EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / EKO/ENVIRO / Podpora výroby energie z vody a bioplynu v Česku je v súlade s pravidlami o štátnej pomoci
bioplyn
Ilustračné PHOTO: © European Union.

Podpora výroby energie z vody a bioplynu v Česku je v súlade s pravidlami o štátnej pomoci

Európska komisia usúdila, že české režimy na podporu výroby elektrickej energie a tepla z vody a biomasy sú v súlade s pravidlami EÚ o štátnej pomoci. Schémy podľa Komisie zvýšia podiel energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov bez toho, aby bola neúmerne narušená hospodárska súťaž.

V septembri 2015 oznámila Česká republika, že plánuje poskytnúť podporu prevádzkovateľom vodných elektrární s výkonom do 10 MW. Celkový rozpočet na podporu bol stanovený na približne osem miliónov eur.

V októbri toho istého roku oznámilo Česko úmysel podporiť bioplynové stanice. Tieto stanice budú produkovať teplo spaľovaním bioplynu, ktorý je zo 70 % tvorený vedľajšími živočíšnymi produktmi, ako napríklad maštaľný hnoj či biologicky rozložiteľný odpad. Rozpočet určený na túto podporu je 19 miliónov eur.

Viac..  Hospodárenie s vodou v meste ostáva komplexnou úlohou s novými výzvami

Komisia tieto plány posudzovala podľa usmernenia o štátnej pomoci na ochranu životného prostredia a energie. Toto usmernenie povoľuje podporu výroby energie z obnoviteľných zdrojov za určitých podmienok.

O vik

Odporúčame pozrieť

emisie

Rada schválila reformu systému EÚ na obchodovanie s emisiami na obdobie po roku 2020

Revidovaná smernica o ETS je významným krokom k tomu, aby EÚ dosiahla svoj cieľ znížiť …