EÚ vyhrala spor týkajúci sa zákazu dovozu bravčového mäsa do Ruska

Panel Svetovej obchodnej organizácie (WTO) vyhlásil ruský zákaz dovozu živých ošípaných, čerstvého bravčového mäsa a iných výrobkov z ošípaných z EÚ za nezákonný z hľadiska pravidiel medzinárodného obchodu.

Rozhodnutie sa týka zákazu, ktorý Rusko prijalo začiatkom roka 2014 z dôvodu obmedzeného počtu prípadov afrického moru ošípaných v oblastiach EÚ blízko hraníc s Bieloruskom.

Panel poukázal na to, že odmietanie Ruska akceptovať dovoz určitých výrobkov z EÚ a prispôsobiť tomu osvedčenia o dovoze z EÚ do Ruska vedie k zákazu dovozu z celej EÚ. Toto opatrenie nie je založené na príslušných medzinárodných normách a je v rozpore s Dohodou WTO o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení. Panel vyjadril rovnakú kritiku, pokiaľ ide o individuálne ruské zákazy dovozu z Poľska, Litvy a Estónska.

Rozhodnutie je silným signálom pre Rusko a všetkých členov WTO, pokiaľ ide o ich povinnosť dodržiavať medzinárodné normy, v tomto prípade zásadu regionalizácie (ktorá by umožňovala obchod z jednotlivých oblastí krajiny, ktoré sú uznané za oblasti bez výskytu škodcov alebo chorôb, a to aj v prípade, že zdravotný štatút zvyšku krajiny nie je priaznivý), ako aj požiadavku na vykonanie posúdenia rizika na základe vedeckých dôkazov. Panel zdôraznil, že členovia WTO môžu uplatňovať svoje právo na určenie primeranej úrovne sanitárnej ochrany a na zodpovedajúce obmedzenie dovozu na základe sanitárnych hľadísk iba vtedy, ak je to v súlade s pravidlami WTO.

EÚ má jeden z najúčinnejších systémov ochrany zdravia zvierat a bezpečnosti potravín na svete, ktorý je okrem iného charakterizovaný vysokými mierami detekcie a prísnymi pravidlami riadenia rizík. Dnešné rozhodnutie potvrdzuje, že opatrenia, ktoré Rusko prijalo voči EÚ, majú len málo do činenia so skutočnými sanitárnymi alebo zdravotnými rizikami. Výrobky z EÚ sú bezpečné a žiadna krajina preto nemusí zachovávať neodôvodnené obmedzenia dovozu.

Viac..  Londýn žiada Európsku úniu o zmenu postbrexitovej dohody

Pri väčšine výrobkov, o ktoré ide v tomto prípade, je obchod aj naďalej obmedzovaný politicky motivovaným zákazom týkajúcim sa agropotravinárskych výrobkov z EÚ, ktorý Rusko prijalo v auguste 2014. Zistenia panelu však majú systémový význam, keďže Rusku pripomínajú jeho medzinárodné záväzky a to, že ich nemožno svojvoľne ignorovať.

EÚ bude naďalej využívať postupy WTO s cieľom zabezpečiť účinné dodržiavanie pravidiel medzinárodného obchodu. Urovnávanie sporov v rámci WTO zostáva najúčinnejším spôsobom riešenia významných obchodných prekážok, a tým aj zvyšovania právnej istoty a predvídateľnosti v obchode.

Protekcionistický postoj Ruska má vplyv na celý rad ďalších hospodárskych odvetví. V nedávnej minulosti EÚ iniciovala postupy WTO v súvislosti s rôznymi obchodnými prekážkami zo strany Ruska vrátane recyklačných poplatkov za vozidlá, nadmerných ciel na papier a iné výrobky a antidumpingových ciel na ľahké komerčné vozidlá.

Proti správe panelu sa možno odvolať do 60 dní. Ak sa odvolanie nepodá v tejto lehote, správa sa prijme a Rusko bude povinné dodržiavať tieto odporúčania.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

Aspoň jednu dávku vakcíny dostalo 70 % dospelých občanov únie, oznámila EK

Sedemdesiat percent dospelých v Európskej únii (EÚ) dostalo aspoň jednu dávku vakcíny proti koronavírusu. V …