Strata príjmov z dane z pridanej hodnoty (DPH) dosiahla v roku 2014 zarážajúcu sumu

Podľa údajov, ktoré zverejnila Európska komisia, v roku 2014 dosiahla strata príjmov z dane z pridanej hodnoty (DPH) v EÚ zarážajúcu sumu 159.5 miliárd EUR.

Z výskumu vyplýva, že celkový rozdiel medzi predpokladanými príjmami z DPH a sumou, ktorá bola v skutočnosti vybraná (tzv. výpadok príjmov z DPH), opäť predstavoval za rok neprijateľne vysokú sumu. Tieto zistenia podporujú nedávne výzvy Komisie na prepracovanie systému DPH v EÚ s cieľom zefektívniť ho a bojovať proti podvodom. Členské štáty musia teraz nadviazať na akčný plán Komisie – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH predložený v apríli 2016, pričom by sa mali dohodnúť na spôsobe, ako ďalej pokročiť ku konečnému režimu DPH pre cezhraničný obchod v Únii. V záujme riešenia problému podvodov v oblasti DPH sa už prijali okamžité opatrenia, z zverejnených číselných údajov však vyplýva, že sú potrebné hlbšie reformy.

Výpadok príjmov z DPH sa pohyboval v rozpätí od 37,9 % nevybranej DPH v Rumunsku po iba 1,2 % vo Švédsku. V absolútnom vyjadrení sa zaznamenal najväčší výpadok príjmov z DPH v Taliansku (v sume 36,9 miliardy EUR) a najmenší v Luxembursku (147 miliónov EUR).

Komisár pre hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá Pierre Moscovici v tejto súvislosti uviedol: „Z dôvodu nevybraných príjmov z DPH prichádzajú členské štáty EÚ o desiatky miliárd eur.To je neprípustné. Súčasný režim je žalostne zle vybavený na to, aby si poradil s problémami podvodov a nesprávnych výpočtov v oblasti DPH a je nesporné, že číselné údaje sa nenapravia samy od seba.Členské štáty sa teraz musia urýchlene dohodnúť na konečnom systéme DPH EÚ odolnom voči podvodom v súlade s tým, čo Komisia stanovila začiatkom tohto roka. Aby sme túto otázku mohli raz a navždy vyriešiť, naliehavo vyzývam všetky členské štáty k otvorenej a zmysluplnej diskusii, z ktorej budú vychádzať budúcoročné návrhy.“

Štúdiu o výpadku príjmov z DPH financuje Komisia ako súčasť jej činnosti súvisiacej s reformou systému DPH v Európe a boja proti daňovým podvodom a únikom. Dnešná správa je dôkazom, že hoci niektoré členské štáty zlepšili výber príjmov z DPH, výrazný pokrok sa dá dosiahnuť len vtedy, ak sa členské štáty dohodnú na tom, že súčasný systém DPH v EÚ bude jednoduchší, lepšie zabezpečený proti podvodom a výhodnejší pre podniky.

Viac..  Export Veľkej Británie na trh Európskej únie sa vo februári zotavil

V roku 2014 sa výpadok príjmov z DPH v porovnaní s rokom 2013 znížil o 2,5 miliardy EUR, ale vo výsledkoch jednotlivých členských štátov stále existujú obrovské rozdiely, pokiaľ ide o dodržiavanie predpisov týkajúcich sa DPH. Asi 18 členských štátov si zlepšilo údaje týkajúce sa sumy vybraných príjmov z DPH, zatiaľ čo ôsmim členským štátom sa nepodarilo vybrať vyššie príjmy z DPH než v predošlom roku.

Odhady na rok 2014 sú presnejšie ako v predchádzajúcich rokoch vďaka lepším účtovným údajom, ktoré členské štáty EÚ poskytli v súlade s novými medzinárodnými štandardmi.

Súvislosti

V apríli 2016 Komisia prijala akčný plán v oblasti DPH – K jednotnému priestoru EÚ v oblasti DPH. Stanovujú sa v ňom okamžité a neodkladné opatrenia na riešenie výpadku príjmov z DPH a zároveň strategické dlhodobé riešenia s cieľom odstrániť podvody v oblasti DPH a zlepšiť výber DPH v celej EÚ. V pláne sa opisujú nevyhnutné kroky, ktoré treba podniknúť v záujme dosiahnutia jednotného priestoru EÚ v oblasti DPH, a zároveň spôsoby, ako prispôsobiť systém DPH realite vnútorného trhu, digitálnej ekonomiky a potrebám MSP.

Komisia predloží v roku 2017 legislatívne návrhy zamerané na obnovenie zásady zúčtovania DPH z cezhraničného obchodu v rámci EÚ. Cezhraničné podvody sa na výpadku príjmov z DPH v EÚ podieľajú každý rok 50 miliardami EUR, pričom nový systém by mal obmedziť cezhraničné podvody o približne 80 % (t. j. približne o 40 miliárd EUR).

Komisia teraz vyzýva členské štáty, aby otvorili hĺbkovú diskusiu, ktorá povedie ku konečnému systému DPH vhodnému pre 21. storočie.

O dac

Avatar

Odporúčame pozrieť

stefanec

Ivan Štefanec: Európska pomoc zachráni mnohé gastrofirmy

BRATISLAVA – Europoslanec a vedúci slovenskej delegácie pri Európskej ľudovej strane Ivan Štefanec (KDH) víta …