EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / SPOTREBITEĽ / Dôvera spotrebiteľov v trhy sa zlepšila. Pozrite si hodnotenie

Dôvera spotrebiteľov v trhy sa zlepšila. Pozrite si hodnotenie

Európska komisia uverejnila svoju hodnotiacu tabuľku spotrebiteľských trhov z roku 2016, v ktorej sa v rámci EÚ monitoruje ako spotrebitelia hodnotia fungovanie 42 trhov s tovarom a službami.

Tieto hodnotenia ukazujú, že fungovanie trhov sa od poslednej hodnotiacej tabuľky z roku 2014 zlepšilo. Tempo pozitívneho vývoja, ktorý sa pozoruje od roku 2010, sa zvyšuje, pričom najväčší pokrok sa dosiahol v oblasti finančných služieb. Medzi tri trhy, ktoré spotrebitelia ohodnotili najlepšie, patrí trh s knihami, časopismi a novinami, trh so zábavnými výrobkami (napr. hračkami a hrami) a trh pre veľké domáce spotrebiče, ako sú chladničky. Pokiaľ ide o služby, medzi tri spotrebiteľmi najlepšie ohodnotené trhy patria trhy ponúkajúce rekreačné služby, a to trh s dovolenkovým ubytovaním, trh so službami v oblasti kultúry a zábavy a trh so športovými službami (ako sú telocvične).

Z tohtoročnej hodnotiacej tabuľky vyplýva, že spotrebiteľsky ústretové pravidlá, trhové reformy, ako aj účinné presadzovanie spotrebiteľských právnych predpisov viedli k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v trhy, uviedla Věra Jourová, komisárka pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť. Tento pozitívny trend musíme zachovať, a to najmä v prípade trhov, ktoré stále zaostávajú, ako sú telekomunikácie a energetika.Spotrebitelia stoja preto v centre záujmu Komisie, pokiaľ ide o prioritné projekty, ako je jednotný digitálny trh či energetická únia.

Spotrebiteľské hodnotiace tabuľky využívajú vnútroštátni tvorcovia politiky a zainteresované strany pri posudzovaní vplyvu politiky a porovnávaní situácie medzi členskými štátmi. Komisia sa opiera o zistenia uvedené v hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov pri tvorbe politiky.

Trhy fungujú lepšie, keď im spotrebitelia viac dôverujú. Napríklad dôvodom pre prijatie smernice o spotrebiteľskom úvere bola nízka dôvera spotrebiteľov v oblasť finančných služieb. Teraz, keď je tento právny predpis v účinnosti, pozorujeme rastúcu dôveru v tento sektor. Spotrebitelia hlásia ťažkosti, pokiaľ ide o telekomunikačné trhy. Komisia predloží návrh v tejto oblasti s cieľom vyriešiť tieto problémy. Komisia nedávno predložila návrhy digitálnych zmlúv s cieľom posilniť dôveru spotrebiteľov v cezhraničné nakupovanie on-line.

Viac..  Kontaminované vajíčka sa dostali do 40 krajín sveta

Spotrebiteľská hodnotiaca tabuľka potvrdzuje výsledky európskeho semestra: sektory, ako napríklad služby vlakovej dopravy, dodávky vody a elektriny, si v niektorých krajinách vyžadujú štrukturálne reformy, pretože ich hodnotenie sa medzi členskými štátmi výrazne líši.

Hlavné zistenia uvedené v hodnotiacej tabuľke spotrebiteľských trhov z roku 2016:

  • Zlepšenia sú v prípade trhov so službami väčšie než v prípade trhov s tovarom. Finančné služby zaznamenali najväčší pokrok. Spotrebitelia majú k svojim bankám, súkromným dôchodkovým fondom a investičným fondom väčšiu dôveru než predtým. To naznačuje, že nedávne legislatívne iniciatívy v oblastiach, ako sú platobné účty a hypotekárne úvery, účinné presadzovanie právnych predpisov a zvyšovanie informovanosti, začínajú prinášať ovocie. Bankové služby však zostávajú najhoršie fungujúcim odvetvím spomedzi trhov so službami.
  • Fungovanie trhov je v rámci jednotlivých členských štátov rozdielne. Najväčšie rozdiely v hodnotení fungovania trhov medzi krajinami EÚ sú v prípade trhov so službami v oblasti elektrickej energie, trhov v oblasti dodávok vody, železničnej dopravy, poskytovania úverov a mobilných telefónnych služieb. V porovnaní s trhmi, ktoré získali lepšie hodnotenie, sú tieto trhy menej otvorené cezhraničnej hospodárskej súťaži.
  • Fungovanie je rozdielne aj v rámci jednotlivých trhov. Spomedzi skúmaných trhov dopadli v hodnotení najhoršie realitné služby, hypotekárne úvery, investičné produkty, súkromné dôchodkové fondy a cenné papiere, ako aj oblasť ojazdených motorových vozidiel či mäsových výrobkov.

O dac

Odporúčame pozrieť

Tibor Navracsics

EÚ vyzýva na predkladanie návrhov k Európskemu roku kultúrneho dedičstva 2018

Komisia v rámci svojho programu Kreatívna Európa pre kultúrne a kreatívne sektory uverejnila  výzvu na predkladanie návrhov, ktorá …