EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKONOMIKA / Írsko poskytovalo spoločnosti Apple nezákonné daňové výhody

Írsko poskytovalo spoločnosti Apple nezákonné daňové výhody

Európska komisia dospela k záveru, že Írsko poskytovalo spoločnosti Apple neprimerané daňové výhody až 13 mld. EUR. Podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ ide o nezákonné konanie, pretože to spoločnosti Apple umožnilo platiť podstatne nižšie dane ako iné spoločnosti. Írsko teraz musí neoprávnenú pomoc vymáhať.

Komisárka Margrethe Vestager, zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže, uviedla: „Členské štáty nemôžu poskytovať daňové výhody vybraným spoločnostiam – podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ je to nezákonné. Vyšetrovanie Komisie dospelo k záveru, že Írsko udelilo nezákonné daňové výhody spoločnosti Apple, čo jej umožnilo platiť podstatne nižšie dane ako iné spoločnosti. V skutočnosti toto selektívne zaobchádzanie umožnilo spoločnosti Apple platiť skutočnú sadzbu dane z príjmu právnických osôb na zisky v Európe vo výške 1 % v roku 2003, ktorá klesla na 0,005 % v roku 2014.“

Na základe hĺbkového vyšetrovania štátnej pomoci spusteného v júni 2014 Európska komisia dospela k záveru, že dve záväzné daňové stanoviská vydané Írskom pre spoločnosť Apple zásadným spôsobom umelo znižovali dane, ktoré táto spoločnosť v Írsku od roku 1991 platila. Uvedenými stanoviskami došlo k schváleniu spôsobu stanovenia zdaniteľného zisku dvoch spoločností skupiny Apple so sídlom v Írsku (Apple Sales International a Apple Operations Europe), čo nezodpovedalo hospodárskej realite: takmer všetky zisky z predaja, ktoré tieto spoločnosti vykazovali, boli interne priradené „ústrediu“. Z posúdenia Komisie vyplynulo, že tieto „ústredia“ existovali len na papieri a nemohli takéto zisky vytvoriť. Zisky priradené „ústrediam“ nepodliehali zdaneniu v žiadnej krajine na základe osobitných ustanovení írskeho zákona o daniach, ktoré už neplatia. V dôsledku tejto metódy priradenia, ktorá bola schválená v záväzných daňových stanoviskách, spoločnosť Apple platila zo ziskov spoločnosti Apple Sales International skutočnú sadzbu dane z príjmu právnických osôb, ktorá klesla z 1 % v roku 2003 na 0,005 % v roku 2014.

Viac..  Zamestnanosť v EÚ prekročila úrovne spred krízy

Toto selektívne daňové zaobchádzanie so spoločnosťou Apple v Írsku je podľa pravidiel štátnej pomoci EÚ nezákonné, pretože spoločnosti Apple poskytuje značnú výhodu v porovnaní s ostatnými podnikmi, na ktoré sa vzťahujú tie isté vnútroštátne daňové predpisy. Komisia môže nariadiť vymáhanie nezákonnej štátnej pomoci za obdobie desiatich rokov pred prvou žiadosťou Komisie o informácie z roku 2013. Írsko teraz musí od spoločnosti Apple vymáhať nezaplatené dane za roky 2003 až 2014 vo výške až 13 mld. EUR, navýšené o úroky.

Daňové zaobchádzanie v Írsku v skutočnosti umožňovalo, aby sa spoločnosť Apple vyhla zdaneniu takmer všetkých ziskov z predaja svojich výrobkov na celom jednotnom trhu EÚ. To je dôsledkom rozhodnutia spoločnosti Apple vykazovať všetky predaje v Írsku a nie v krajinách, v ktorých boli dané výrobky skutočne predané. Táto štruktúra je však mimo rámec pôsobnosti pravidiel EÚ pre kontrolu štátnej pomoci. Ak by sa iné krajiny rozhodli od spoločnosti Apple požadovať, aby v rámci ich vnútroštátnych daňových predpisov zaplatila zo ziskov týchto dvoch spoločností v rovnakom období vyššie dane, znížila by sa tým suma, ktorú má Írsko vymáhať.

Daňová štruktúra spoločnosti Apple v Európe

O dac

Odporúčame pozrieť

utecenci

Azylová reforma EÚ: Kto odmietne utečencov, môže prísť o eurofondy

Členské štáty EÚ, ktoré odmietnu premiestniť na svoje územie žiadateľov o azyl, by mali mať …