EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / POLITIKA / Slovenskí ministri predstavili priority slovenského predsedníctva výborom EP
Prezentacia priorit
Prezentácia priorít slovenského predsedníctva v Rade EÚ. PHOTO: © European Union- EP.

Slovenskí ministri predstavili priority slovenského predsedníctva výborom EP

Slovenskí ministri postupne predstavujú priority slovenského predsedníctva v Rade (ministrov) EÚ na pôde jednotlivých výborov Európskeho parlamentu. Diskusie niektorých ministrov s poslancami prebehli v júli a v auguste, ďalšie sa uskutočnili začiatkom septembra.

Zamestnanosť a sociálne veci: Vysielanie pracovníkov, vystavenie účinkov karcinogénov pri práci a bezbariérový akt EÚ

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter počas prezentácie priorít slovenského predsedníctva na pôde výboru pre zamestnanosť a sociálne veci dňa 31. augusta vyzdvihol potrebu zamerať sa na podporu tvorby pracovných miest a zvyšovania prosperity, ako aj na pokračujúci boj proti sociálnemu vylúčeniu.

Predsedníctvo sa v legislatívnej oblasti bude podľa ministra venovať najmä trom návrhom: reforme smernice o vysielaní pracovníkov, ktorá bola napriek žltej karte zo strany jedenástich členských štátov opätovne predložená v nezmenenej podobe; navrhovaným zmenám smernice o vystavení účinkom karcinogénov alebo mutagénov pri práci, ktorá bola so zámerom zlepšiť zdravie a bezpečnosť pracovníkov predstavená výboru EP pre zamestnanosť; ako aj bezbariérovému aktu EÚ, ktorý by mal podporiť trh s prístupnými produktami a službami pre ľudí so zdravotným postihnutím.

Poslanci sa vo svojich reakciách zamerali najmä na reformu smernice o vysielaní pracovníkov a vyzvali ministra na urýchlené dosiahnutie kompromisného stanoviska členských štátov v Rade tak, aby rokovania medzi Radou a Parlamentom mohli začať čo najskôr.

Práva žien a rodová rovnosť: Ženy na trhu práce, rovnováha medzi pracovným a osobným životom, chudoba žien

Vyššia participácia žien na trhu práce, podpora nových politík v oblasti dosahovania rovnováhy medzi pracovným a osobným životom a posilnenie boja proti chudobe žien naprieč Úniou patria medzi kľúčové priority slovenského predsedníctva. Na pôde výboru pre práva žien a rodovú rovnosť to dňa 1. septembra vyhlásil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

Poslanci obsah ministrovho prejavu privítali, zároveň však poukázali na dôležitosť ďalších opatrení v oblasti posilňovania práv žien a dosahovania rodovej rovnosti. Vyzvali tiež na urýchlenie procesu ratifikácie Istanbulského dohovoru, ktorý považujú za nevyhnutné opatrenie v boji proti násiliu páchanom na ženách v Európe.

Medzinárodný obchod: Dohoda CETA a štatút trhového hospodárstva pre Čínu

Kľúčovou prioritou slovenského predsedníctva v oblasti medzinárodného obchodu bude ratifikácia obchodnej dohody CETA medzi EÚ a Kanadou, vyhlásil na pôde výboru pre medzinárodný obchod minister hospodárstva Peter Žiga. Dohoda by podľa ministra mala byť podpísaná na samite EÚ-Kanada v októbri. V súčasnosti sa podľa neho pracuje na predbežnom uplatňovaní dohody, čo je v situácii, kedy Komisia odporučila považovať CETA za zmiešanú dohodu, dôležité z hľadiska dôveryhodnosti EÚ voči Kanade. Peter Žiga tiež poslancom povedal, že na základe požiadavky väčšiny členských štátov v Rade budú z predbežného vykonávania dohody vyňaté ustanovenia v oblasti investičných pravidiel.

Viac..  Hlavný zástanca Brexitu si vie predstaviť ešte jedno referendum

Minister Žiga tiež poslancov informoval, že Rada je stále rozdelená v otázkach reformy nástrojov EÚ na ochranu obchodu a všeobecného smerovania pri požiadavke na udelenie štatútu trhového hospodárstva Číne. Poslanci opätovne zdôraznili potrebu rozhodnej akcie zo strany EÚ na ochranu miestnej produkcie pred nadmernou výrobnou kapacitou Číny. Zákonodarcovia EÚ tiež vyzvali predsedníctvo, aby zverejňovalo mandáty na rokovania o obchodných dohodách s tretími krajinami. V tejto súvislosti spomenuli napríklad prebiehajúce rozhovory medzi EÚ a Tuniskom.

Hospodárske a menové veci: fondy peňažných trhov, európsky systém ochrany vkladov a DPH

„Nepotrebujeme viac Európy, nepotrebujeme menej Európy, potrebujeme lepšiu Európu,“ vyhlásil dňa 13. júla na pôde výboru pre hospodárske a menové veci minister financií Peter Kažimír, ktorý bude predsedať Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN).

Medzi priority slovenského predsedníctva bude patriť dosiahnutie pokroku pri fondoch peňažných trhov, smernici o prospekte, sekuritizácii, európskom systéme ochrany vkladov (EDIS) a modernizácii systému DPH. Predsedníctvo sa plánuje zamerať aj na posilnenie implementácie odporúčaní v oblasti hospodárskej politiky pre jednotlivé krajiny, modernizáciu vnútorného trhu a podporu investícií, okrem iného predĺžením pôsobnosti Európskeho fondu pre strategické investície (EFSI) do roko 2020.

Kultúra, vzdelávanie a šport: smernica o audiovizuálnych mediálnych službách, Európsky rok kultúrneho dedičstva a prevencia radikalizácie mladých ľudí

Smernica o audiovizuálnych mediálnych službách a v jej rámci najmä ochrana maloletých osôb, bude hlavnou prioritou slovenského predsedníctva. Na pôde výboru pre kultúru a vzdelávanie to poslancom dňa 13. júla povedali ministri Peter Plavčan (školstvo, veda, výskum a športu) a Marek Maďarič (kultúra).

Ministri uistili poslancov, že sa budú zo všetkých síl usilovať o dosiahnutie konečného rozhodnutia o európskom roku kultúrneho dedičstva 2018. Medzi kľúčové priority v oblasti vzdelávania zaradili zlepšovanie zručností nevyhnutných pre aktívny občiansky život, modernizáciu stredoškolského vzdelávania a prevenciu radikalizácie mladých ľudí.

Vnútorný trh: geografické blokovanie, práva spotrebiteľov, malé a stredné podniky

Modernizácia a prehlbovanie vnútorného trhu patrí medzi kľúčové priority slovenského predsedníctva. Poslancom výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa to dňa 14. júla povedal podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini. Predsedníctvo sa tiež plánuje zamerať na jednotný digitálny trh, vrátane návrhov v oblasti geografického blokovania, ako aj na posilňovanie práv spotrebiteľov, dodal vicepremiér.

O dac

Odporúčame pozrieť

kulturne dedicstvo

EÚ vyhlásila rok 2018 za Európsky rok kultúrneho dedičstva

Európska únia chce takto poukázať na rôznorodosť, spoločné dejiny a pestrosť kultúr, na ktorých stojí …