Lajcak Bukurest
M. Lajčák v Bukurešti ako hosť na porade rumunských veľvyslancov. PHOTO: archív MZV.

Lajčák rokoval v Bukurešti o slovenskom predsedníctve aj aktuálnej situácii v EÚ

Minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák vystúpil v utorok v Bukurešti ako jediný zahraničný rečník na výročnej porade rumunských veľvyslancov, generálnych konzulov a riaditeľov kultúrnych inštitútov. Na podujatí sa zúčastnil na pozvanie rumunského rezortného kolegu Lazara Comănesca, s ktorým absolvoval aj bilaterálne rokovanie a následne spoločne vo verejnom parku v centre hlavného mesta odhalili bustu Alexandra Dubčeka. V rámci návštevy Rumunska prijal ministra M. Lajčáka aj prezident republiky Klaus Iohannis.

Vo svojom vystúpení pred najvyššie postavenými diplomatmi Rumunska sa minister M. Lajčák zameral na aktuálnu situáciu v Európskej únii a úlohy, ktoré z toho vyplývajú pre slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. V tomto kontexte sa venoval aj vnútorným a vonkajším výzvam, pred ktoré je európske spoločenstvo v súčasnosti postavené.

„Jedna z najdôležitejších otázok súčasnosti znie, ako sa dokážeme v Európe vysporiadať s existujúcimi problémami, priznať si ich skutočnú povahu a rozsah a mať odvahu vyriešiť ich,“ konštatoval minister M. Lajčák. Prvým krokom k hľadaniu odpovedí by mal byť podľa jeho slov už Bratislavský summit lídrov 27 členských krajín EÚ 16. septembra.

„V tomto procese bude potrebné zadefinovať nový prístup k európskemu projektu, aby aj po odchode jednej členskej krajiny a navzdory ostatným výzvam bol životaschopný, efektívny a zrozumiteľný pre občanov,“ zdôraznil minister M. Lajčák. Pripomenul tiež, že v diskusii a reflexii o budúcnosti EÚ musí byť priestor počúvať a rešpektovať názory všetkých členov.

Minister M. Lajčák po vystúpení pred rumunskými veľvyslancami rokoval s rezortným kolegom L. Comănescom, s ktorým sa sústredil na bilaterálne vzťahy a konkrétne zahranično-politické témy z európskej agendy ako je rozširovanie, susedská politika EÚ, regionálna spolupráca a migrácia.

Obaja ministri sa zhodli, že slovensko-rumunská spolupráca je na výbornej úrovni. „Aj táto návšteva v Bukurešti takmer presne po roku a opätovné pozvanie na výročnú poradu veľvyslancov je konkrétnym dôkazom našich výborných vzťahov a intenzívnych kontaktov,“ uviedol pred médiami minister M. Lajčák.

Pripomenul, že vzťahy Slovenska a Rumunska stoja na troch dlhodobých pilieroch: „Jedným je silné puto spoločnej histórie, keď Rumunsko zohralo dôležitú úlohu pri oslobodzovaní Slovenska od fašizmu a pri odmietnutí invázie vojsk Varšavskej zmluvy v roku 1968. Druhý pilier predstavuje naše členstvo v EÚ a NATO, kde nás spájajú rovnaké hodnoty, presadzujeme rovnaké ciele a v mnohých politikách máme podobné názory. Tretím pilierom je slovenská menšina, ktorej Rumunsko vytvára podmienky potrebné na zachovanie si vlastnej identity,“ povedal minister M. Lajčák.

Viac..  EK začína konania proti Maďarsku a Poľsku pre porušenia základných práv LGBTIQ osôb

Slovensko okrem toho jednoznačne podporuje prijatie Rumunska do Schengenskej zóny voľného pohybu a je pripravené podeliť sa o skúsenosti s prípravou a výkonom rotujúceho predsedníctva v Rade EÚ, ktoré Rumunsko po prvý raz preberie v roku 2019.

O predsedníctve v Rade EÚ hovoril minister M. Lajčák aj na rokovaní s prezidentom Klausom Iohannisom. Informoval ho o doterajšom priebehu a aktivitách slovenského predsedníctva a obaja si vymenili názory na prípravy a obsah Bratislavského summitu o budúcnosti EÚ.

Na záver návštevy v Bukurešti minister M. Lajčák v sprievode rumunského rezortného kolegu L. Comănesca a primátorky Bukurešti Gabriely Fireaovej a v prítomnosti viacerých osobností rumunského politického života i verejnosti odhalil v parku Biserica Cretulescu v blízkosti Revolučného námestia bustu slovenského politika a protagonistu obrodného hnutia z roku 1968 Alexandra Dubčeka. Pamätník je zároveň výrazom vďaky Slovenska za solidaritu Rumunska, ktoré sa ako jediná krajina východného bloku odmietla zúčastniť na invázii Československa a otvorene ju odsúdila.

Na odhalení busty A. Dubčeka sa zúčastnil aj jej autor akademický sochár Vít Bojňanský a starostka obce Uhrovec Zuzana Máčeková, ktorí boli súčasťou delegácie ministra v Bukurešti.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

priroda

Päť lokalít na Slovensku opätovne zapísali na prestížny Zoznam svetového dedičstva UNESCO

Výbor svetového dedičstva UNESCO rozhodol v stredu 28. júla o zápise piatich slovenských lokalít výnimočnej …