EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / PONUKA PRÁCE/STÁŽÍ V EÚ / Ako byť úspešný pri čerpaní eurofondov?
rudolf
Ján Rudolf, odborník na eurofondy.

Ako byť úspešný pri čerpaní eurofondov?

Školenie pre mestá, obce a podnikateľov v košickom kraji!

Piatok 23.septembra 2016 o 9.00 hod. Hotel Košice

Pozývame Vás na školenie s expertom na eurofondy Jánom Rudolfom, o možnostiach a podmienkach čerpania eurofondov, ktoré sa uskutoční v piatok 23. septembra 2016 v Košiciach, o 9.00 hod v Hoteli Košice. Školenie je určené pre obce, mestá ich rozpočtové a príspevkové organizácie, ako aj školy a škôlky. Je vhodné aj pre podnikateľov – živnostníkov, výrobné podniky, ako aj pre neziskové organizácie a občianske združenia.

Cieľom školenia je oboznámiť sa s možnosťami získania podpory, pochopiť podmienky čerpania eurofondov a zároveň získať poznatky, ako napísať dobrý projekt a byť úspešný v získaní financií z fondov EÚ.

Program školenia:

1. Na čo slúžia eurofondy a ako ich správne čerpať?

2. Ako byť pri čerpaní eurofondov úspešný?

3. Ako má vyzerať dobrý projekt?

4. prestávka – občerstvenie

5. Možnosti čerpania pre verejný, súkromný a neziskový sektor

6. Diskusia a odpovede na otázky účastníkov školenia 

Kapacita školenia je obmedzená na 50 účastníkov. Poplatok je 39 €. Prihlásiť sa môžete cez nasledujúci odkaz na formulár:

http://skolenia.janrudolf.sk

Po prihlásení Vám budú zaslané podrobnejšie informácie aj spôsob platby. Tešíme sa na Vás.

Viac..  Si v sociálnych sieťach ako doma a nemáš problém s písaním článkov v cudzom jazyku? Spoločnosť CEEREAL ponúka jedinečnú možnosť v budovaní kariéry!

O red

Odporúčame pozrieť

Stefanec

Ivan Štefanec: Európsky rozpočet by po roku 2020 nemal klesať

Podľa europoslanca a vedúceho slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivana Štefanca (KDH) je dôležité, aby …

 • Miroslav Sabol

  Ako byť úspešný ? To je ako zlý vtip. Už z samotného zákona 528/2008 Z.z. ide o nemožný pojem nakoľko zákon používa rok až dva roky staré smernice. Zároveň sú len odcitované smernice, z toho vyplýva že sa nemôžeme čudovať prečo máme black out vnútroštátne fondy stopnuté. Zároveň pri úspešnom čerpaný a samotnej žiadosti potrebujete znalca vnútroštátnej a Európskej legislatívy ktorý dokáže uvedené nezrovnalosti po zákonnej stránke doslova upratať. Nakoľko je 90% šanca alebo 99% že dôjde k legislatívnemu zmätku napriek tomu že projekt je plne stotožnení s cieľmi Európskych fondov.

 • Miroslav Sabol

  A otázka na redakciu. Načo sú národné kontaktné body.

 • Miroslav Sabol

  Nakoľko ste mi zablokovalí príspevok uvedený akt som na hlásil na OLAFE. Pretože národné kontaktné body za to dostávajú prevádzkové granty, tak isto ich používate aj vy. Právne poučenie : Rozsah vnútorných vyšetrovaní
  Článok 4 nariadenia 883/2013 odkazuje na článok 1 (4) na účely určenia miery interných vyšetrovaní úradu v rámci inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr, ktoré stanovujú alebo na jej základe zmlúv.

  úrad vyšetruje

  údajné vážne pochybenie
  vzťahujúce sa k výkonu odbornej činnosti
  čo by predstavovalo zanedbanie povinnosti úradníkov a ostatných zamestnancov Európskej únie
  a ktoré sú mohlo by viesť k disciplinárnemu
  a / alebo trestné konanie.
  Úrad tiež skúma sa vkladajú nové záležitosti týkajúce sa úradníkov, ostatných zamestnancov, členov orgánov alebo inštitúcií, vedúci úradov alebo iných subjektov či zamestnancov:

  zanedbanie povinnosti členov orgánov a inštitúcií,
  hlavami úradov alebo agentúr
  alebo členov personálu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr, ktoré nie sú predmetom služobného poriadku.
  Vyšetrovanie sa zameriavajú priamo na zamestnancov v Európskej únii (EÚ) v najširšom slova zmysle bez rozdielu pre každý stupeň alebo funkcie: úradníkov, dočasných zamestnancov, vyslaných národných expertov, zmluvní zamestnanci, ostatné zamestnanca, ktorého pracovná zmluva sa riadi súkromným právom, tj Zamestnanci spoločných podnikov alebo niektorých agentúr a personálu subdodávateľa v budovách inštitúcií.

  Vyšetrovanie sa tiež zamerať na členov orgánov, vrátane tých, menovaný členskými štátmi alebo inými inštitúciami, najmä európski komisári, poslanci Európskeho parlamentu, európskemu ombudsmanovi, sudcovia a generálni advokáti Súdneho dvora Európskej únie, členovia rada guvernérov Európskej centrálnej banky, členovia Európskeho dvora audítorov, členov hospodárskeho a sociálneho výboru a členov rady guvernérov Európskej investičnej banky.

  Tu sú niektoré príklady vecí, ktoré sú predmetom vyšetrovania:

  nevykonanie projektov, na ktoré boli udelené granty;
  nezrovnalosti v tendroch;
  porušenie povinnosti mlčanlivosti a dôvernosti;
  nepravdivé vyhlásenia a / alebo sfalšovaných dokumentov;
  prinášať Únii zlú povesť tým porušuje zákony hostiteľskej krajiny;
  prijímať žiadne pokyny od členských štátov, nátlakových skupín či iných regionálnych, nadnárodných alebo medzinárodných inštitúcií;
  manipuláciu s postupy pre prijímanie zamestnancov;
  konflikt záujmov;
  prijímanie výhody a dary od fyzických osôb alebo subjektov a / alebo z nátlakových skupín;
  nepravidelné výdavky, ako je nesprávne použitie emisných kvót;
  ktoré by mohli obmedziť inštitúcii.
  Kto môže hlásiť vážne podozrenie OLAF?
  Akákoľvek fyzická alebo právnická osoba z Európy alebo akákoľvek iná časť sveta môže byť v akomkoľvek jazyku a anonymne alebo inak, podávali informácie OLAF o závažných priestupkoch súvisiacich s výkonom odbornej činnosti, ktoré boli spáchané člen personálu EÚ alebo členom európske inštitúcie, ak takéto informácie by mohli vyvolať vážne podozrenia z podvodu, korupcie alebo akéhokoľvek iného protiprávneho konania, ktoré by mohli mať vplyv na finančné záujmy únie.