej pomoci v období bezprecedentnej krízy

Spolu s finančnými prostriedkami, ktoré poskytujú jednotlivé členské štáty, je Európska únia najväčším svetovým poskytovateľom humanitárnej pomoci.

Humanitárna pomoc z rozpočtu EÚ v roku 2015 pomohla celkovo viac než 134 miliónom ľudí postihnutých prírodnými katastrofami alebo konfliktmi vo viac než 80 krajinách na celom svete.

Európska komisia prijala na rok 2016 zatiaľ najvyšší počiatočný rozpočet na humanitárnu pomoc vo výške 1,1 miliardy EUR. Tento rekordne vysoký rozpočet bol navrhnutý na základe zvyšujúcich sa celosvetových humanitárnych potrieb vyvolaných stúpajúcim počtom utečencov a vysídlených osôb v dôsledku ozbrojených konfliktov, narastajúceho vplyvu prírodných katastrof, zmeny klímy a hospodárskej krízy.

Napriek tomu, že prírodné katastrofy ako zemetrasenie v Nepále postihli v roku 2015 milióny ľudí, najväčšou príčinou humanitárnych potrieb boli ozbrojené konflikty.

Minulý rok bol poznačený štyrmi závažnými núdzovými situáciami (Sýria, Irak, Jemen a Južný Sudán), ktoré mali podľa noriem OSN najvyššiu krízovú úroveň. V roku 2015 bola zaznamenaná najvyššia úroveň núteného vysídľovania obyvateľstva od čias druhej svetovej vojny.

V dôsledku toho je veľká časť humanitárnej pomoci EÚ určená utečencom a vysídleným osobám, pričom v roku 2015 Európska komisia poskytla viac ako 1 miliardu EUR, resp. približne 73 % svojho ročného rozpočtu na humanitárnu pomoc v rámci projektov na pomoc utečencom a vnútorne vysídleným osobám. Najväčšiu časť humanitárnej pomoci pre utečencov predstavuje potravinová pomoc a výživa (47 %). Ďalšími hlavnými oblasťami sú zdravotná starostlivosť (13 %), voda, sanitácia a hygiena (10 %), prístrešia a nepotravinový materiál (9 %), ako aj ochrana (8 %).

Vzhľadom na tieto bezprecedentné humanitárne krízy, ktoré nastali v roku 2015, Európska komisia zamerala svoju humanitárnu pomoc na tých, ktorí ju najviac potrebujú a sú najzraniteľnejší, a to prostredníctvom posilnenia svojej politickej reakcie. Na vôbec prvom Svetovom humanitárnom samite v máji 2016 EÚ uvítala spustenie tzv. „veľkej dohody“ ktorá má za cieľ presmerovať počas nasledujúcich piatich rokov najmenej 1 miliardu dolárov do prvej línie humanitárnej činnosti, teda tam, kde je to najviac potrebné.

Viac..  Ivan Štefanec: Zatváranie hraníc je škandalózne a ide proti princípom voľného pohybu

Každá humanitárna pomoc je nestranná a nezávislá, a poskytuje sa mimovládnym a medzinárodným organizáciám, Organizácii Spojených národov a spoločnostiam Červeného kríža.

Humanitárni pracovníci: čoraz nebezpečnejšie zamestnanie

V posledných dvoch desaťročiach sa humanitárne výzvy stávajú stále zložitejšími a humanitárne organizácie čelia čoraz väčším problémom pri získavaní prístupu k ľuďom v núdzi. Za posledných 19 rokov sa takmer 4000 humanitárnych pracovníkov stalo obeťami závažných útokov a viac ako jedna tretina z nich prišla o život. Väčšinu obetí útokov predstavujú ľudia slúžiaci vo svojich vlastných krajinách.

Napriek tomu, že sa počet útokov na humanitárnych pracovníkov v období rokov 2013 až 2015 znížil, neznamená to, že sa toto povolanie sa stalo bezpečnejším. Počet útokov sa totiž znížil preto, lebo humanitárnych pracovníkov, ktorí mohli byť nasadení do terénu bolo v dôsledku nestabilnej bezpečnostnej situácie menej. V prípade, že humanitárne organizácie budú z dôvodu neistoty nútené v nebezpečných regiónoch prerušiť alebo úplne zastaviť svoju činnosť, je možné, že milióny ľudí v núdzi zostanú bez pomoci, ktorá často znamená záchranu života.

Útoky proti humanitárnym pracovníkom sú zjavným porušením medzinárodného humanitárneho práva, ktorého cieľom je obmedziť vplyv ozbrojených konfliktov na civilné obyvateľstvo. Toto právo vymedzuje zodpovednosť štátnych a neštátnych subjektov počas ozbrojeného konfliktu a základné otázky, ako napr. právo na humanitárnu pomoc, ochrana civilného obyvateľstva vrátane zdravotníckych a humanitárnych pracovníkov, ako aj ochrana práv zraniteľných skupín.

Zásady, ktorými sa riadi humanitárna činnosť – ľudskosť, nestrannosť, neutralita a nezávislosť – majú tiež svoj základ v medzinárodnom humanitárnom práve.

Európska únia je odhodlaná presadzovať rešpektovanie a dodržiavanie medzinárodného humanitárneho práva (MHP) na celom svete. Európska komisia tiež financuje odbornú prípravu v oblasti MHP pre civilný a vojenský personál zapojený do operácií krízového riadenia EÚ.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

bilcik

Vladimír Bilčík: Cestu k normálnemu životu máme už len vo vlastných rukách

Vďaka Európskej únii máme na Slovensku toľko vakcín, aby sa mohol dať zaočkovať každý, kto …