EUROPSKENOVINE.EUEUZEITUNG.DE ŠTATISTIKY EUROPOSLANCOV PONUKA PRÁCE A STÁŽI V EU NOVINY.SK KONTAKT
Domov / MOTORIZMUS / Anna Záborská: Vyšetrovanie emisií automobilov napreduje
záborská
Anna Záborská /druhá sprava/, europoslankyňa. PHOTO: redakcia/red.

Anna Záborská: Vyšetrovanie emisií automobilov napreduje

Parlamentom vedené vyšetrovanie obvinení z podvodného merania automobilových emisií potrebuje urýchlene prístup k ďalším informáciám Európskej komisie, uvádza sa v nelegislatívnom uznesení, ktoré schválili poslanci. Vyšetrovací výbor pre meranie emisií v automobilovom priemysle (EMIS) očakáva od EK v polovici svojho mandátu dokumenty o emisných meraniach a detailoch práce expertných skupín v oblasti postupov typového schvaľovania vozidiel. Konečná správa výboru sa očakáva do jari 2017.

Vyšetrovací výbor EMIS sa od svojho prvého zasadnutia dňa 2. marca stretol 12-krát a strávil 50 hodín vypočúvaním celkovo 37 expertov, ktorí pred svojím vystúpením na pôde výboru predložili písomné odpovede na približne 400 otázok. Výbor tiež zadal vypracovanie štúdie zameranej na zmapovanie rozdielov medzi vykazovaním emisií v rámci schvaľovacích skúšok automobilov a objemom emitovaných škodlivých látok v reálnych jazdných podmienkach.

„Na Slovensku nemáme tradíciu vyšetrovacích výborov. Môžu však dobre fungovať len vtedy, ak im exekutíva poskytuje maximálnu súčinnosť. Zmyslom prijatého uznesenia je zabezpečiť, aby výbor, ktorý vyšetruje podvody pri emisiách automobilov, mohol efektívne pracovať a splnil si svoju úlohu čo najlepšie,‟ uviedla poslankyňa Anna Záborská (EPP, SK).

Výbor EMIS bol zriadený ako reakcia na odhalenia o využívaní špeciálnych podvodných zariadení na zníženie množstva škodlivých emisií počas testovania vozidiel. Cieľom vyšetrovania je preveriť, či Komisia alebo predstavitelia vnútroštátnych orgánov mali podozrenie alebo vedeli o podvodoch pred ich odhalením v Spojených štátoch. Poslanci sa tiež zaoberajú dôvodmi, prečo EK a národné orgány, či už zámerne alebo neúmyselne, neboli obozretnejší a sami neriešili rozdiely medzi vykazovaným množstvom emisií počas testov a počas reálnej prevádzky vozidiel.

Predbežnú správu, ktorej autormi sú Pablo Zalba Bidegain (EPP, ES) a Gerben-Jan Gerbrandy (ALDE, NL), plénum schválilo vo forme nelegislatívneho uznesenia pomerom hlasov 618 (za): 26 (proti): 7 (zdržalo sa hlasovania). Poslanci v prijatom texte zopakovali výzvu Komisii a členským štátom na poskytnutie súčinnosti s parlamentným vyšetrovaním, ako aj požiadavku na rešpektovanie zásady lojálnej spolupráce stanovenú v právnych predpisoch EÚ.

Viac..  Motocyklové novinky z Milána: Klasika i provokujúce vízie

„Urobili sme významný pokrok v identifikácii príčin vzniku emisnej kauzy. Som však sklamaný z postoja niektorých členských štátov, ktoré celý proces brzdia a blokujú. Našim najbližším cieľom je zabezpečiť, aby naši občania, ktorí boli poškodení, dostali adekvátne odškodné,‟ uviedol Ivan Štefanec (EPP, SK).

Spravodajca Zalba Bidegain v rámci rozpravy zdôraznil, že vyšetrovací výbor by nemal iba „͈vyšetriť a odhaliť pravdu o tom, čo sa stalo v minulosti, ale tiež predložiť návrhy, ktoré by zabránili zopakovaniu niečoho podobného v budúcnosti. Táto kríza je zároveň príležitosťou prispôsobiť európsky automobilový priemysel 21. storočiu a zaistiť lepšiu budúcnosť pre 12 miliónov rodín pracovníkov odvetvia výroby automobilov,‟ dodal.

Spravodajca Gerbrandy uviedol, že spolupráca s Európskou komisiou sa od leta zlepšila. Vyhlásil tiež, že vyšetrovanie sa do budúcnosti zameria na zodpovednosť vnútroštátnych orgánov, nakoľko „͈európska demokracia tiež znamená, že ministri členských štátov sa zodpovedajú Európe. Otázky ohľadom úlohy členských štátov sú stále aktuálne, nakoľko implementácia a vymáhanie legislatívy EÚ v oblasti automobilových emisií sa zdajú byť veľmi slabé,‟ dodal.

Parlament tiež požiadal Komisiu, aby poskytla členom výboru EMIS urýchlenú podporu. Tá by sa mala prejaviť najmä rýchlejším predkladaním požadovanej dokumentácie ohľadom merania automobilových emisií, vrátane poskytnutia údajov Spoločného výskumného centra (JRC), ako aj všetkých záznamov rôznych expertných skupín pracujúcich s legislatívou týkajúcou sa postupov typového schvaľovania vozidiel.

Výbor EMIS by mal tento rok zasadnúť ešte asi desaťkrát a vypočuť niekoľkých ďalších predstaviteľov EÚ, ale aj vnútroštátnych a regionálnych orgánov a výrobcov automobilov. Svoju konečnú správu by mal plénu EP predstaviť do 2. marca 2017.

O red

Odporúčame pozrieť

Dimitris Avramopoulos

Európska komisia žiada ďalšie opatrenia na odstránenie obchodovania s ľuďmi

Európska komisia predkladá druhú správu o pokroku dosiahnutom v boji proti obchodovaniu s ľuďmi. Správa …