deklaracia generalnych riaditeľov civilneho letectva, Bratislava
Zasadnutie generálnych riaditeľov civilného letectva členských štátov Európskej konferencie civilného letectva. PHOTO: Archív MDVRR.

Emisie z medzinárodnej leteckej prepravy treba redukovať už od roku 2021

BRATISLAVA/ Rozvíjajúci sa sektor dopravy produkuje emisie oxidu uhličitého (CO2) v takej miere, ktoré sú pre životné prostredie neprípustné. Potreba redukovať emisie CO2, ktoré vznikajú v rámci medzinárodnej leteckej dopravy čo v najkratšom čase, bola hlavnou témou zasadnutia generálnych riaditeľov civilného letectva členských štátov Európskej konferencie civilného letectva (ECAC) v Bratislave v dňoch 31. augusta 2016 až 3. septembra 2016 aj za účasti ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  Árpáda Érseka, generálnej tajomníčky Medzinárodnej organizácie civilného letectva (ICAO) p. Fang Liu alebo zástupcov Európskej komisie vedených generálnym riaditeľom DG MOVE Henrikom Hololeiom.

Výsledkom zasadnutia bolo prijatie tzv. Bratislavskej deklarácie, ktorej cieľom je prispieť k zníženiu emisií CO2 z medzinárodnej leteckej dopravy. Tento cieľ možno dosiahnuť uplatňovaním technologických a prevádzkových opatrení, ako aj používaním alternatívnych palív a zdrojov energie. Dôležité však je, aby sa k tomuto cieľu čo najviac krajín prihlásilo už od jeho začiatku, teda od roku 2021.

Viac..  Londýn žiada Európsku úniu o zmenu postbrexitovej dohody

V rámci slovenského predsedníctva v Rade EÚ chce Slovenská republika, ktorú v tejto téme zastupuje ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja prispieť k tomu, aby rezolúcia týkajúca sa GMBM, t. j. schémy globálneho trhového opatrenia pre oblasť medzinárodnej leteckej dopravy, bola podporená čo najväčším počtom členských štátov ICAO. Jej včasným implementovaním sa dosiahne zlepšenie životného prostredia a minimalizujú sa negatívne dôsledky zmeny klímy.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

cesta, auta

Európska únia chce pritvrdiť v boji proti emisiám, pre Slovensko to môže byť rana

Európa chce bez akýchkoľvek kompromisov tvrdo bojovať proti emisiám. Jedným z návrhov Európskej komisie je …